Jak by měla vypadat kontrola po podání homeopatického léku?

Zpravidla by měla proběhnout do jednoho měsíce od podáníé homeopatického léku. Při kontrole bychom se měli pacienta zeptat na tyto věci:

1) Jak se pacient zlepšil celkově? Zlepšila se nebo zhoršila úroveň zdraví, nebo se jeho zdravotní stav nezměnil? Měli bychom si poznamenat i celkový dojem pacienta. 2) Ovlivnil homeopatický lék nějakým způsobem energii pacienta? Má více energie a motivace v životě, nebo se úroveň energie snížila, případně zůstala beze změny? Změnila se nějak pacientova schopnost vypořádat se s běžnými životními stresy?

3) Došlo k nějaké změně hlavní obtíže na fyzické úrovni, tj. toho problému kvůli kterému pacient za homeopatem přišel? Jaký byl charakter této změny během předcházejícího měsíce, pokud se vyskytla?

4) K jakým změnám došlo na mentální a emocionální úrovni? (i bezvýznamné změny mohou signalizovat důležité účinky léku).

5) Důkladné přezkoumání prvního vyšetření, symptom za symptomem a stanovit změnu k lepšímu nebo k horšímu. Důkladně zaznamenat výsledný stav pacienta.

6) Vyptat se důkladně na nové symptomy, někdy to mohou být takové, které už pacient jednou měl, jen vám o nich zapomněl říci. U nových si poznačte charakter a modality.

7) Návrat j důležitým symptomům, co když si pacient ještě na něco vzpomene.

8) Při následné analýze kontroly sledovat vývoj symptomů podle Heringových zákonů!

Zdroj: George Vithoulkas: Homeopatická věda

LED televízory