Homeopatická léčba rakoviny

Tento prodloužený víkend proběhl v Bratislavě seminář dr. A. U. Ramakrishnana o prevenci a léčbě rakoviny. První den nás dr. Ramakrishnan obeznámil s jeho filozofií a přístupem k těmto vážným onemocněním. Důležitost přikládá hlavně prevenci, kde jako homeopati můžeme odvést nejvíce práce. V této oblasti dosahuje homeopatie velmi dobrých výsledků při většině prekancerózních stavů. Úkolem homeopatie je předcházet preventivně rakovině, pak ji léčit a nakonec může pomoci zmírňovat utrpení v terminálních stádiích (tzv. paliace). Poté nám popsal nejindikovanějšími homeopatické léky na rakovinu a jejich indikace při různých typech malignit.Patří mezi ně Arsenicum album, který je nejdůležitějším lékem na rakovinu, Arsenicum bromatum, Arsenicum iodatum, Aurum muriaticum, Aurum muriaticum natronatum, Baryta iodata, Cadmium sulphuratum, Cadmium bromatum, Carcinosinum, Condurango, Conium maculatum, Euphorbium officinalis, Hecla lava, Hippomanes, Hydrastis canadensis, všechny Kaliové soli, Magnesium phosphoricum, Ornithogalum umbellatum, Phytolacca americana, Plumbum metallicum, Plumbum iodatum, Radium bromide, Sabal serrulata, Scirrhinum, Scrophularia nodosa, Stroncium carbonicum, Symphytum officinalis,Terebinthina a Thuja occidentalis.

Druhý den jsme se zaobírali jeho léčenými případy rakoviny a úspěšností homeopatie u různých druhů rakoviny. Protokol homeopatické terapie při léčbě rakoviny má tyto indikace:
1) prekanceróza – jednoznačné použití homeopatie, 1x týdně v rozdělené dávce
2) velmi čerstvý nález rakoviny – použití homeopatie
3) objevení se malých uzlíků, které jsou operovatelné a nejsou postižené lymfatické uzliny a nejsou žádné metastázy – chirurgie + homeopatická terapie
4) operovatelný tumor, operovatelné lymfatické uzliny postihnuté metastázemi – chirurgie, po níž by měla následovat homeopatická terapie
5) složité stavy, kde primární tumor se nedá operovat, metastázy do lymfatických uzlin a orgánů – nejdříve homeopatie, když nezabere – tak chemoterapie, radioterapie a po ní zase homeopatie.

Dr. Ramakrishnan vždy sleduje potřeby pacienta a homeopatickou terapii doporučuje raději v prevenci a když se jinak nedá, tak v terminálním stádiu. Samozřejmě si uvědomuje, že každý případ rakoviny se nedá vyléčit, ale můžeme pacientovi pomoci zlepšit jeho kvalitu života před odchodem z tohoto světa.

Mezi paliativní léky patří tyto homeopatika: Arsenicum album, Arsenicum bromatum, Radium bromide, Magnesium phosphoricum, Opium, Kaliové soli a Aconitum nappelus.

Po obědě byly odebrány tři živé případy pacientů s rakovinou po alopatické léčbě, dr. Ramakrishnan prokázal při těchto vyšetřeních vysoce profesionální přístup a následně pro každého pacienta určil léky na jejich potíž.

Třetí den jsme zaobírali homeopatickou léčbou neurologických chorob jako jsou skleróza multiplex, Parkinsonova choroba a epilepsie. Nejdříve jsme probrali klinický obraz těchto chorob, následně byly stanoveny homeopatické léky na tyto choroby a předloženy případy, kde homeopatie pomohla buď vyléčit tyto stavy nebo výrazně zkvalitnila život pacientů s těmito neurologickými chorobami.

Samozřejmě nebyl čas probrat všechno, co nám dr. Ramakrishnan chtěl předat, ale i tak toho bylo hodně, hlavně pro ty, kteří ještě nečetli jeho knihu: Homeopatický přístup k léčbě rakoviny. Dr. Ramakrishnan se ukázal jako výborný učitel se zápalem pro homeopatickou léčbu a se svým jemným humorem a vědomostmi kolem sebe šířil nezapomenutelnou atmosféru.

Dr. Ramakrishnan nás překvapil svou skromností a otevřeným přístupem ke každé položené otázce a po celý seminář vládla příjemná pracovní atmosféra, kde jsme ani po obědě nezaspali. Za tento pěkný odborný seminář děkujeme pořadatelům SLHS a také dr. Ramakrishnanovi.

Více informací najdete v knize autora dr. A. U. Ramakrishnana a Catherine R. Coulterové: Homeopatický přístup k léčbě rakoviny.

LED televízory