Homeopatická profylaxe leptospirózy

Pozoruhodné výsledky použití homeopatické profylaxe byly ohlášeny z kubánské konference. Samozřejmě ještě nejsou známa přesná čísla a výsledky čekají na své uveřejnění, ale i tak se dá hovořit o úspěšném využití homeopatie v prevenci leptospirózy u 2 a půl milionů lidí. Kuba má svoji produkci vakcín a namísto klasických vakcín byly distribuované homeopatické nosody, aby předešly propuknutí epidemie leptospirózy po každoročních tropických záplavách. Výsledky tohoto experimentu byly neobvykle pozitivní!„Leptospiróza je infekční onemocnění, které postihuje lidi a zvířata. Je způsobené bakteriemi rodu Leptospiróza. U lidí se projevuje širokým spektrem symptomů a některé infikované osoby nemají žádné symptomy. Symptomy leptospirózy zahrnují vysokou horečku, hroznou bolest hlavy, mrazení, bolest svalů a zvracení, které může být doprovázeno žloutenkou (žlutá kůže a oči), červenýma očima, bolestí břicha, průjmem či vyrážkou. Jestliže není onemocnění léčené, může se u pacienta objevit poškození ledvin, meningitida (zápal mozkových a míšních blan), selhání jater a dýchací úzkost.

Zde je zpráva účastníka nedávné konference na Kubě:

Tato historicky podnětná událost se konala 10. -12. prosince 2008 v Havaně na Kubě. Zde předložili na mezinárodní konferenci o „Homeopatické profylaxi, Homeopatické imunizaci a nosody proti epidemiím“ zástupci ústavu Carlose J. Finlaye, dr. Concepción Campa Huergo a dr. Gustavo Bravo svou prezentaci projektu NOSODES 2008.

Homeopatům z Kuby, Ameriky, Kanady, Velké Británie a Keni byla prezentována široká paleta úspěšné prevence před chorobami pomocí homeopatie, konkrétněji homeopatickými nosodami.

Každá další prezentace byla více ohromující než předchozí. Všechny byly velmi pozoruhodné a významné v oblasti výzkumu a vědy. Některá z témat zahrnovala prevenci a kontrolu dětských nemocí, homeopatickou profylaxi jako aspekt mnoha programů: Nosody v prevenci epidemií a chorob, Homeopatickou profylaxi v zemědělství, Homeopatickou profylaxi ve veterinářství, Homeopatickou profylaxi u tuberkulózy, homeopatickou profylaxi při Chagasově chorobě, homeopatickou profylaxi žloutenky a malárie.

Ale žádný z pozoruhodných řečníků, z nichž každý prezentoval svou úžasnou práci v prevenci nemoci a jejího použití, nemohl více ohromit přítomné, než Kubánci ve své prezentaci kontroly nad místními endemickými epidemiemi leptospirózy.

Finlayův ústav je především kubánský výzkumný ústav, který se zabývá výrobou očkovacích vakcín pro svou zemi. Vzhledem ke své izolovanosti od ostatních států je Kuba nucena vyrábět si své vakcíny sama a realizovat své programy zdravotní péče, atd. Protože Kuba není pod vlivem mezinárodního farmaceutického kolosu, tím se nebrání úplnému přijetí homeopatie a jiných alternativních způsobů léčby do svých národních zdravotních programů.

Jednoduše řečeno, jedná se o to, že Kubu každoročně zachvacuje epidemie Leptospirózy, zejména po povodňových hurikánech v zemi, kdy znečištění vodních zdrojů dosahuje svého vrcholu. Toto infekční onemocnění se přenáší na lidi z krys, může se projevovat žloutenkou a poškozením ledvin, v některých případech může být i smrtelné. Kubánská populace je každoročně vystavena epidemii, hlavně po hurikánech v této oblasti.

Až do srpna 2007 Finlayův ústav distribuoval své alopatické očkování proti leptospiróze. Srpen je vrcholná sezóna hurikánů, každoročně se objeví mnoho bezdomovců, kteří přijdou o vše a jsou stresovaní katastrofou. U těchto lidí je prudký nárůst epidemie leptospirózy. Obvyklý výskyt epidemie i přes očkování byl pár tisíc případů, s několika úmrtími. Jedním z důvodů jsou vysoké náklady na očkování, které brání jejímu zavedení u nejvíce rizikové skupiny obyvatelstva (děti, těhotné ženy, starší lidé). Náklady na takové očkování jsou omezené, asi kolem 3 000 000 dolarů.

Ale v srpnu 2007 Finlayův ústav obeslal 2 a půl milionu lidí (pět milionů dávek) homeopatickou nosodou Leptospirózy, náklady na tuto homeopatickou profylaxi ve dvou provinciích dosáhly asi jen 200 000 dolarů. Toto číslo představuje celou populaci dvou provincií. Profylaxe se skládala z toho, že bylo potřebné užít dvě dávky během dvou týdnů. V dávce byly zahrnuty: nosoda Leptospirózy + některé prostředky z Bachových květových esencí k řešení duševního utrpení katastrofou.

Bylo úžasné sledovat prezentaci až do bodu zlomu (po podání homeopatické nosody). Grafy z roku na rok vykazovaly stoupající tendenci v počtu nakažených, která dosahovala tisíců. Ale tentokrát 2 týdny po užití homeopatické profylaxe v srpnu 2007, stoupající linie grafů klesla k nule, a od té doby nebylo zaznamenáno žádné úmrtí na leptospirózu. V roce 2008 také nedošlo k žádnému úmrtí a bylo mnohem méně infikovaných lidí, než kdykoliv předtím.

Takováto masová léčba 2,5 milionové populace nebyla provedena nikde jinde na světě, ani v Indii, kde má homeopatie podporu vlády. Kubánský tým ochotně připustil, že neobjevil nic nového, pokud jde o homeopatickou filozofii a její aplikaci. Máme prostě následovat to, co víme o práci homeopatů a taky nejsme pod vlivem farmaceutického kolosu, který by zabránil masovému zavedení metody do praxe, jak je nám už známo z homeopatické historie.

Na této metodě je pozoruhodné, že je použitelná v masovém měřítku s dramatickým úspěchem a s plným vědeckým ověřením. Výsledky projektu jsou nezvratné a nepopiratelné dokonce ani většinou anti-homeopatů (skeptiků).

Zdroj: http://homeopathyresource.wordpress.com/

překlad ©2010 vilcakul.extra.hu

LED televízory