Seznam Bachových květů

Bachovy květy jsou další možnou alternativou řešení psychických problémů a je dost blízka homeopatické terapií. Není to náhodou dr. Edward Bach patřil k významným homeopatům své doby a vyznačoval se zvídavým duchem, který hledal univerzální terapii na všechny lidské neřesti. Předal nám ji v této terapii, kterou nazvali po svém objeviteli. Je zde uveden seznam těchto léčiv a jejich indikace.

 

1) RED CHESTNAT - Červený kaštan (Aesculus carnea) – je spojený s duševním potenciálem starostlivosti a lásky k bližnímu. Je pro něj charakteristické silné spojení energie dvou individuí.


2) CHESTNUT BUD - Poupě Jírovce nebo Koňského kaštanu (Aesculus hippocastanum) – je spojeno s duševními potenciály učení a materializace. V negativním stavu je člověku zatěžko koordinovat správnou formou vnitřní myšlenkový svět s materiální realitou.


3) WHITE CHESTNUT - Koňský nebo bílý kaštan (Aesculus hippocastanum) – je spojený s kvalitami duchovního klidu a schopnosti rozlišovat. V negativním stavu je člověk obětí chybně chápaných, nevhodných myšlenkových konceptů.


4) AGRIMOMY - Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) – je spojen s duševním potenciálem konfrontace a radosti. V negativním stavu řepíku se člověk pokouší ignorovat temné stránky života a nemůže jejich zkušenosti ve své osobnosti dostatečně integrovat.


5) WILD OAT - Sveřep větevnatý (Bromus ramosus) – je spojen s duševními kvalitami povolání a cílevědomosti. V negativním stavu člověk neví, k čemu je vlastně povolán a proto se cítí v nejhlubším nitru neuspokojený a nenaplněný.


6) HEATHER - Skotský vřes (Calluna vulgaris) – je spojen s duševními kvalitami vcítění a ochoty. V negativním stavu se člověk točí jen okolo sebe a svých problémů. Podle okolností může jít člověk svými problémy okolí na nervy, dokonce se někdy pokouší tyto problémy řešit na úkor druhých.


7) HORNBEAM - Habr (Carpinus betulus) – je spojený s duševním potenciálem vnitřní živosti a duchovní čerstvosti. V negativním smyslu se člověk cítí mdle jako vytahaná guma, což se odehrává v hlavě.


8) SWEET CHESTNUT - Jedlý kaštan (Castanea sativa) – je spojen s principem vykoupení. V negativním stavu se člověk dostane do bodu, kdy je přesvědčen, že již nemá žádnou naději na pomoc.


9) CENTAURY - Zeměžluč (Centaurium umbellatum) –je spojená s duševními kvalitami sebeurčení a sebeuskutečnění. V negativním stavu je porušený vztah k vlastní vůli.


10) CERATO - Rožec (Ceratostigma willmottiana) – je spojen s principem vnitřní jistoty, s vnitřním hlasem, s intuicí. V negativním stavu má člověk potíže s akceptováním správných vnitřních poznatků, většinou aniž si toho je vědom.


11) CHICORY - Čekanka obecná (Cichorium intybus) – je spojená s duševním potenciálem mateřství a nezištné lásky. V negativním stavu jsou tyto schopnosti převráceny do negace a jsou zaměřeny egoisticky na sebe.


12) CLEMATIS - Bílá lesní réva (Clemantis vitalba) – je spojená s duševním potenciálem tvůrčího idealismu. V negativním stavu se osobnost pokouší účastnit se co nejméně reálného života a stahuje se do svých fantazií naplněných představ světa.


13) BEECH - Buk lesní (Fagus sylvatica) – je spojen s duševními kvalitami soucitu a tolerance. V negativním stavu reaguje člověk malicherně, tvrdě a netolerantně.


14) GENCIAN - Hořec podzimní (Gentianella amarella) – je spojen s konceptem víry, přičemž by se ale slovo „víra“ nemělo interpretovat nábožensky. Může to být víra ve smysl života, ve vyšší řád, v určitý životní princip nebo v názor na svět.


15) ROCK ROSE - Devaterník penízkovitý (Helianthemum nummularium) – je spojená s duševními kvalitami odvahy a nepoddajnosti. Je jedním z nejdůležitějších květů, jež představují záchranu. V negativním stavu je osobnost akutně (až do krajnosti) ohrožená duševně a často i tělesně.


16) WATER WIOLET - Žebratka bahenní (Hottonia palustris) – je spojená s duševními kvalitami pokory a moudrosti. V negativním stavu nejedná člověk tak moudře, jak by mohl, ale uchyluje se do ústraní v rezervované hrdosti.


17) HOLLY - Cesmína ostrolistá (Ilex aquifolium) – ztělesňuje princip božské, všeobsahující lásky, která drží tento svět a která je větší než lidský rozum. Kde tato velká síla nemůže být přijata, tam se změní ve svůj protějšek: zápor, odloučení a nenávist, ten je nejhlubší důvod ke všem negativním událostem na světě.


18) IMPATIENS - Netýkavka žlázonosná (Impatiens glandulifera) – je spojená s duševní kvalitou trpělivosti a dobromyslnosti. V negativním stavu je člověk netrpělivý a reaguje z vnitřního napětí na své okolí lehce podrážděně.


19) WALNUT - Vlašský ořech (Juglans regia) – je spojen s duševními koncepty nového začátku a nezaujatosti. Pro člověka v negativním stavu je velmi těžké udělat definitivně poslední krok, protože u něj ještě vědomě nebo nevědomě hrají roli rozhodnutí nebo zápletky z minulosti.


20) LARCH - Modřín (Larix decidua) – je spojen s duševní kvalitou sebedůvěry. V negativním stavu podléhá člověk již předem ostatním lidem.


21) HONEYSUCKLE - Zimolez, Kozí list (Lonicera caprifolium) – týká se principu schopnosti změnit se a spojit se. Potřebují ho ti, kteří dostatečně nesplynuli s proudem života. Potíž je v nedostatečném vnitřním pohybu. Člověk duchovně ustrne jistým momentem setrvačnosti v nesprávné době a na špatném místě a tak se stane neschopným akce.


22) CRAB APLE - Plané jablko (Malus pumila) – spojuje se světem pořádku, čistoty a dokonalosti. Do tohoto stavu se dostávají často lidé, kteří mají jasnou představu o tom, jak má vypadat jejich okolí, jejich tělo a jejich nitro: bez poskvrny.


23) MIMULUS - Kejklířka skvrnitá (Mimulus guttatus) – je spojená s duševními kvalitami hrdinství a důvěry. V negativním stavu se člověk musí učit překonávat své strachy.


24) OLIVE - Oliva (Olea europea) – je spojená s principem regenerace, míru a znovu vytvořené rovnováhy.


25) STAR OF BETHLEHEM - Snědek okoličnatý (Ornithogalum umbellatum) – je spojený s duševním potenciálem vzkříšení a reorintace. V negativním stavu setrvává člověk v duchovním i duševním polospánku, v jistém druhu vnitřní narkózy.


26) PINE - Skotská sosna (Pinus sylvestris) – je v spojitosti s duševními kvalitami lítosti a odpuštění. V negativním stavu člověk tvrdohlavě trvá na své vině.


27) ASPEN - Topol-osika (Populus tremula) – je spojená s duševními potenciály neplodnosti, zdolání a vzkříšení. V negativním stavu je člověk nevědomky zachycen v představách strachu.


28) CHERRY PLUM - Slíva třešňová (Prunus cerasifera) – je spojená s principem otevřenosti a mírnosti. V negativním stavu se člověk pokouší potlačit duchovně-duševní proces vývoje.


29) OAK - Dub (Quercus) – je spojený s duševními potenciály síly a výdrže. V negativním stavu je s těmito charakterovými rysy velmi tvrdošíjně manipulováno.


30) WILD ROSE - Planá růže, šípková růže (Rosa canina) – je spojená s duševními potenciály obětavosti a vnitřní motivace. V negativním stavu je princip obětavosti špatně chápaný a negativně prožívaný.


31) WILLOW - Žlutá vrba (Salix vitellina) – je ve spojení s duševními kvalitami vlastní zodpovědnosti a konstruktivního myšlení. V negativním stavu hledá člověk vinu pouze ve vnějším světě, myslí často negativně a destruktivně.


32) SCLERANTUS - Chmerek roční (Scleranthus annuus) – je spojený s duševními potenciály vnitřní vyváženosti a jednoznačnosti v mnohostrannosti. V negativním stavu člověk kolísá mezi dvěma extrémy.


33) MUSTARD - Divoká hořčice (Sinapis arvensis) – je spojená s duševními kvalitami veselosti a čirého jasu. V negativním stavu obklopuje člověka pochmurná trudomyslnost.


34) GORSE - Hlodaš (Ulex europaeus) – ztělesňuje duševní potenciál naděje, v negativním stavu se člověk naděje vzdal.


35) ELM - Jilm (Ulmus procera) – týká se principu zodpovědnosti, v negativní formě pocit vyčerpání a že již na to nestačí.


36) VERVAIN - Sporýš lékařský (Verbena officinalis) – je spojený s duševními potenciály sebekázně a ovládání. V negativním stavu je vlastní vůle zaměřená příliš navenek a energií je neekonomicky plýtváno.


37) VINE - Vinná réva (Vitis vinifera) – je spojená s duševním potenciálem autority a prosazení. V extrémně negativním stavu je člověk tvrdý, hladoví po moci a nerespektuje individualitu svých bližních.


38) ROCK WATER - Voda z léčivých pramenů – je spojená s duševními kvalitami přizpůsobivosti a vnitřní svobody. V negativním stavu je člověk v zajetí strnulých teoretických maxim a představ vzdálených realitě.

LED televízory