Léčba vypadávání vlasů homeopatií

Před začátkem homeopatické terapie bychom měli přirozeně provést vyšetření podle akademického lékařství, abychom zjistili příčinu tohoto jevu a vyloučili tak příčinu z nedostatku minerálních látek nebo z nadbytku toxinů, popřípadě přítomnost zánětu v organizmu.

Důležité je lokální kožní vyšetření, abychom určili např. přítomnost plísňového onemocnění. Musíme si všimnout i chování pacienta, protože u alopecie areata se neobjevují holé skvrny umělé, když si nemocný sám trhá vlasy. V takovýchto případech je neodpustitelná i psychologická léčba. Když se všechna vyšetření uzavřou s negativním výsledkem – vypadávání vlasů se dá považovat za idiopatické, tak může následovat další krok zaměřený na vyhledání částečného „konstitučního“ léku homeopatickou anamnézou případu. Výrazný a trvalý výsledek se dá dosáhnout jen podáním vysoké potence „konstitučního“ léku podle homeopatických zásad. Ale i při léčbě tak hlubokého problému budeme možná potřebovat v případě nutnosti doplňkovou léčbu podle osvědčených indikací. Může se bohužel stát i to, se nám nepodaří najít pacientův „konstituční“ lék a budeme se muset uspokojit s orgánotropním lékem, v tomto případě s paliativní léčbou. Nesmíme podcenit ani tuto možnost, vždyť často přinese trvalé zlepšení stavu bez vedlejších účinků. Důležité otázky anamnézy:Etiologie

Jestli před objevením se problému postihla pacienta nějaká výrazná újma na těle nebo duši např.:

- nachlazení (dulc., hep., kal.c., nit.ac., ...) • horečka (ac. fluor.)

- vyčerpávající choroba (carbo v., manc., thal.)

- během těhotenství (lach.)

- po porodu (calc. c., canth., carb. v., hep., lyc., nat. m., nit. ac., sep., sil., sulph.)

- po kojení (nat-m.)

- v přechodu (lyc., sep.)

- po poranění hlavy (hyper.)

- po velké smutku (ac. phosph.)

- po vyčerpání (ac. phosph.)

- po zármutku (ign., nat. m.).Lokalizace

Kde přesně vypadávají vlasy nebo kde začala plešatost?

- na čele (ars., bell., hep., merc., petr., sil., staph.)

- spánky (calc., kal. c., lyc., merc., nat. m., par., sabin.)

- na temeni (ars., nat. m., phosph., zinc.)

- v zátylku (carb. v., chel., merc., petr., staph.)

- na bocích (ac. phosph., graph., kal. c., phos., staph., zinc.)

- difúzně (např. thal.) nebo ve flecích (ac. fluor., alum., apis., ars., calc., calc. p., carb. an., graph., hep., lyc., nat. m., phos., psor.).Postihuje jen vlasy nebo vypadávají i:

- obočí (ac. nitr., ac. phosph., agar., ail., alum., anan., aur. m., borx., hell., kal. c., merc., mill., plb., sanic., sel., sil., sulph.)
- řasy (ac. ph., alum., apis., ars., aur., aur. ar., bufo, calc. s., chel., chlol., euphr., kal. c., med., merc., nat. m., petr., psor., rhus tox., sel., sep., sil., staph., sulph.)

- plnovous (anan., graph., kal. c., nat. m., plb., sel., sil.)

- pohlavní ochlupení (ac. nitr., ac. ph., alum., bell., hell., merc., nat. c., nat. m., rhus. t., sars., sel., sulph., zinc.)
- ochlupení celého těla (med., thuj., thyr.).Doprovodné pocity

Např. dotek je bolestivý (ac. fluor., ac. nitr., alum., amm. c., ambr., apis, ars., arund., asar., bell., calc., carb.v., carl., chel., chin., chins., cinnb., coloc., ferr., ferr. p., hep., kal. c., lac. c., lach., mag. m., mez., nat. m., nat. s., nux vom., phos., puls., sel., sep., spig., stann., sulph., thuj., verat., zinc.)


Doprovodné jevy

- namísto vypadnutých vlasů narostou šedivé (vinc.)

- vlasy jsou výrazně bez barvy a lesku ac. fluor., calc., kali. n., med., psor., thuj., tub.)

- vlasy se snadno slepí (borx., mez., nat. m., psor., sars., sep., sulph.)

- vlasy se snadno zamotají (ac. fluor., borx., graph., lyc., med., mill., nat. m., psor., verat., vinc.)Při fyzickém vyšetření musíme dávat velký pozor na případné doprovodné kožní problémy (vyrážka, lupiny, pocení) a charakteristiku vlasů.Nejčastěji používané léky:• Acidum fluoricum

Lámavé pocuchané vlasy. Pacient se musí nápadně často česat. Vypadávání vlasů začne po horečnatém stavu nebo se předtím objeví silná svědivost skalpu. Vlasy vypadávají ve velkých flecích, při zpětném růstu jsou suché, bez barvy a lámavé.• Acidum nitricum

Difúzní vypadávání vlasů, které je nejvýraznější na temeni. Skalp je citlivý, často jsou vidět vyrážky. Pacient může být silně vyhublý, často ho trápí silné bolesti hlavy, není zřídkavostí mezi mentálně postihnutými pacienty.• Acidum phosphoricum
Brzo šedivé prořídlé vlasy. V pozadí potíží je často smutek a/nebo vyčerpání.• Aloe

Vlasy vypadávají v chomáčcích a tím způsobují holé fleky. Většinou vypadávají i řasy. Často je to spojené s objevením se nebo zesílením bolesti hlavy v čele.• Ammonium muriaticum

Vlasy vypadávají s velkým výskytem lupin a se silným svěděním skalpu.• Antimonium crudum

Charakterizuje ho silná bolest hlavy a mučivé svědění skalpu.• Anantherium

V první řadě vypadává ochlupení plnovousu a obočí.• Arsenicum album
Skalp může být tak citlivý, že se nemocný sotva dokáže učesat. I dotek vlasů může být bolestivý. Skalp je suchý s lupinami, popřípadě může být i kruhovitá a může se to rozšířit i na čelo, vzbuzujíc tak hrubý a špinavý vjem. Brzo šediví. Plešatost je nejrozvinutější v oblasti čela nebo jeho blízkosti a většinou má charakteristiku skvrn.• Barium carbonicum

Plešatost se objevuje hlavně na temeni. Na skalpu jsou často suché vyrážky a mokvající krusty. U mladých je skalp mimořádně citlivý na dotek.• Borax
Vlasy jsou tvrdé, rigidní a hrubé, nakonec se slepí, pocuchají se tak, že se sotva dají vyčesat.• Calcium carbonicum

Vlasy jsou suché, skalp je citlivý, zpocený, pacient má pocit jako by byl studený. Časté jsou žluté nebo bílé krusty na skalpu. V první řadě vypadávají vlasy při česání.• Cantharis

Vlasy tu také vypadávají při česání, hlavně při kojení nebo zajetí. Na skalpu se objevuje hodně lupin.• Carbo vegetabilis

Vypadávání vlasů v chomáčcích objevující se po vážné nemoci nebo porodu. Skalp je citlivý na dotek a svědí teplem postele.


• China

Skalp se extremně potí.


• Graphit

Lámavé, matné vlasy bez lesku, často se u dětí objevují krusty, později ekzém na skalpu. Vypadávání vlasů je nejsilnější na temeni a spánku, často se objevuje ve flecích. Často vypadává i plnovous a obočí.• Helleborus

Většinou vypadává ochlupení obočí a genitálu.• Hypericum

Doporučuje se v případech, když se po úrazu hlavy objeví bolest hlavy a vypadávání vlasů.


• Kalium carbonicum

Vypadávání vlasů se často objevuje po horečnaté onemocnění. Vlasy jsou velmi suché a dělají se lupiny. V první řadě postihuje oblast zátylku, obočí a plnovousu.• Lycopodium

Vlasy brzo zešediví. Skalp často hoří, svědí a dělají se na něm lupiny. Vypadávání vlasů se většinou objeví po onemocnění břicha nebo po porodu.• Mancinella

Lék na náhlé vypadávání vlasů objevující se po akutních chorobách.


• Natrium muriaticum
Vlasy vypadávají na dotek, hlavně na spodní části vlasové pokožky, na spánku a často vypadává i ochlupení plnovousu. U žen může tento proces spustit kojení. Skalp je velmi citlivý. Pokožka obličeje se může tak lesknout, jako by byla mastná.• Petroleum

Časté mokvající vyrážky ve vlasové pokožce v oblasti zátylku a ucha. Tvorba lupin a doprovodné svědění je silné.• Phosphorus

Vlasová pokožka s lupinami a silným svěděním. Vlasy mohou být často rudé barvy. Vypadávání vlasů je hromadné, v chomáčcích, charakteristicky v kruhovitých, holých – objevující se ve flecích s hladkou kůží, může se objevit i totální alopecie (plešatost).


• Selenium

Nemocný nesnese, aby se dotkli jeho vlasů. Skalp je bolestivý, nemocný má takový pocit, jako by ho tahali za vlasy. Vlasy mu vypadávají hlavně při česání. Nevypadávají mu jen vlasy, ale i obočí, plnovous a ochlupení genitálu.


• Sepia
Je pro ni typické vypadávání vlasů objevující se v menopauze zároveň se silnou chronickou bolestí hlavy. Při česání má citlivé kořínky vlasů. Časté jsou hnisavé vyrážky objevující se na hranici vlasové pokožky a čele.• Silicea

Brzká, silná plešatost. Časté je s tím spojené i prořídnutí ochlupení jiných částí těla. Na skalpu se objevují vlhké, mokvavé, kruhovité vyrážky.• Staphysagria

Kojence charakterizuje skalp s krusty, pozdě se silnou tvorbou lupin. Vlasy vypadávají hlavně na týlní oblasti a v okolí ucha. Často se objevují páchnoucí mokvající vyrážky ve skalpu.• Sulphur

Skal je potivý, obzvláště svědí výhradně teplem postele. Vlasy jsou na omak suché, ztuhlé a chladné. Vypadávání vlasů je nejsilnější při mytí vlasů.• Thuja

Charakteristická šupinatými lupinami, s rychlé mastícími se vlasy, na koncích přesto lámavými.


• Vinca minor

Časté páchnoucí mokvající vyrážky na skalpu, vlasy jsou kvůli tomu slepené. Nemocný si téměř bez přestávky škrábe skalp. Namísto vypadnutých vlasů zpětně narostou šedivé vlasy.

Použitá literatura:

1. Master, F. J.: Diseases of the Skin. B. Jain Publishers Pvt. Lltd., book code B-3424
2. Master, F. J.: Hair Loss. B., Jain Publishers Pvt. Ltd., book code B-3727
3. Köhler, G.: Lehrbuch der Homöopathie Band II., Hippokrates Verlag Stuttgart, ISBN 3-7773-1016-6
4. Phatak, S. R.: Homeopatické repertorium.
5. Remedium, ISBN 963 o4 9395 o, – Schroyens, F.: Synthesis., Homoepathic Book Publishers London, ISBN o 9522744 9 3
6. Murphy, R.: Homeopathic Medical Repertory., Indian Books and Periodical Syndicate
7. Vermeulen, F.: Synoptic Materia Medica., Merling Publishers, ISBN 00045-4

Zdroj : Dr. Molnár Mariann

překlad © 2009 vilcakul

LED televízory