Bachovy květy – holistická metoda samoléčby

„Nemoc není ani krutost, ani trest, ale pouze a jenom oprava; nástroj, kterým si naše vlastní duše posloužila, aby poukázala na naše chyby, aby nás zadržela před většími omyly, které by nadělaly větší škody a aby nás zavedla zpět na cestu pravdy a světla, ze které bychom nikdy neměli sejít.“
Edward Bach

 Věčná aktuálnost těchto vět napsaných před pětašedesáti lety anglickým lékařem dr. Edwardem Bachem, nachází dnes ve znamení humánního lékařství, psychosomatiky a holistického léčení stále větší počet otevřených srdcí a uší. Zájem o Bachovy květové koncentrace vzrostl v posledních letech skutečně skokem a mezinárodně, tak jak to dr. Bach předpověděl.

Holistické (z řeckého holos = celý) chápání zdraví, nemoci a léčení vychází z dokonalé jednoty veškerého života, z absolutní jedinečnosti všech v nich obsažených systémů. Každý z nás se nachází na jedinečné, v této formě se neopakující životní cestě a náš zdravotní stav je ukázkou toho, v kterém bodě naší cesty se momentálně nacházíme.

Každý symptom nemoci, ať už tělesný či duševní nám přináší specifické poselství, které má být rozeznáno, akceptováno a využito pro naši životní cestu. Každé správné léčení je přisvědčením k celistvosti, posílením hojivosti nebo posvátnosti.

Z tohoto pohledu se dá systém Bachových květů označit jako“léčba reharmonizací vědomí.“ Přivádí nás v místě osobnosti, kde běží životní energie po špatné koleji nebo kde je blokovaná, do kontaktu s naší celistvostí, s naším pravým pramenem energie.

Dílo "Zahoj se sám" je jádrem filozofie Edwarda Bacha, neboť nakonec jsme to my sami, univerzální princip léčení nebo Boží léčivá síla v nás, která hojení připustí a umožní. Dr. Bach si představoval, že se v blízké budoucnosti budou jeho květové koncentráty používat nejen v lékařských a léčitelských praxích, ale i v každé domácnosti.

V tomto smyslu slouží Bachovy květy spolu s profesionálním léčením psychosomatických poruch neustále se zvětšujícímu počtu lidí, kteří pracují na svém duševním růstu a na svém spirituálním vývoji.

Bachův systém se dodnes jen stěží nechá kategorizovat, na základě subtilnosti druhu působení by se na něj možno dalo pohlížet jako na systém podstatou příbuzný klasické homeopatii podle Hahnemanna, nebo jako na některé antropozofické a spagyrické postupy, neboť nepůsobí namáhavou oklikou přes fyzické tělo, ale působí v jemnějších energetických úrovních chvění přímo na systém energií, kterým říkáme člověk.

Zdroj: Mechthild Scheffer: Bachová květová terapie

 

LED televízory