Klinická homeopatie

Já říkám svému stylu praktikování homeopatie "klinická homeopatie" a ta se skládá z několika postupů, jak je navrhnuto dole. Klinický přístup zahrnuje všechny formy klasického a medicínského předepsání, plus ještě daleko víc. Klinická homeopatie je více různorodá a praktičtější než úzkoprsý přístup takzvané klasické homeopatie. Jeden z hlavních důvodů proč většina homeopatů nemůže být úspěšná v praxi je to, že nejsou vyučovaní "skutečnému světu homeopatie". Oni jsou vyučovaní "idealistické homeopatii", která je klasickým přístupem. K tomu aby fungovala, potřebujete ideálního pacienta pro klasickou homeopatii. Ti jsou však výjimkou homeopatické praxe a ne pravidlem.Věda odmítá etiologii v klinické praxi. Jestliže příčina nemoci je také lékem, pak by měl homeopat předepsát podle toho. Symptomy jsou výrazy vitální síly. Každý případ vám přes etiologii a symptomy říká, zda se máte rozhodnout pro homeopatii, tautopatii nebo izopatii, atd.

A osoba předepisující vysoké potence je jako hudebník, který se vyzná v hraní vysokých tónů, ale i on musí brát ohled na dirigenta. Homeopat by měl být znalý užití všech potencích včetně užívání bylinných výtažků a také by měl důvěrně znát alopatické léky.

Neměli bychom hrát tuto hru tak, jako by léčba byla jedinou cenou. Hojení je kontinuální pochod, musíme se trpělivě držet posunu směrem k lepšímu zdraví. A léčba není cíl, cílem je lepší zdraví a lepší život. Zdraví je součástí života, zachování a stárnutí. Zmírnění obtíží je také důležité, některé závažné případy mohou být zmírněny i po několik let. Co je na tom špatné?

Významnější postupy klinické homeopatie

Homeopatické předepsání
Předepsání potenciálních léků je založeno na jejich podobnosti příznaků s nemocí pacienta. Potřebujeme znát homeopatickou terapii na prvém místě. To je příklad léčby nemoci u pacienta, kdy je podobný stav založen na zkouškách léků a zpráv z toxikologie.

Isopatické předepsání
Předepsání potenciálních léků založené na jejich biologické podobnosti s nemocí pacienta. Izopatie je věda o miasmatech, nosodách, epidemiích, očkováních, atd. Například vir je léčen virem, nebo bakterie je lečená bakterií, atd.

Tautopatické předepsání
Předepsání potenciálních léků založených na jejich chemické podobnosti s nemocí pacienta. Tautopatie je věda protijedů a toxikologie. Tato metoda předčí všechny terapie v odstranění následku léků a toxinů. Problémy s léky, narkomanie, návyky, závislost a předávkování léků mohou být všechny léčeny tautopatickou metodou. První předepsání, které kdy vůbec bylo předepsáno v homeopatii byla tautopatické a ne homeopatické. Hahnemann užíval lék Chinu k tomu, aby se Chinou otravil: to byla tautopatie. Použil protilátku malárie na otravu s potenciálním chininovníkem. Kde byla potřeba k tomu, aby se dělal dlouhý rozbor podle anamnézy, jak dělají klasičtí homeopati? Toto je příklad léčby otravy jedem.

Sympatické předepsání
Předepsání potenciálních léků založených na jejich sympatické podobnosti s nemocí pacienta. Toto použití je založeno na lidovém použití potenciálních léků. Toto je starověká homeopatická věda. Zde, homeopatický lék je vybraný shodně s lidovou tradicí, esence květin, drahokamy, byliny, astrologie, atd. Porozuměním náklonností a antipatie můžeme zacházet s různorodostí nemocí. Tyto léky byly daný zdravým lidem k tomu, aby pomohli upravit normální lidské funkce. Jako jsou rozjímání, sny, tvořivost, paměť, řeč, životní síla, výdrž, atd.

Tautopatické metodiky předepsání

Nejčastější příčiny úmrtí v USA:

1. Srdeční choroby

2. Rakovina

3. Úrazy

4. Alopatický předepsání léků zabíje ročně 120,000 lidi : a to jsou jen ohlášené případy.

Nepřímo moderní medicína zabijí mnohem více tisíců lidí ročně. Moderní medicína používá podivnou numerologii s manipulací statistik a to nazývají lékařskými vědami. Průměrný Američan má 9000% větší šanci na umrtí zapříčiněné alopatickými léky než z nabité pušky v svém vlastním domě! Člověk má dvakrát větší šanci na umrtí zaviněné jeho doktorem než dopravní nehodou.

Klasická Homeopatie je nepoužitelná v případě hrozných patologií a u pacientů na alopatických lécích. Má praxe sestavá z 60% - 70% z těchto druhů pacientů. Většina dnešních pacientů jsou na 2 - 3 různých lécích. Proto bychom měli být obeznámeni se špičkovými alopatickými léky, které se dnes předepisují. My potřebujeme znát nejlepší alopatické léky na srdce, krevní tlak a diabetes, atd. Potřebujeme vědět: jak lék ovlivní pacienta, co způsobí předávkování léku, jaké má abstinenční příznaky atd. Má to stejnou důležitost jako naše znalost potencovaných léků.

Při homeopatickém předepsání, nikdy nevysadím pacientovy léky, protože je alopati nasadili objektivně. Já vždy podám nízké potence indikovaných léků spolu s bylinnými výtažky. Proč? Protože nízké potence homeopatik podávany denně jsou méně náchylné k tomu, aby byly protilátkou alopatických léků. Podám vyšší potenci při předávkování léku s akutními abstinenčními příznaky. Když se pacientovi udělá lépe, dávky alopatického léku jsou snížené a nakonec vysazené. Můžeme pacientovi předepsát jejich lék v závislosti na tom jak berou léky. Když jsou alopatické léky jsou snížené, můžeme zvýšit četnost podávání homeopatického léku.

Na trhu se objevuje 1500 nových léků ročně, tyto léky jsou nové pro lidský genofond. Proto nějaký schválený lék je ještě cizí pro lidskou DNA ještě po generace. Skutečné toxické efekty žádného léku nemohou být známy nejméně 40 let nebo i déle. Lidé jsou chemicky manipulovatelní, experimentuje se na nich a jsou následně otráveni, a vše se to děje jen z jednoho prostého důvodu: pro peníze! Chemoterapie je tak toxická, že se stává cholerou a my musíme platit tvrdou daň za tuto chemickou otravu!

Jsme tak otrávování syntetickými chemikáliemi zvaný *Xenobiotiky už od roku 1900. Od té doby přibyly tisíce nových xenobiotik každým rokem. Pitná voda z vodovodu obsahuje 56,000 xenobiotiků, US vláda dělala testy jen na 56 těchto chemikálií přidaných k vodovodní vodě. Od roku 1900, se na světě použilo 2 milion pesticidů, herbicidů a chemikálií a ty jsou v lidském krevním řečišti.

Příklad: V případech tumoru mozku, chemikálie Sodium Laurel Sulphate může být příčina rakoviny. Tato chemikálie se nachází ve většině šamponů k tomu, aby se vytvořila pěna, dokonce je dostupná v zdravotních obchodech. Sodík Laurel Sulphate se objevuje v krevním řečišti už po jednom použití. Šamponujeme vlasy našim dětem a tím je vlastně nevědomky denně vystavujeme rakovině!

Devět metod Tautopatického předepsání

Praktik potřebuje být obeznámený s *Mimsem nebo BNF ( Brity National Formulary). Je důležité nebýt zaujatý vůči alopatii, ale rozumět jejich lékům, jaké mohou způsobit onemocnění, jakou potíž nebo trauma. Při léčbě pacientů, kteří jsou na lécích, jestliže použijete nejdříve tautopatii, můžete tím demonstrovat jakou homeopatii můžete dělat.

1. Tautopatické předepsání na vedlejší účinky léků.
Vedlejší účinky léků jsou nejvýznamnější překážkou v léčbě. Největší problém spočívá v zamotání případu. Můžeme vidět zmatenou směs akutních postranních efektů léků a chronických příznaků pacienta. Je důležité oddělit tyto dva. Potřebujeme se naučit rozlišit postranní efekty léků a symptomy pacienta, když analyzujeme případ podle anamnézy. Potřebujeme se naučit symptomy alopatických léků, jak to děláme s homeopatickými léky.

Příklad: Možná, že bychom mohli ptát, "byly tyto symptomy předtím nebo se objevily až po léku?" Pak, v závislosti na odpovědi, bychom se mohli podívat na léky jako Oophorinum, Foliculinum, estrogen atd.

2. Tautopatické předepsání při lékové vrstvě
"není mi dobře od užívání léků nebo chemické otravy" je běžný fenomén v moderní praxi. Otravy léky mohou zanechat vrstvu léku. Jestliže existuje vrstva léku, tak v tomto případě musí být odstraněná jako první. Jinak se pacientovo zdraví nezlepší. Záměna těchto lékových vrstev s hlavním případem je velká chyba. Také ignorace nejvyšší vrstvy případu může vést k neúspěšné snáze vyléčit tohoto člověka nebo dokonce k neúspěchu při zmírnění obtíží.

3. Tautopatické předepsání při zatížení léky
Drogové abstinenční příznaky jsou celé nové případy. Jednejte s veškerý lékovými závislostmi jako s akutními případy, a používejte tautopatické léky ve vyšších potencích. Odplavte drogy s vodou, podáváním tautopatických léků ve vodě. Také používejte bylinné výtažky, které pomohou s procesem detoxikace. Avena Sativa pro morfium nebo závislost na heroinu. Chemoterapie a radioterapie by měla být považovaný za akutní otravy. Použijte byliny, které mají afinitu k postiženému orgánu a podejte tautopatické léky.

4. Tautopatické předepsání při narkomanii
Klinická homeopatie může velmi pomoci při zbavení se tužeb a návyků. Oba psychologické a fyziologické návyky mohou být léčený efektivně. Veškeré touhy po cigaretě, alkoholu, kávě, marihuaně, nebo alopatickém léků jsou zpracovatelné s tautopatii. Je toto vyučovano na homeopatických vysokých školách?

Příklad: touha po alkoholu : Lachesis, Quercus rubens, kyselina sírová nebo Amethyst, (známý jak kámen střízlivosti). Ať tak nebo onak, potencovaný alkohol je ohromný lék. Alkohol dehydratuje mozek a může vést k četným chronickým poruchám, včetně epilepsie.

5. Tautopatické předepsání při předávkování
Akutní předávkování léku je běžná příčina smrti v naší společnosti. Správná znalost tautopatických nebo homeopatických léků může zachránit něčí život.

Příklad: symptomy předávkování barbiturátem jsou nezřetelná řeč, dřímota, mumlání, a těžké oči, následované kómatem a smrtí. Potencovaný Phenobarb. je protijedem na phenobarb. Klinický obraz Gelsemium se také hodí na tento stav.

6. Tautopatické předepsání alopatických léků a chemikálií založeno na jejich alopatických patnáctiletých cyklech, v rejstříku BNF / MIMS.

Na vzdory současným novým zkouškám věřím, že učení o alopatických lécích je důležitější. Máme tak okamžitě 1,000 nových chemických léků. Toto zahrnuje předepsání léku založené na jeho alopatických údajích, protože to je již osvědčený lék v určené indikaci.

Příklad: Ritalin je použitelný při hyperaktivitě, protože má podobný blízký vztah pro to onemocnění. Je to stimulátor, který způsobuje stav jako by povzbuzené děti. Proto je potencovaný Ritalin tak ohromná pomoc při léčbě hyperaktivity.

Příklad: Dopamin je lékem pro Parkinsonovu chorobu. Proto Dopamine je pomoc proti Parkinsonově chorobě. Tyto pacienti také mají nedostatek dopaminu.

Příklad: dítě je Silica konstituce při narození, ale po zneužívání jde do vrstvy Staphisagria , pak po obtížných rocích dospívaní dostává lék Prozaca. Tyto léky mají k sobě navzájem blízký vztah. Skutečnost, že prozac je blízký se Staphisagrii jako podmínka míní to, že pacient je citlivý prozac. Drogy jako prozac jsou nové léky: oni se pak přechází do stavu Staphisagrie, Arsenicum & Carcinosin. My musíme být nezaujatý a zacházet s nimi stejně jako s ostatními léky.

7. Tautopatické předepsání alopatických léků a chemikálií založený na jejich homeopatickém obraze.
Léky jako Lithium, alkohol, Merkur, Olovo a Adrenalin jsou v repertoriu víc než sto let; přes zkoušení a rozbory podle anamnézy máme údaje pro jejich předepsání jako homeopatické léky. To znamená, že kterýkoliv lék nebo chemikálie může být použitá jako lék k tomu, aby byla použitá i jinak než normálně podle alopatických údajů.

8. Tautopatické předepsání preventivních léků
Také známá jako profylaktická tautopatie: Jestliže víme o tom, že daná osoba bude vystavena toxické substanci, můžeme podat tautopatický lék k tomu, aby jí pomohla skrz toto toxické vystavení.

Příklad: Před návštěvou u zubaře mu podat potencované narkotikum, zvláště jestli pacient má historii obtížného zotavení po tomto léku. Podobně při chemoterapii, kde můžete podat kadmium sulph., v den chemoterapie na to, aby se zmenšily vedlejší účinky chemoterapie.

9. Tautopatické předepsání pro detoxikaci. Naturopatie silně věří v detoxikaci a homeopatie by měla také. Znalá metodiky detoxikace zachraňuje životy.

Naše těla jsou zhotovená z 75% vody, proto tkáňové soli jsou velmi důležité léky. Buněčné soli slouží k detoxikaci vnitrobuněčné vody, která stala se otrávená. Všechno včetně stárnutí směřuje k buňce vody, celulární odvodnění způsobí mnoho problémů.

V US je na trhu dostupný produkt nazvaný "Bioplasma", obsahuje všech 12 tkaňových solí v každé tabletce. Můžete si tuto terapii udělat rozpuštěním tkáňových solí ve vodě, energie vody prochází časem různými změnami. Já tomu říkám Biowater, to je jako homeopatický lék. Nejlepší čas na užití je v hodině ledvin, která je mezi 6.25 a 10.17.

Další metoda je dát tkáňové soli do polních láhvích, pak přidat tautopatický lék: při sekvenci je důležité, jaký lék je přidán naposledy, ten převyšuje v účinku další. Při závislosti na cigarety, dejte tkáňové soli do vody, pak přidejte Nicotine 30C a potom se udělá kůra po 7 dnů. Čím více vody se přidá do láhve, tím to bude silnější. Můžete takto "navrstvit" vodu.

Příklad: Detoxikační tonika mohou být udělaný s čistou vodou + tkáňové soli + byliny + tautopatický lék. Jakákoliv poslední potence nebo nejvyšší přidaná potence ovlivňuje celé tonikum. Destilovaná voda je nejlepší. Proveďte 7 denní kůru po několik dnů přestávky, přidejte byliny na pomoc postiženým orgánům a to bude pomáhat tahat toxiny.

Varování: při použití těchto detoxikačních tonik, doporučuji aby se užívala jen krátký časový interval a pak přerušit jejich podavání. Detoxikaci opakovat jen když to bude nezbytné.

Shrnutí: znalost klinické homeopatie bude ohromnou výhodu pro koholiv v praxi dnes a v budoucnu. Znalost tautopatického předepsání je úplně základní kvůli skutečnosti, že většina lidského obyvatelstva je otrávená. Tyto poznatky mají svůj pevný základ a já doufám, že v nadcházejícím roku budu učit postgraduálního studenta v kurzu klinické homeopatii a tautopatii v UK.

*Mimsem nebo BNF ( Brity National Formulary) - rejstřík chemických složek alopatických léků
* Xenobiotika (cizorodé látky) jsou látky organického nebo anorganického charakteru, které nejsou přirozenou složkou ekosystému.
Látky většinou hydrofilní, ionizovatelné (kromě steroidů, mastných kyselin apod.) Xenobiotika jsou jakékoli látky tělu cizí (léčiva, jedy, průmyslové chemikálie). Xenobiotika jsou to látky většinou lipofilní, které jsou biotransformacemi měněny na látky hydrofilní. Jejich osudem v organismu se zabývá xenobiochemie a toxikologie.

Zdroj: http://www.lotushealthinstitute.com

překlad (c) 2007 vilcakul.extra.hu

 

LED televízory