Základy homeopatie

Základní princip homeopatické terapie je postaven na vitální síle tzv. dynamis, která je řídící sílou organizmu. Při narušení životní síly dojde k projevům choroby na všech úrovních bytí, takže homeopatická léčba je vlastně léčbou této životní síly, která pak sama nastolí pořádek v organizmu.
Zákon podobnosti, princip simile* 

Tento princip není neobvyklý ani v klasické medicíně, pomyslete na vakcinaci, na alergickou desenzibilizaci nebo na podání stimulujících léků hyperaktivním dětem...

Myšlenka léčby podobného podobným se objevuje i lidové moudrosti: „vyrazit klín klínem".

Zkoušky léků

První na sobě provedl Hahnemann s Chinou, tato zkouška se doporučuje i homeopatům současnosti, v některých státech mají povinnost se aktivně zúčastnit alespoň jedné zkoušky léku, která má za účel obohatit naši pokladnici homeopatických léků.

Skupiny zdravých lidí užívají dlouhodobě účinnou látku v netoxické dávce a přitom si zapisují pociťované symptomy (změny) na mentální, emocionální a fyzické úrovni vyvolané zkoušeným lékem. Souhrn těchto pozorovaných symptomů nazýváme obrazem léku* a ty jsou pak zapsány do Materie mediky*. Souhrnem všech symptomů pacienta dostaneme obraz nemoci*, který musí být nejvíce podobný obrazu léku pro něj vybraným.

Při prvních terapiích byly dávku léků moc silné a způsobovaly vedlejší účinky, takže se snažil Hahneman, co nejvíce snížit jejich toxicitu. Díky alchemistickým znalostem a zkušenostem se dostal k přípravě minimálních dávek léků, které už nebyly toxické. Tím se dostáváme k dalšímu principu dynamizace homeopatických léků.

Potenciace*

Hahnemann při hledání nejmenší účinné lékové dávky objevil speciální postup přípravy homeopatického léku, při kterém byla účinná látka stupňovitě a po fázích ředěna (diluce) a při každém kroku byla intenzivně protřepaná (dynamizovaná). Na homeopatickém léku najdete tři údaje: název léku, který vychází z výchozí substance; písmeno C*, D*, LM*, Q* - které poukazuje na poměr ředění a jedno číslo, které informuje o stupni ředění.

Posledním principem je individuální způsob léčby, každý pacient bude vyžadovat jiný lék a jiný přístup. Každý samozřejmě přijde s jinými potížemi a každý reaguje na svou nemoc jinak. To vše je důležité při předepsání homeopatického léku a dlouhodobého vedení případu.* simile - podobný lék, který dokáže vyvolat podobnou nemoc 

* obraz léku - souhrn všech symptomů vyvolané užitím léku

* Materie medika - kniha obsahující jednotlivé obrazy léku

* obraz nemoci - souhrn všech symptomů pacienta

* potenciace - zesílení účinku léku

* C - poměr ředění 1:100; D - poměr ředění 1:10; LM, Q - poměr ředění 1:50 000.

LED televízory