Homeopatické léky

Homeopatické léky se liší od normálních alopatických léků v první řádě svou přípravou a podáním. Homeopatie pro své léky využívá všechny dostupné zdroje ze všech říší. Jedná se zdroje z říše minerálů, rostlin a zvířat, ale v poslední době se začaly dělat léky i mimo těchto říší tzv. imponderabilia (nevažitelné substance). Homeopatie díky metodě, kterou připravuje homeopatické léky, získává ze všech těchto substancí velmi účinné léky, které jsou na základě podobnosti použity v homeopatické terapií. Dalším významným přínosem homeopatie je získání léčivých účinků i z látek, které jsou ve své materiální formě prudce jedovaté. Jejich použití v homeopatií nenese žádné nebezpečí kvůli jejich jedovatosti, která už během přípravy homeopatického léku vymizela. Dalším přínosem je vybuzení léčivých sil ze substancí, které žádné léčivé účinky do té doby nevykazovaly.
Homeopatické léky se připravují dle homeopatického lékopisu a po výrobě mateřské tinktury, kterou označujeme D 0, se přistupuje k postupnému ředění a potenciaci léku. Toto ředění se dělá buď v poměru 1:10 nebo 1:100 - první způsob značíme písmenem D (decimální) a druhý písmenem C (centezimální). Ředění se provádí tím způsobem, že se vezme 1 ml substance z mateřské tinktury a k té se přidá 9 ml ředidla (alkohol nebo destilovaná voda) - platí pro ředění "D" nebo 1ml mateřské tinktury a 99 ml ředidla (při "C" ředění). Poté se roztok potencuje, vzniknutý lék se označuje D 1 nebo C 1 dle poměru ředění. Další potence léku se vyrobí tak, že základem pro výrobu dalšího stupně léku je předchozí potence. Z D 1 vyrobíme D 2, z D 2 - D 3 atd. Potenciace spočívá v protřepání léku, které se dělá buď ručně nebo strojem. Některé zdroje doporučují při potenciaci různé počty protřepání léku (21X, 40x, 100X). Tímto postupným ředěním a protřepáváním vyrobíme velmi účinný homeopatický lék, který pak uskladňujeme v lahvičkách, které označíme cedulkou s názvem léku, poměrem ředění a počtem potencování.


Jak už bylo vzpomenuto pro výrobu homeopatických léků je využito všech zdrojů:


Z minerální říše jsou to všechny chemické prvky, sloučeniny, kyseliny, kovy, soli kovů a také minerály a hormony.


Z rostlinné říše jsou to rostliny, keře, stromy (i jedovaté), zdrojem může být i plíseň z brambor.


Z živočišné říše je to hmyz, hadi, savci, živočichové z moře (i jedovatí), ptáci, i lidské produkty: mléko, hormony (i choroboplodné).


Imponderabilia - sluneční a měsíční záření, rentgenové záření, elektřina, hudba apdb. Další skupinu homeopatických léků by mohly tvořit homeopatika vyrobené na základě isopatie a tautopatie: z chemických léčiv, vakcín, syntetických hormonů apdb.


V poslední době se objevily nové homeopatické léky vyrobené anglickým homeopatem Peterem Chappellem, způsob jejich přípravy a výroby není znám, je součástí obchodního tajemství dotýčného pána. Tyto léky jsou zaměřené na danou nemoc nebo trauma, Peter Chappell s nimi dosáhl dobré výsledky při léčbě AIDS v Africe. Některé jeho léky jsou dostupné na jeho webových stránkách a dají se stáhnout zadarmo ve formátu mp3.

LED televízory