Autismus - je naděje IV.

Případ č. 1 (Bjorn)

Z určitých případů se můžeme velmi hodně naučit; jak o problému, s kterým se potkáme, tak nám poskytne vhled do průběhu léčby latentních poruch a také to jak máme takovéto problémy řešit. Případ Bjorna pro mě velmi hodně odkryl o fungování autistických dětí. V deseti letech mu ještě formálně nediagnostikovali autismus, ale měl vážné poruchy chování, které začaly před 8 a ½ roky. Za uplynulých 8 let s ním rodiče navštívili jednu instituci za druhou, od dětského lékaře k psychiatrovi, psychologovi, vychovatelce a poradny. Napsali už o něm svazky poznámek, provedli na něm mnoho vyšetření. Podle slov matky byla tato pomoc dodneška o ničem.

 Když jsem se setkal s Bjornem, tak byla jeho situace ve škole neúnosná, ale nikdo nevěděl, kam ho mají dát. Ředitel školy prohlásil, že se ještě s takovým špatným chováním během své praxe nesetkal. Všechno tak náhle začalo ve věku 1 a1/2 roku, týden před narozením mladšího bratra. Během následujícího 2 a1/2 roku téměř celý den jen ječel, čímž doháněl své rodiče k šílenství. Stal se tvrdohlavým, nepřijímal žádné hranice. Během těch let se emočně vůbec nevyvíjel. Vypadalo to tak, jako by se ho nic nedotýkalo. Byla pro něj charakteristická úplná absence empatie, vymýšlel to nejhrůznější trápení pro své rodiče nebo vychovatele. Díval se člověku strnule do očí, aby pocítil, jaký měly jeho triky na něho účinek. Vybíral si své oběti se zvláštní citlivostí. Bylo téměř nemožné ho vyšetřit, protože nespolupracoval. Nejpřesnější jeho diagnóza zněla: „že se pravděpodobně se jedná o autistickou poruchu, asi PDD-NOS“. Pro jeho chování bylo charakteristické tzv. acting-out. Někdy ukazoval úplně jinou stránku své osobnosti, byl velmi přecitlivělý, staral se o druhé. Potřeboval velmi přísný způsob zacházení, který mu ponechával co nejmenší prostor pro jeho výstřední chování. Dalo by se říct, že neměl žádný kontakt s jinými dětmi.

 

Jeho matka během těhotenství dostávala 2x antibiotika na kožní problémy. Porod „byl velmi problematický“; byl umělé vyvolán. Třikrát se pokusili o spinální anestezii, ale neúspěšně. V plodové vodě bylo přítomno mekonium a Bjorn se narodil s pupeční šňůrou otočenou kolem krku. Jako kojenec byl velmi tiché miminko. Kojeneckou láhev s cumlem mu ohřívali v mikrovlnce. Očkování proběhla poměrně bez potíží. Když měl devět měsíců, tak jeho matka upadla na schodech, s Bjornem v náručí. Na lebce dítěte se objevila malá prasklina, která nebyla nijak léčena. Ve čtyřech letech dostal neštovice. Často se stěžoval na bolest hlavy, ale CT vyšetření nevykázalo žádnou anomálií. Často ho bolelo i břicho (z homeopatického pohledu oba tyto symptomy pokrývá obraz homeopatického léku Saccharum officinale). Jeho řeč se začala velmi pozdě rozvíjet, jen ve třech letech a ještě i tehdy moc pomalu. Ve čtyřech letech začal chodit k logopedovi. Proto vyprávím dopodrobna každý aspekt jeho života, protože každá událost v jeho životě, počítaje do toho i vlivy v období před narozením, dokonce i vlivy zasahující oba rodiče před těhotenstvím mohou přispět k vývoji autismu u dítěte. V těchto detailech může být ukryt klíč k úspěšné léčbě autismu. Homeopatie poskytuje obdivuhodné prostředky k tomu, abychom odstranily energetické otisky těchto událostí homeopatickými léky připravených ze substancí vyvolávající tyto otisky.

 

U tohoto chlapečka byly zablokovány jeho emocionální a sociální schopnosti. Nebyl schopen ukázat soucit nebo něco cítit. Tento jev můžeme pozorovat u velkého množství autistických dětí. Protože jsem nenašel ani jedno podezřelé očkování a nebyla viditelná žádná zjevná příčina tohoto stavu v anamnéze dítěte, na kterou bych zaměřil svou léčbu, tak jsem se rozhodl, že mu nejdříve podám homeopatikum Saccharum officinale, abych stimuloval jeho sociálně emocionální schopnosti. Tento lék byl prokazatelně schopný v mnoha případech obnovit emocionální a sociální vazby, které chybí u autistických dětí. Kromě homeopatika Saccharum officinale jsem mu předepsal i Cuprum metallicum, abychom pozměnili jeho sklon k posedlému ubližování druhým, aby byl flexibilnější a klidnější. Cuprum metallicum je výborným lékem na to, aby autistické děti byly méně posedlé, aby se staly flexibilnějšími a klidnějšími a taky, aby lépe snášely stres. Současné užívání homeopatik Saccharum officinale a Cuprum metallicum už pomohlo mnoha autistickým dětem. Oba léky jsem podával jedenkrát týdně v potenci 30K, společně s doplňkovými prostředky, které předepisuji při této terapii: 3x denně 2 (500 mg) kapsule askorbylpalmitátu, 3x denně jednu tabletu (1000 mg) Askorbit komplexu. Tento přípravek obsahuje 80 mg draslíku, 60 mg magnezia, 3 mg zinku a 75 mg bioflavonoidů. Mimo to jsem doporučil rodičům, aby už více nepoužívali mikrovlnku a aby Bjorn chodil na osteopatickou léčbu.

 

Za tři měsíce vypadal, jakoby ho vyměnili. Už po dvou týdnech léčby bylo jasně vidět zlepšení. Lépe spal, ráno se budil veselý. Byl klidnější, začal vyprávět o škole, byl otevřenější ke společenským kontaktům. Po učení odešel z domu, aby si našel společníky na hraní, nejdříve psal jen dopisy a házel je dětem do poštovní schránky, později jim už zazvonil a osobně se zeptal dětí, jestli by měly náladu si s ním hrát. Začal popisovat svoje pocity.  Stával se čím dál tím víc samostatnější. Bolest břicha úplně vymizela a méně ho bolela hlava. Zlepšila se i schopnost jeho koncentrace. Zmizel i jeho extrémní strach ze psů, dokonce začal hladit i pro něj úplně neznámé psi bez strachu. Dovolil i to, aby se ho mladší bratr dotkl, úplně normálně si s ním zahrál, přestože ho předtím jakýkoliv tělesný kontakt rozčílil. Tato velká změna nezůstala bez povšimnutí ani ve škole. Stal se sociálně přizpůsobivějším a většinou mohl zůstat ve třídě, místo toho, aby ho posílali za dveře. Jeho chování acting-out a buzerování druhých také úplně vymizelo. Mezitím se rodiče dozvěděli dobrou zprávu, že mu povolili, aby i následující rok chodil do té samé školy.

 

Společné užívání homeopatik Saccharum officinale a Cuprum metallicum doplněné výživovými doplňky vedlo k rychlému vyléčení, odstranilo zkrat na sociálně emoční úrovni. Terapie pokračovala oběma homeopatickými léky ve vyšší potenci (200K).

 

Tento případ poukazuje na to, že se část mozku (u tohoto chlapečka hlavně ve frontální kůře) může dostat pod zkrat a homeopatie je spolu s určitými potravinovými doplňky schopná tento zkrat odstranit. Tento poznatek je možná nejdůležitější během léčby autistických dětí.

 

 

Případ č. 2 (Quin)

Quin není autista, ale zkoumáním tohoto případu můžeme získat vhled do několika anomálií, které jsou každodenními pro autistické děti. Má sedm let a jeho hlavními potížemi je neklid a napjatost. Jako miminko byl až do devíti měsíců velmi plačtivý. Během jeho krátkého života se u něj objevilo mnoho různých tiků a sklon k tomu, aby vše spočítal. Je plný napětí a i svalstvo je ztuhlé. Někdy je agresivní, ale pokouší se svůj vztek držet pod kontrolou. Quin je i takové dítě, které není schopné se uvolnit v náručí matky, vždy je na něm cítit nějaká ztuhlost. Má málo sebedůvěry, nervózně se směje. Jeho matka byla během těhotenství napjatá, dokonce můžeme říct, že bylo pro ni první těhotenství vyhořením (burnout syndrome). Matka byla v pubertě velmi unavená, ale tvrdě zápasila, aby dokončila své studia. Quinova nadměrná napjatost je typická pro většinu autistických děti, toto ztuhnutí signalizují i tiky.

 

U tohoto konstitučního typu dětí je potřeba podat homeopatikum Cuprum metallicum. Předepsal jsem mu ho v potenci 30K, 2x týdně, k tomu 3x denně 1 kapsuli (500mg) askorbylpalmitátu, 3x denně Askorbat komplex a rybí olej (500mg). C vitamín je schopen snížit stres v mozku a i hladinu volných radikálů. Rybí olej také zlepšuje stav mozku.

 

Kvůli zaneprázdněnosti jsem se opět setkal s Quinem až po pěti měsících. Úplně se změnil. Byl o moc klidnější, křečovité držení těla zmizelo. I tik úplně vymizel, objevoval se jen, když se dostal pod velký tlak. I jeho agresivita se značně zmírnila. V noci se už nepotí, ale ještě se vždy budí ráno unavený. Ve spánku ještě svírá ruku v pěst, což je známkou toho, že je tu ještě přítomné určité napětí. Léčbu jsem pokračoval s homeopatikem Cuprum metallicum ve vyšší potenci (200CK).

 

Na tyto symptomy není lepšího léku než Cuprum metallicum, u mnoha autistických dětí už prokázal svůj dobročinný účinek, pomohl k odstranění napětí, mánie, vzteku, agrese a mentální i fyzické ztuhlosti.

 

Vysvětlení pojmů:

 

* acting-out

- pacient vyjadřuje svojí emocí nebo myšlenku spíše akci, než verbalizací

- dle psychoanalýzy chování vyjadřuje jednoduchý, nevědomý výrok

- jde o okamžité pudové vybití

- bývá reakcí na aktuální snížení sebeúcty

 

ZÁKLADNÍ PROJEVY: sebepoškození, přejedení, afektivní výbuch (často na nepřiměřeném místě, např. na děti), prudká hádka, intoxikace alkoholem, demonstrativní promiskuita, suicidální pokus, devastující svěření se, rozchod. Pacient zpravidla přichází se silným puzením, které nedokáže sám kontrolovat (bojí se sám sebe) nebo po vybití (sebeobviňování).

 

* PDD-NOS -  (jinak nespecifikované pervazivní vývojové poruchy). Atypický autismus. Atypický autismus. Jiné PDD. Nespecifikované PDD.

 

* askorbylpalmitát (E304) – C vitamín rozpustitelný v tucích, vzniká jako ester kyseliny askorbové a palmitové (Estery mastných kyselin z jedlých tuků s kyselinou askorbovou)

 

* askorbát (E300) – C vitamín rozpustitelný ve vodě, kyselina askorbová

 

* potence 30K, 200K – potence 30 v Korsakově ředění, potence 200 v Korsakově ředění

 

Zdroj: Tinus Smits, Autismus – je naděje

Volný překlad © 2012 vilcakul

LED televízory