Doporučená homeopatická terapie v porodnictví

Užití homeopatických léků vybraných na základě patogenetických příznaků umožní lékaři:
- usnadnit porodní činnost,
- zabránit bezprostředním komplikacím, které jsou spojené s porodem,
- léčit laktační problémy a zajistit dobrou úpravu celkového stavu.


HOMEOPATICKÁ LÉČBA K USNADNĚNÍ PORODNÍ ČINNOSTI 

Z této kapitoly jsme vyloučili všechny mechanické příčiny bránící normálnímu průběhu porodní činnosti (zúžená pánev, placenta praevia atd.), s výjimkou vypuzovacích obtíží při dystonii způsobené na úrovni hrdla.
Ženám, u kterých můžeme předpokládat normální průběh porodu a zejména prvorodičkám, jejichž porod je vždy delší než u multipar, můžeme téměř systematicky předepisovat dva následující léky:

ACTAEA RACEMOSA
Tento lék, jehož preferenčním patogenetickým cílem jsou ženské pohlavní orgány, se užívá při silných a nepravidelných porodních bolestech způsobených spasmem hrdla, který brání jeho dilataci. Ke zlepšení dochází přitažením stehen k pánvi. Často dochází k iradiaci bolestí do kyčlí. S podáváním můžeme z preventivních důvodů začít již čtrnáct dní před předpokládaným datem porodu: pět granulí v ředění 9 CH ráno a večer. Tyto dávky pak opakujeme každých třicet minut od zahájení porodní činnosti, posléze každých patnáct minut po odtoku plodové vody.

CAULOPHYLLUM
Tento lék je používán při prudkých, nepravidelných, neúčinných, křečovitých a bolestivých stazích, které "netlačí směrem dolů" z důvodu rigidity děložního hrdla. Tyto bolesti vystřelují do obou slabin, do močového měchýře a dolních končetin. Předepisujeme v ředění 5 CH, ve stejných intervalech jako lék ACTAEA RACEMOSA. Tyto dva léky v průběhu porodní činnosti předepisujeme nejčastěji střídavě.

Ke konci těhotenství může, především u prvorodiček, docházet k nárůstu určité úzkosti, strachu z očekávání porodu. To je dobrá indikace pro léky uvedené v kapitole "Tréma - akutní reaktivní emoční poruchy", z nichž nejčastěji předepisujeme léky IGNATIA a GELSEMIUM.

Důležité aspekty:

- homeopatie je doplňující terapií ošetření při porodu
- nenahrazuje postupy dle odborných zásad, ale je schopná zmenšit předchozí a pozdější vedlejší následky ošetření.
- posiluje fyziologické pochody oslabeného organizmu – proto ji můžeme použít preventivně (rutinně)
- je to bezpečná terapie bez vedlejších účinku, ale její účinek může být oslaben dlouhodobým chorobným procesem nebo z neznámých důvodů může být i neúčinná.

1. Před porodem

ARNICA C30 (1 dávka)
- na zmírnění krvácení
- na poranění tkání, ke kterým dojde při porodu, na rychlejší hojení hematomů a na zmírnění bolestí těchto aspektů
- na využití antiseptického a protivarikózního účinku

HYPERICUM C30 (po dobu 5 dní denně 1-3 dávku)
- na poranění nervů, řeznou ránu (epiziotomie, císařský řez) – napomáhá hojení

- na zmírnění bolestí (pooperační)

2. Při porodu (3-4 dávky)

CAULOPHYLLUM C30 (homeopatický Oxytocin)
- bolesti resistentní na Oxytocin, při přenášení plodu
- před porodem zmírňuje nedostatek krvácení na vypuzení plodu
- napomáhá roztažení ústí dělohy

PULSATILLA C30
- iregulární – nepravidelné porodní bolesti, při nesprávné poloze plodu
- neopodstatněné bolestivé stahy dělohy, spavost před porodem
- pláč-smích, nedá se utěšit, anémie, chladné nohy s křečovými žilami

CIMIFUGA C30
- hypertonická bolestivá slabost, rigidní ústí dělohy (zvyšuje krvácivost před porodem)
- hystericky zívá, na hluk citlivá rodička
- šílené bolesti, motorická vzrušivost

GELSEMIUM C30
- hypotonická bolestivá slabost, rigidní ústí dělohy, v případě stagnujícího porodu
- všeobecná svalová slabost (obzvláště oční ptóza)
- předchozí úzkost před porodem, jemný třes rukou, chce samotu

Při začátku vytlačování plodu:

ARNICA C30 (1 dávka)
- na zmírnění děložního krvácení (profylakticky pozitivně ovlivňuje i krvácivost plodu)

3. Po porodu plodu:

SABINA C30 (než se vypudí placenta 3-4 dávky)
SECALE C30 (homeopatický Ergometrin)
- tonizující účinek na uteru
- max. 4 dávky: po 10-30 minutách, postupem řidčeji
- při retenci placenty můžeme podat:
CIMIFUGA (na předčasné uzavření ústí dělohy)
CAULOPHYLLUM (stahy dělohy)
- doplňkové léky atonie:
SECALE
CAULOPHYLLUM

4. 2 hodiny po porodu:

STAPHYSAGRIA C200 (1 dávka)
- na neutralizaci traumatu močových cest (cévkování)
- na zmírnění bolestivosti a napětí
- na prevenci atonie střev a močového měchýře

ARNICA C30 (1-2 dávky)
- na zmírnění krvácení

5. Od porodu (podle potřeby)

BELLIS PERENNIS C30 (3 dávky) po dobu 3-5 dní (Arnica pánve)
- hlavně po těžkých porodech (protahovaný čas vypuzení plodu, vacuum extractio, při zlomenině kostrče.

PYROGENIUM D12 (5-7 dní)
ECHINACEA D4 (10 dní)
- na profylakci infekce nebo na doplnění terapie antibiotiky (3x 5 globulek)

CHINA RUBRA D12
CHININUM ARSENICUM (10-14 dní)
- v případech velké ztráty tekutin, krve, astenie

Možnosti zmírnění vytvoření se srůstů po císařském řezu

Před operací:
- na zmírnění úzkosti:
GELSEMIUM C30 (několik dní a v předvečer operace po jedné dávce). Pocit celkové slabosti, třes, průjem, hyperventilace.

IGNATIA C15 (večerně 1 dávku)
Podrážděnost, uzavřenost, vzdýchání, pocit „knedlíku“ v hrdle

ACONITUM C30 (v předvečer a ráno před operací)
Strach ze smrti, utkvělé myšlenky
- na zmírnění krvácivosti:

ARNICA C9 (denně jednu dávku, týden před a týden po operaci)
C30 (před operací 1x, po operaci 2x)
PHOSPHORUS C9 ( v předvečer a ráno před operací jednu dávku)
- profylakticky na trombózu, embolií, poruchy spánku:

LACHESIS C7 (každý večer 10 dní – varicositas, toxaemia, hypertonie)

CROTALUS C30 (3-4 dávky)

Po operaci:

- na zmírnění bolesti rány:
STAPHYSAGRIA C7
BELLIS PERENNIS C7 (týden 2x denně)

- na zmírnění bolesti hlavy po lumbální anestesii:
ARNICA-HYPERICUM-HELLEBORUS C30 (2-3 dávky)

- na prevenci paralýzy ileus: OPIUM C30 (2-3 dávky)
- na ošetření C7 (po 10-30-60 minutách jedna dávka)

- na prevenci keloidů: GRAPHITES C7 (2x denně šest týdnů)

Všeobecné zásady dávkování homeopatických léků:

- vysoká potence (D30-200, C30-200): max. 3-4 dávky v předepsaných termínech
- nízké potence (D4-12, C5-10, nebo komplexní přípravky): před porodem 15 – 30 minut, jindy 3-4 denně.

Porod, který se zastavil:

Caulophyllum
Porod již začal - musí být přítomny intenzivní stahy, děložní hrdlo musí byt pootevřeno alespoň na 2 prsty. Dále se hrdlo nechce roztahovat. Podáváme do vody alespoň 3O nebo 2OO jednorázově.

Gelsemium
Obrovská tréma, třes, paralýza svalstva

Opium
Strach z extravagance, překročit určitou hranici, mez. Obavy překročit lávku na druhou stranu. Stav obluzení, otupění, nespolupracuje. Ztrácí zájem o vše kolem.

Arnica
Nedávat při nebo před porodem. Podávat těsně po porodu nabouchanou i po 1O minutách jakoukoliv potenci. Můžeme podávat i miminku – opět ředěnou, nabouchanou – 1 díl, 2 díly dobré vody, protřepat – dáváme 2x až 3x za jeden den.Pokud je porod těžký, tak podáváme 3 dny. Při porodu klešťovém nebo zvonovém můžeme podávat krizové kapky i dítěti.

Phophorus
Podáváme při poporodním krvácení, které je nezastavitelné. Podáváme i 2OO. Ne ve vodě 1 – 2x po 5 minutách.

China
Pacientka přišla o hodně plodové vody, je vyčerpaná – náhlá ztráta tekutiny

Milefolium
na zástavu krvácení, má afinitu k ženským orgánům.

Sabina
Pro nedostatek času se musím jen krátce zmínit o Sabina Juniperus. Znáte ji jako lék pro léčbu močových problémů a jako lék pro prevenci hrozících potratů, zvláště ve třetím měsíci těhotenství. Symptomy, které lék indikují, jste se naučily od profesora gynekologie, Dr. Betts. Chtěl bych jen krátce říci, že jsou přítomny: bolesti začínající v kříži, šíří se kolem a skrz ochlupení; tahavá bolest, která je obvyklá u potratu; a bolest, která prostupuje z křížové kosti do ochlupení. Tento poslední symptom je velmi charakteristický pro Sabinu. Tuto bolest doprovází výtok jasně červené krve se sraženinami, zvyšující se s každým pohybem. Sabinu můžete také použít při poporodním krvácení, pokud je zadržována placenta a zmíněné symptomy jsou přítomny.

Naše pozorování při použití homeopatie…

- zkrácení předporodní fáze (dokonce i na polovinu průměrné doby!)
To se skládá z následujících změn: zvýší se účinnost stahů dělohy, zmizí některé oslabující bolestí, nepravidelné porodní bolesti se upraví na pravidelné cykly, zpomalený porod se vrátí k normálnímu průběhu, a do té doby rigidní ztuhlé ústí dělohy se roztáhne a uvolní se.
- sníží se počet stavů krvácení kolem porodu (hlavně v postplacentární fázi) i přesto, že se sníží dávky léků (Ergometrin, Metergin).
- změní se nechtěné problémy chování rodiček (agresivita, nechce spolupracovat, strachy).
- díky homeopatikum se upravila nepříjemná nevolnost a zvrácení v předporodní fázi (Ipecacuana, Nux vomica, Cocculus).
- oddělení a porození placenty je snazší a rychlejší, sníží možnost cotyleda retia (nevypuzení placenty)
- prakticky se sníží možnost zápalů rány po císařském řezu a i bolest bude snesitelnější.
- menší počet případu involuce dělohy, šestinedělky s horečkou.
- zmenší se počet případů s retencí moče.
- rychlejší regenerace, šestinedělky se dříve postaví na nohy a mají více síly postarat se o novorozence.
- zkrátí se doba pobytu v nemocnici, sníží se náklady na léčbu.

LAKTAČNÍ PROBLÉMY
Přirozenému kojení dáváme dle možností přednost před všemi ostatními formami kojenecké výživy mimo jiné i proto, že umělá výživa u geneticky predisponovaných jedinců zjevně podporuje alergické reakce. V průběhu kojení se může objevit řada poruch:
- nedostatečná tvorba mléka;
- zánět prsní žlázy, který může vést až k abscesu prsu;
- fisurace na úrovni bradavek;
- asténie v průběhu kojení;
- přetrvávání sekrece mléka i po odstavení kojence;
- přechodná alopecie v rámci více či méně výrazné deprese.

NEDOSTATEČNÁ TVORBA MLÉKA
Laktaci můžeme podpořit následujícími léky, které samozřejmě doplníme vhodnou dietou a dostatečnou hydratací:

RICINUS COMMUNIS
Užití nízkých ředění zvyšuje sekreci v případě snížené produkce mléka. Předepisujeme pět granulí v ředění 5 CH dvakrát denně.

AGNUS CASTUS
Tento lék je od starověku znám svým tlumivým účinkem na pohlavní funkce a na sekreci pohlavních hormonů. Byl dlouho používán ve vážitelných dávkách jako pomocný prostředek při zachovávání slibu čistoty. Současně má depresivní účinky na psychiku. V homeopatické terapii jej tedy užíváme v případě agalakcie mladých šestinedělek, u kterých pozorujeme reaktivní depresivní syndrom. Předepisujeme pět granulí v ředění 5 CH dvakrát denně.

MASTITIDA
Při vydatné tvorbě mléka může dojít k rozvoji kongestivního, zánětlivého a bolestivého procesu v některé části prsní žlázy, který může být doprovázen febrilní reakcí. Užití homeopatické terapie umožní rychlý ústup těchto symptomů; vyhneme se tak antibiotikům, která svým přestupem do mateřského mléka mohou vést k nutnosti přerušit kojení.

V úvahu zde připadají čtyři léky:

BELLADONNA
Tento lék odpovídá symptomatické tetrádě charakterizující zánět:
- náhlé zduření (tumor);
- zarudnutí s lesklou a napjatou kůží (rubor);
- tepavá bolest (dolor);
- intenzivní, vyzařující teplo s pocity pálení (calor).

Není zde jasně vyjádřená modalita zlepšení teplem nebo chladem, nebo přítomnost, respektive absence žízně. Jedinými celkovými příznaky, které je nutno si zapamatovat, mohou být celková přecitlivělost pacientky, cefalická kongesce s ochablostí, vydatné pocení, po němž dochází k úlevě a někdy i zvýšení teploty.
Předepisujeme pět granulí v ředění 5 nebo 9 CH každou hodinu a s ústupem intenzity příznaků intervaly rovnoměrně prodlužujeme, až do vysazení léku.

APIS MELLIFICA
Tento lék odpovídá závažnému zánětlivému edému oblasti, ve které je podkožní tkáň řídká. Kůže je méně červená, méně lesklá (někdy spíše matná) než v případě léku BELLADONNA. Tento edém je palčivý, bodavý a zlepšuje se studenými obklady. U pacientky se mohou střídat chvíle pocení s okamžiky, kdy je kůže suchá; stav může být provázen horečkou, avšak bez pocitů žízně. Pozologie je stejná jako u léku BELLADONNA.

RANA BUFO
Je specifickým lékem na vleklé lokalizované lymfangoitidy. Předepisujeme jej v ředění 5 CH, pět granulí každé 3-4 hodiny, postupně vysazujeme se zlepšením.

Z lokálního hlediska je nutné:
- zajistit odsávání mléka, které potom vylejeme;
- lokálně aplikovat protizánětlivé náplasti.

Pokud k nám pacientka přichází až ve stadiu abscesu prsu, bude náš postup stejný jako v případě hnisavých procesů na úrovni měkkých částí těla. Lokální léčba zůstane stejná.

FISURY BRADAVKY
Především je nutno zabránit jejich vzniku preventivní lokální péčí, kterou je nutno zahájit již v průběhu posledního měsíce před porodem; chce-li nastávající matka udržovat pokožku bradavek v optimálním stavu, musí dvakrát denně promazávat prsní dvorce směsí 45% alkoholu a glycerinu v poměru 1:1. Takto si bude počínat i po každém kojení po celou jeho dobu. Pokud se objeví fisura, bude zapotřebí po promazání alkoholglycerinem použít mast CASTOR EQUI a prs překrýt obvazem ze sterilní gázy. V takovém případě však bude před každým kojením nutno omývat prsní dvorce převařenou vodou nebo nešumivou minerální vodou až do úplného odstranění masti. Dále užijeme dva léky, které podporují hojení prasklin:

GRAPHITES
Tento lék je indikován v případě mokvajících fisur prsních dvorců s hustým, vazkým, jako med žlutým sekretem. Při zasychání se objeví více či méně silná krusta světležluté až žlutohnědé barvy. V jedné lézi jsou často vedle sebe jak mokvající úseky, tak okrsky pokryté krustou. K vysušení sekrece je nutno použít vysokých ředění. Předepisujeme pět granulí ráno a večer v ředění 15 CH. Postupně vysazujeme se zlepšením.

ASTÉNIE V PRŮBĚHU KOJENÍ
Tuto asténii můžeme poměrně rychle upravit použitím jednoho nebo několika z následujících léků:

CHINA RUBRA
Jde o lék slabosti, anémie nebo asténie po závažné ztrátě organických tekutin. Předepisujeme pět granulí v ředění 9 CH dvakrát denně po dobu jednoho měsíce.

SILICEA
Poznávacím znakem tohoto léku asténií, hubnutí a demineralizací je bolest v zádech při kojení. Kojící žena může být rovněž výrazně zimomřivá a může se hojně potit, zejména v oblasti dolních končetin.
Předepisujeme pět granulí dvakrát denně v ředění 9 CH po dobu jednoho měsíce. Demineralizace může být rovněž léčena léky:

CALCAREA PHOSPHORICA
Tento lék předepisujeme u žen s podlouhlejší stavbou těla, které mají sklon k hubenosti. Mají následující fenotypické charakteristiky:
- dolichocefalie;
- obdélníkové zuby s delší vertikální osou;
- dlouhé ruce s prsty delšími než dlaně;
- relativní hyperlaxita ligament;
- sklon ke kyfóze nebo kyfoskolióze.
Stejné dávkování jako u léku SILICEA.

AVENA SATIVA a ALFALFA
Tyto dva léky, které používáme ve velmi nízkých ředěních, mají především celkově stimulační a chuť k jídlu povzbuzující účinek. Předepisujeme je v poledne a večer, vždy před jídlem, v dávce dvaceti kapek směsi: AVENA SATIVA 3 DH
ALFALFA 3 DH aa qs ad 30 ml, které podáváme v malém množství čisté vody.

PŘETRVÁVÁNÍ TVORBY MLÉKA PO ODSTAVENÍ KOJENCE
Při dostatečné hydrataci je udržovacím mechanismem laktace sání bradavek. V období odstavení by snížená frekvence jednotlivých sání spojená s relativní dehydratací vyvolanou užíváním mírných diuretik měla v podstatě navodit zástavu mléčné sekrece. Určitý počet žen si však přesto stěžuje na přetrvávání samovolného odtoku mléka; v jejich případě je zapotřebí použít:

RICINUS COMMUNIS
Tento lék jsme zmínili již výše, a to v nízkém ředění jako prostředek na podporu laktace. Nyní jej použijeme ve vysokém ředění za účelem dosažení opačného účinku. Předepisujeme pět granulí v ředění 30 CH dvakrát denně až do zastavení sekrece.

PŘECHODNÁ RELATIVNÍ ALOPECIE
V několika týdnech po porodu dochází často k více či méně výraznému vypadávání vlasů. Jde o běžný důvod k návštěvě lékaře. Obraz je téměř vždy doprovázen více či méně výrazným úzkostně depresivním reakčním syndromem. Homeopatická terapie umožňuje vyřešit tento problém pomocí léčby terénními, konstitučními a symptomatickými léky. Co se samotné přechodné alopecie týče, znovuobnovení růstu vlasů pozorujeme, pokud k terénní léčbě přidáme léky:

EBERTHINUM nebo PARATYPHOIDINUM B
Tyfoidní horečnaté stavy jsou známé tím, že ve svém závěru vyvolávají výrazné padání vlasů.
Tato dvě bioterapeutika, připravená na základě kultur Salmonella typhi, respektive paratyphi B bez přidání antiseptik, zde doporučujeme v ředění 15 CH jedenkrát týdně až jedenkrát za čtrnáct dní v dávce 10 granulí.

Zdroj: Dr. Ördög János (porodník-gynekolog)
překlad © 2007 vilcakul.extra.hu
MM Sabina juniperus: Dr. Ernest Albert Farrington (1847-1885) - USA
Clinical Materia Medica, 1897
překlad (c) 2006 homeopatie.ivories.cz

LED televízory