Homeopatická kontrola

Kontrolní vyšetření by mělo proběhnout asi měsíc po předepsání homeopatického léku, v případě potřeby a v závislosti na stavu pacienta se může vykonat i dříve. Po příchodu pacienta bude homeopat zvědavý na změny zdravotního stavu pacienta, na to co se zlepšilo nebo zhoršilo. Tato kontrola je důležitá pro stanovení dalšího postupu léčby a výsledků prvního podání homeopatického léku. Výsledek této kontroly poskytne informace o tom, jestli léčba probíhá správným směrem nebo je třeba změny léku.První otázka se bude týkat změny celkového zdravotního stavu a celkového dojmu pacienta. Další otázka bude zaměřena na úroveň energie pacienta, na změnu motivace pacienta a jeho schopnost vypořádat se s běžnými životními stresy. Poté se bude homeopat zaobírat hlavní obtíží na fyzické úrovni, to je problému se kterým pacient přišel. Důležitý bude charakter této změny během předcházejícího měsíce, pokud se vyskytl.

Dalším důležitým aspektem budou změny na mentální a emocionální úrovni, kde i bezvýznamné změny mohou signalizovat účinek léku. Pak musí homeopat přezkoumat záznam z první konzultace (symptom za symptomem), aby zjistil změnu stavu pacienta.

Někdy se mohou v případě objevit nové symptomy, většinou jsou to symptomy, na které pacient zapomněl a na první konzultaci o nich nemluvil. Mohou se objevit i nové symptomy, které jsou vyvolané homeopatickým lékem, většinou za krátkou dobu pominou a nevyvolají další problémy.

Nakonec musí homeopat analyzovat tuto kontrolu a stanovit účinek podaného homeopatického léku. Homeopat z této kontroly vyvodí, jestli byl předepsaný homeopatický správný anebo jestli je potřeba jiného léku, který by vyvolal lepší léčebnou reakci.

LED televízory