Autismus - je naděje II.

Je důležité pochopit, že autistické spektrum je důsledkem vícero příčin, je to tzv. multikauzální choroba. To, kdy se vyvine choroba nebo jak bude vážná, záleží v zásadě na citlivosti každého jednotlivce.Základní příčiny:

a) genetické - tím je dáná citlivost jednotlivce vůči pozdějším vlivům, to je i dnes přijaté stanovisko.
b) toxikace - průkazné otravy, těžké kovy atd., to je i dnes přijaté stanovisko.
c) energetické – způsobené různými škodlivými vlivy jako jsou alopatické léky, vakcíny, vlivy životního prostředí, stres atd. způsobují energetické otisky v energetickém systému jedince, to je podle dnešního postoje vědy nepřijatelné.

Jiné hledisko třídění příčin:

1) genetická vnímavost

2) působení vlivů v období před těhotenství, do toho můžeme zařadit chorobu matky, když dostala nějaké očkování např. proti tropickým chorobám nebo jiné vakcíny, patří sem i hormonální léčba matky, zubní ošetření, ostatní užívání alopatických léků, analgetik, antibiotik, steroidů, anestéze, to vše může zvýšit riziko vnímavosti.

3) působení vlivů v období těhotenství, toxikace plodu - co považujeme za jedovaté v normálním životě, je jedovaté i pro placentu a plod a může to ovlivnit právě vyvíjející se nervový systém plodu. Obecně za takové látky považujeme alkohol, cigarety a drogy. Podobný účinek na plod mají i očkování matky během těhotenství, užívané léky na chorobu matky (analgetika, antibiotika, stereoidy, anesteze při operaci), různé druhy záření jako je rentgen, mobil a počítač. Např. vakcinace proti tetanu, ale ještě i použití nosního spreje může podpořit objevení se charakteristických symptomů autismu, když je dítě geneticky vnímavé a to se později přidá k ostatním příčinám této choroby.

4) působení vlivů během porodu, sem můžeme zařadit těžký porod, porod s kleštěmi nebo s vakuem, což způsobí miminku vážný stres. Dále léky na znecitlivění, anestéze, dávkování oxitocinu na vyvolání porodu, analgetika - ty všechny tvoří toxiny a energetické otisky v organizmu novorozence i v jeho energetickém systému.

5) působení vlivů v prvních dvou letech života dítěte, dítě v tomto období dostane 99% povinných očkování, která obzvláště v tomto citlivém věku mohou autismus způsobit vážné poškození dítěte. To se stane i přesto, že to ještě obor školní medicíny neuznává a nepřijde se na to popřípadně několik dní po očkování.

Nezapomeňte na to, že tyto vlivy soustavně zasahují miminko a když kumulace těchto látek dosáhne určité úrovně (maxima), tak jen tehdy způsobí viditelnou změnu. V tom období možná dítě začalo jíst nějaké jídlo a můžeme si myslet, že kvůli němu má křeče žaludku, špatnou náladu.

Popřípadně se miminko nedokáže uzdravit z nachlazení, tak hned dostane antibiotika, která jsou toxická na střeva a mozek kojence. Takový účinek může mít i narkóza např. při vyjmutí mandlí. Vždy musíme myslet na to, přestože nemáme viditelné signály, že i toto může být jednou skrytou příčinou v pozadí autistické nemoci.

Z uvedeného je vidět, kolika škodlivým vlivům je vystaveno dítě ještě před narozením během těhotenství a v několika prvních letech svého života, kdy je vývoj mozku v nejkritičtějším stádiu a všechny škodlivé vlivy mohou později vést k postižení dítěte.

Jelikož u autistického spektra se jedná o základní stresový stav, má léčba za cíl osvobodit mozek od těžkých kovů a uvolnit energetické bloky na odstranění oxidativního stresu.

Spojitost autistického spektra se střevními chorobami

85% autistických dětí trpí poruchami střevní peristaltiky a vstřebávání potravy. Vztah těchto potíží s autistickým spektrem chorob je dokázaný, proto se většina terapií zaměřila na tyto oblasti. Ale tím se nedá dosáhnout vyléčení, jen zlepšení stavu.

U autistických dětí je narušeno zpracování kaseinu a gluténu kvůli nedostatku zinku v organizmu. Nedostatek zinku přes složitou látkovou výměnu vede k nahromadění mědi v organizmu, a to i v mozku. Proto vidíme u autistických pacientů typické symptomy léku “Cuprum“, které se v první řadě projevují křečemi, ztuhlostí na fyzické, ale i na mentální úrovni.

Ortomolekulární terapie

Výše uvedené skutečnosti mají důležitou roli při stanovení komplexní terapie pro pacienty. Dr. Tinus Smits nedoporučuje různé diety (mimo stravy bez cukru), namísto toho doporučuje homeopatickou léčbu trávicího systému a tzv. ortomolekulární terapii doplňováním chybějících minerálních látek v organizmu, čímž se také znovu obnoví normální hladina zinku v organizmu a podpoří trávení.

Z toho je vidět, že terapie dr. Tinuse Smitse je léčebnou terapií, která nemá za cíl, aby se pacient cítil jen o něco lépe, což je samozřejmě také neopominutelná okolnost. Když si nemocný zvykne na zaužívanou dietu, tak v ní přirozeně může pokračovat i během léčby.

C vitamín

Vitamín C hraje důležitou roli v odstranění už dříve vzpomínaného stavu oxidativního stresu, ale vedle toho napomáhá i k vyloučení mědi, rtuti, olova, kadmia a niklu z organizmu, je důležitý pro činnost enzymů, metabolismus kyseliny listové a zabraňuje hromadění těžkých kovů v organizmu, jen abychom připomněli několik užitečných aspektů tohoto vitamínu. Lidský organizmus není schopen tvorby C vitamínu, přitom právě při stavu oxidativního stresu ho organizmus spotřebuje nejvíce. Dr. Tinus Smits doporučuje podávání vysokých dávek vitamínu C jak při léčbě, tak v prevenci. Do organizmu musíme dostat i C vitamín rozpustitelný v tucích, protože jen ten je schopen překonat krevní bariéru a dostat se tak do mozku k mozkovým buňkám.

Mastné kyseliny

Komplex nenasycených mastných kyselin Omega-3 a Omega-6 má rozhodující roli ve stavbě a funkčnosti mozku, proto jsou důležitou součástí terapie. Dnešní stravovácí návyky vedou k posunu v neprospěch příjmu správného poměru těchto dvou mastných kyselin, proto dr. Smits doporučuje příjem mastné kyseliny Omega-3 ve zvětšené míře. Ta hraje důležitou roli v činnosti nervových buněk v regulaci hormonální a imunitní soustavy. Vhodný příjem těchto mastných kyselin je nezbytným prvkem léčebného postupu i při prevenci.

Léčba

Protože klasická medicína nepřijala za svou z výše uvedených příčin autismu energetický blok v energetickém systému jedince, tak kvůli tomu ani nedokáže nic dělat s touto příčinou nemoci a tím považuje autismus za neléčitelný!

V současnosti většina terapií probíhá na fyzické a mentální úrovni. Taková je např. i chelační terapie, která je založena na detoxikaci organizmu od těžkých kovů použitím různých diet, vitamínů a probiotik. Tyto terapie mohou být velice důležité, protože výrazně zlepšují stav nemocného, ale nikdy nevedou k úplnému vyléčení, protože autistické spektrum chorob má vždy jednu část, která vychází z energetického bloku na energetickém systému jedince. Avšak homeopatická a izopatická léčba je schopná rozpustit tyto energetické bloky a spolu s aplikací jiných terapeutických možností nastane vyléčení pacienta i na energetické, mentální a fyzické úrovni.

Izopatie

Izopatie znamená nejen to, že používáme homeopaticky podobnou látku, ale i to, že se jedná o tu samou použitou látku, která je podezřelá z příčiny poškození dítěte, která je v homeopatickém ředění a potencované formě použitá k odstranění toxikace energetických otisků. Tyto léky se připravují z očkovacích vakcín, antibiotik, alopatických léků jako homeopatika v různých potencích.

Postup léčby (léčebný plán)

K němu doložil dr. Tinus Smits neuvěřitelně precizní postup léčby, který přesahuje rámec tohoto článku, ale shrneme v krátkosti jeho nejdůležitější aspekty:

1) odebrání anamnézy, objasnění všech okolností (které už probíhají s pozorností na víceré možné příčiny tohoto stavu), jaký byl normální stav dítěte, kdy zaznamenali nějakou změnu, jaké chování se objevilo, mentální stav, sociální citlivost, jaké dostal očkování a kdy, jestli je tam spojitost s následným stavem - jestli byla nějaká výrazná reakce, jaké měl ostatní nemoci atd. Terapeut musí také provést analýzu období těhotenství a porodu. Po objasnění těchto okolností může pak stanovit léčebný plán.

2) detoxikace izopatií: odpovídajícím léčebným plánem musíme postupně detoxikovat všechna očkování homeopatickým lékem. Tyto homeopatické léky jsou připraveny z vakcín ve vzestupné potenci a odpovídajícím použitím opakovaných dávek jsou vhodné k odstranění energetického otisku postvakcinačního syndromu. Detoxikace každé vakcíny trvá v obecnosti 4 týdny + 2 týdny pauza, ale může se v případě potřeby podávat i po dobu několika měsíců. To se dá vyvodit z reakce nebo nereakce organizmu na jednotlivé potence potencované vakcíny. Když už na nějaký lék nebo jeho potenci organizmus nereaguje, tak můžeme pokračovat v detoxikaci dalším lékem. V případě, že nedojde k úplné detoxikaci vakcíny, tak můžeme kúru později znovu zopakovat. Z toho vyplývá, že je tato terapie i velmi pružná.

3) soustavné podávání nenasycených mastných kyselin Omega-3 v odpovídajícím poměru (EPA a DHA).

4) soustavné podávání vitamínu C rozpustitelného ve vodě a tucích ve vysokých dávkách.

5) homeopatická léčba odpovídajícím konstitučním lékem na případné reverzní symptomy, homeopatická léčba zhoršení.

6) ortomolekulární léčba pro zodpovídající příjem zinku a magnezia organizmem.

7) správná životospráva + navrácení integrity trávicího traktu do normálu soustavným podáváním homeopatického léku Saccharum officinale.

Co musí vědět rodiče o této terapii

1) Tato terapie může trvat delší dobu (1-3 roky), ale když dojde k objasnění všech příčin, tak na základě těchto poznatků podle praktických zkušeností dr. Smitse můžeme počítat s úplným vyléčením.

2) Během terapie se mohou objevit fáze velmi viditelného zlepšení stavu, ale musíme počítat i v homeopatii se známým signálem správného směru léčby - někdy s výrazným a hořkým zhoršením - tehdy nesmíme vysadit terapii nebo zase potlačit léčebný proces antibiotiky.

3) rodiče by se neměli snažit o vytvoření vlastního léčebného plánu, přestože je tato metoda jednoduchá, tak potřebuje dohled a pozorování odborníka.

4) Před začátkem terapie by si měli prostudovat popisované případy léčby, z kterých se jim dostane hodně užitečných informací a mohou se tak připravit na zatěžkávající zkoušky i radosti.

5) Během terapie je obzvláště důležité klidné prostředí, zajištění odpovídající zdravé stravy pro dítě nebo dospělého.

Ostatní informace

1) Případy dr. Smitse nám přesvědčivě dokázaly, že je tato metoda funkční i v praxi, ale je třeba vědět, že to není oficiální postoj klasické medicíny a že se rodiče i léčitelé setkájí na mnoha místech s odporem.

2) Dr. Tinus Smits není proti očkování, jen podotýká to, že může mít škodlivé následky a doporučuje, aby jak rodiče, tak lékaři ohleduplně postupovali při vakcinaci dítěte. Aby pozorovali, jak dítě reagovalo a aby nedali dítě očkovat do té doby, dokud se neuzdraví z nějaké nemoci úplně. Určitá očkování by dr. Smits doporučil jen v pozdějším věku dítěte.

3) Dr. Smits doporučuje podávání homeopatických léků preventivně před vakcínací.

autoři článku: Dr. Sebõ Zsuzsanna – Szabadi Sándor

překlad © 2009 vilcakul

Zdroje:
http://www.natursziget.com/page.php?show/articles/view/topic/homeopatia/artid/20080514azautizmusgyogyithato

http://www.regenerace.net/online/pohled-lekare-na-autismus-s-vyuzitim-poslednich-vyzkumu

http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=1073

http://www.nadejeproautismus.cz/

http://www.brno.apla.cz/aplajm_dan.htm

http://autismus.bloguje.cz/784682-komplex-pervasive-vyvojovy-neporadek.php4

http://www.postizenedeti.cz/content/jak-pecuji-americti-pediatri-o-autisticke-deti

http://www.prokaji.estranky.cz/stranka/autismus-je-lecitelny-

http://bobin.blog.cz/0803/prirodni-chelace-a-detoxikacni-program-dle-michaela-langa-1-cast

LED televízory