Naše potrava je naše „otrava“

V poslední době se rozmnožily případy otrav z jídla, které nám už po generace ztrpčují život, aniž bychom si to uvědomovali. Myslím tím na různé přísady, které se přidávají do potravin, které neslouží k tomu, aby se upravila kvalitativně jejich výživová hodnota, právě naopak. Heslem poslední doby je kvantita a ne kvalita, takže z méně se dělá více, samozřejmě v podřadné kvalitě a za stejné peníze nebo většinou za více peněz. Myslím si, že tím právě trpí všechny naše generace za posledních třicet let. Množství cizorodých látek, které musí náš organizmus dennodenně zpracovat, přesahuje jeho kapacitu i možnosti, protože tyto látky jsou lidskému organizmu cizí, tudíž si s nimi nedokáže poradit. Podle Petera Chappella, známého anglického homeopata se nachází v lidském organizmu málem 300 látek, které tam nemají co dělat.

Těchto bezmála 300 cizorodých látek může způsobovat různá onemocnění organizmu a mohou stát v pozadí mnoha civilizačních chorob. Podle mě se největší problém s těmito látkami promítá v metabolismu organizmu, kde dochází k jeho zpomalení, což způsobuje jejich nedokonalé vylučování. Tím dochází k usazování těchto látek v organizmu a jsou kumulovány až po hladinu, která může vyvolat některé civilizační onemocnění.

 

Dalším možným účinkem těchto látek je to, že vyvolávají závislost na dané potravině, takže dochází k jejímu nadměrnému užití a tím se tyto cizorodé látky pro lidský organizmus kumulují v těle. Může se jevit, že tato závislost nedosahuje nebezpečnosti drog, alkoholu nebo cigaret. Ale tato závislost tu je, potravinové výrobky jsou různými přísadami vylepšovány a upravovány, aby vzhledově lépe vypadaly a chuťově lépe chutnaly. Samozřejmě i tu platí zásada: „něco za něco“, vzhledově i chuťově dostáváme lepší výrobek, ale kvalitativně je to o ničem a naše tělo trpí.

 

Toto utrpení samozřejmě na první a ani další pohledy není vidět, jedná se však jen o hranici, pokud je lidský organizmus schopný snášet tuto toxikaci a kdy dojde ke kumulaci těchto látek v organizmu. Myslím si, že největším indikátorem tohoto problému ve společnosti je obezita. Proč se tak masově rozšířila a proč dosahuje takových rozměrů, proč s ní zápasí už i naše malé děti? Je to samozřejmě také díky nekvalitní stravě a také mnoha cizorodých látek, které v těchto potravinách jsou. Dětský organizmus má slabší detoxikační schopnost se těchto látek zbavit a také tyto látky vyvolávají v dětech větší závislost na jejich příjmu.

 

Dalším problémem je to, že tato toxikace lidského organizmu probíhá na všech úrovních našeho příjmu potravy. Ať se jedná o cizorodé látky v ovzduší nebo vodě, ať se jedná o různá lidskému organizmu nepřirozená záření nebo jiné vlivy. V každém případě jde jen o jejich hladinu v organizmu a o výšku jejich kumulace. Dalším faktorem je samozřejmě celková odolnost každého lidského jedince, každý jinak snášíme příjem určitých látek a ne všichni reagujeme stejně na toxikaci těmito látkami. Všichni známe kuřáky a i alkoholiky, kteří jsou schopni po mnoho desetiletí otravovat svůj organizmus bez viditelné známky toxikace, ba i možného vážného narušení zdravotního stavu. To vše je pravda, ale i to se mění v závislosti na příjmu cizorodých látek, které jsou už dnes ve všem, což před několika desetiletí nebylo.

 

Prvním a základním narušením fungování lidského organizmu je očkování, kdy se vlastně intoxikuje dětský organizmus, které přes původně propagovanou ochranu před nemocemi způsobuje vážné narušení celistvosti lidského jedince, což může vést k hyperaktivitě, epilepsii, cukrovce, rakovině a v neposlední řadě k autismu. Tím však není zcela vyčerpán arsenál těchto onemocnění, jsou to jen ty nejzávažnější projevy, změny mentálního nastavení dítěte ani nepostřehneme, protože je dítě očkováno hned po narození, kdy ještě nedošlo k jeho mentálnímu projevu a k pochopení jeho povahy. Samozřejmě tato „otrava“ dětského organismu je pravidelně obnovována, aby náhodou nedošlo k úplnému vyčištění dětského organizmu od cizorodých a pro miminko těžce toxických látek. Mluví se o imunitě, kterou tak miminko získá, ale na druhé straně se tvrdí, že dítě ještě žádnou imunitu nemá a že ji získá přes mateřské mléko. Pravda je však ta, že se z očkování stal jeden velký kšeft a nikoho nezajímá to, jestli je dítě nemocné díky očkování, radši se netoleruje ani náznak takovéto možnosti.

 

Samozřejmě pro farmaceutické lobby je výhodnější si nemocné udělat a zajistit se tak dopředu na několik generací, kdy budou mít stále jisté zisky. V poslední řadě se vzpomíná aktivita těchto kruhu v pozadí objevení se ptačí, prasečí nebo i jiné chřipky, která jakoby náhodou zmutovala a stala se neléčitelnou. Vždy došlo k úmrtí nevinných lidí a farmaceutické lobby si na tom namastilo kapsy. V poslední době se proslechly zprávy, že někteří světoví magnáti jsou za kontrolu porodnosti na světě a že k tomuto procesu mělo dojít přes vakcinaci. Další téze mluvila o mikročipech, které měly být vpraveny do lidského organizmu přes vakcinaci. A mělo dojít k ovládání některých životních funkcí nebo i k zmanipulování myšlení lidí. Vše se to může zdát jako fantazie, ale jak se říká: „Není šprochu, na kterém by nebylo pravdy trochu“.

 

A proto je v poslední době těžké léčit nemocné různými alternativními metodami, protože každý organizmus je intoxikovaný, což způsobuje nové nemoci a nové symptomy, které předtím v historii nebyly. I homeopatie prochází úskalím tohoto poznání, protože obrazy léků jsou postaveny na nám známých substancích, které byly vyzkoušeny a po 200 let použity v homeopatické praxi. Ale toto poznání už v dnešní moderní době nestačí, musíme poznat obrazy těchto cizorodých látek a zkoumat jejich symptomy. Tím můžeme rozšířit naše poznání a vyléčit vícero případů. V každém případě však bude potřebné najít lék a způsob jak detoxikovat lidský organizmus před následnou homeopatickou konstituční léčbou.

LED televízory