Nové směry v homeopatii

Začněme s jeho novým vývojem ve směru praktikování homeopatie. Každý homeopat prochází fázemi, kdy nejdříve získává sebevědomí a následně ho ztrácí s pocitem, to nikdy nemohu dělat. Souvisí to s vlastním vývojem. I s nástroji, které máme po ruce. Během vývoje nachází nové způsoby, jak zacházet s homeopatií. Řada nových vlivů povzbuzujících k využití nových technik. Hom. se nyní hodně rozvíjí. Po 200 letech klasické hom. se nyní v posl. 15 - 20 letech odehrála revoluce. Revoluční čas. On nyní zjišťuje, že jeho práce je vzrušující a hodně ho naplňuje. Proto, že se naučil novým cestám.Nový způsob odebírání případu. To se u něj v posledních dvou letech hodně změnilo.

3 důležité věci: MM, repertorium a filosofie - toto byly úhelné kameny homeopatie po 200 let. Kent napsal o každém z nich knihu.

Pro něj je to MM, filosofie a odebírání případu. Repertorium používá mnohem méně než se učil. Pomoc pro ty, kteří s ním mají potíže. Je nedokonalé, mnoho chyb a mylných úsudků, zvláště uspořádané... Je obtížné mu porozumět a používat ho. On ho používá, ale jiným způsobem.
Některé z jeho předepsání by byla méně úspěšná prostě proto, že neměl informaci od pac. kterou potřeboval. Neznal stav, ve kterém pac. byl. Mohl strávit nad analýzou hodiny a stejně nebyl spokojen. Bylo to tím, že neodebíral správně případ. Ptal se na povrchní otázky. Pokud zůstaneme na povrchu, předepíšeme pouze povrchně. Dostat se do hloubky případu.
Pomůcky jak se ponořit hlouběji. Odebírání případu už pro něj není zápas a záležitost úzkosti. Byl to pro něj únavný proces. Spotřeboval množství energie. Dovolil, aby všechny pac. problémy přešly na něj. Nyní mu to dodává energii.

Videopřípad - chce ukázat, jak to dělá.
Mapa odebírání případu. Mapa Rajana Sankarana. (Jeho teorie miasmat ho příliš neoslovuje. Myšlenka, že každá rodina léků má nějaký základní pocit - jen určitá část pravdy. Snaha vytvořit v homeopatii systém). Práce na odebírání případu je však pro něj zjevení. Za to vděčí Rajanovi. Dostal nástroj, který mohl okamžitě použít a osvojit si ho.

Existuje sedum úrovní zkušenosti (7 levels of experience) (každý člověk od těch nejpovrchnějších po tu nejhlubší)
1. jméno nemoci (name) - stejná zkušenost s alopatickým lékařem.

2. fakta (fact) o chorobě - kdy začala, modality - co ji zlepšuje, zhoršuje (detaily) - úroveň, na které hom. odebírala případy- většinou na této úrovni (většinou jsou prezentovány fyzické informace.

3. emoce (emotion) - (nelze např. dát cham. pac. který je klidný a mírný - i když je samozřejmě možná i v určité fázi opačná vlastnost) (koka - 1. část života, nesmírně pracovití, např. 3 pracovní úvazky, ráno jezdí na kole, neuvěřitelná energie, později se ale z tohoto namáhavého způsobu hroutí a stávají se z nich zlomení lidé a my jsme v pokušení, dát jim jiný lék - ve stavu zhroucení jsou přesně opační. Je nutné se přesně vyptat na emocionální stav pacienta. (Kent stanovuje konstituční přístup) (strach..) vyplakání pacienta, taky aby řekl to, co doposud nikomu neřekl... Není případ hotový, dokud se pacient nevypláče - je učili na universitě. Pro pacienta je ale obtížné se z této úrovně emocí dostat jinam.

4. bludy (delusion) - zde se skutečně začínáme angažovat (nejzvláštnější kapitola v knize) přehrávání v hlavě pásky - např. strach - napadení zvířetem, nat-m. že ztratil matku. Žijí život s velkým vnitřním smutkem. Anac. - zablokování uvnitř - dvě části bytosti spolu zápasí. Zeptat se pacienta: „a to je skutečně pravda?" Odkud blud pochází se dozvíme později, až nám to pac. poví. Jakmile pac.řekne něco zvláštního, je nutné rychle vyhodnotit, zda jde o pravdu nebo blud - např. „práce mě dusí" děje se to objektivně - ne? tak je to blud. Blud se dá snadno rozeznat. Přehání pac. nebo mluví pravdu. Neplatí to v případě rozšířených a obvyklých metafor používaných v obvyklém jazyce. Aby to byl blud, musí mít význam, ale také energii. Pokud jde o metafor. vyjádření, je třeba ve všech případech zbystřit. Je to mentální stav.

5. pocity (sensation) - jde o záležitost celého těla - je velmi blízký bludu pacienta. Jednota nebo totalita dobře popisuje případ. (např. rostliny mají dobře vyjádřené pocity. - vyjádřené podle jejích rodin

6. energie (energy) - (nejdůležitější úroveň). (životní síla) pohyb světlo, horkost, pokud je vyjádřena v těle. Projevuje se v gestech, která pac. dělá. Všímat si toho, co dělá pac. s končetinami. To je univerzální klíč k případu. - všímat si gest, která pac. dělají. V případě podivných, opakovaných gest není možné si ho nevšimnout. Ne interpretovat. (Nikdy nic neinterpretovat). Požádat třeba znovu o opakování gesta a následně sdělit, co to gesto znamená, co je jeho pozadí. - 90 % pac. sdělí. Nepoužívat přímo na předepsání. Ptát se pacienta, co gesta znamenají. (to je to, co způsobilo revoluci v jeho odebírání případu. Nejen gesta rukou, ale jakýkoli pohyb. (Ptát se pacienta co to pro něj znamená). Nenechat uniknout a znovu a znovu se ptát.

7. duše? (soul) - během konzultace není vidět. Je vidět jen když se narodí nebo umírá, případně v hraničních podmínkách.

mapa začíná na úrovni fyz symptomů.
Otázka potencí, dávkování a opakování léků. - promluví o tom ještě během víkendu.
Dlouho nenatáčel případy na video, měl pocit, že to narušuje soukromí. Nyní znovu natáčí všechny, kteří to dovolí. Práce s gesty. Už také nedělá tolik telefonické konzultace, je třeba vidět, když se pracuje s energií.

Videopřípad: žena 30, cizinka, vzala si Angličana, měla mnoho léků od dvou dobrých homeopatů. Správný lék nebyl nikdy nalezen. Závažné onemocnění reprodukčního systému. Rozhozené hladiny hormonů. Sep. - je dobrá i na hormonální problémy. Homeopat s tím dosti zápasil. 3 roky bez výsledku. Případy jiných homeopatů byly považovány za nejtěžší. - není to třeba poslouchat a všímat si gest. Nenechá je uniknout, dokud mu to neřeknou. Nedokáží kontrolovat úroveň své energie. I když je případ soustředěn v mentálně emocionální rovině, práce přes gesta a pohyby je klíčem k případu. Během konzultace její holčička po ní šplhá - také energetická informace. Začala používat homeopatii, když čekala dítě.

Sankaran dělí pac. do zvířecí, rostlinné a minerální říše. Nick si není jist, zda to lze takto udělat. Zmiňován opět jako génius Massimo Mangiavori. - který s tím nesouhlasí.

Minerály - problémy kolem práce, struktury
Rostliny - hodně otázka pocitů a emocí
Živočišná - soutěž s ostatními, vztahy ke skupinám a společnosti, touha po něčem, co není snadno dosažitelné (jako minerály mají potřebu něco dostat, ale je tam potřeba soutěže)

Žena řekla, že používá hom., aby jí posílila — minerál, rostlina... Minerály mají pocit, že jim něco schází ve struktuře.
Zdravotní problém - hormonální disbalance, proměnlivá perioda, nálada, pláč i aktivita, - názvy a fakta - na této úrovni sep. - pláč a aktivita - úroveň emocí (3) - dříve by se zeptal o čem ty nálady jsou. - pak by asi 20 min vyprávěla o potížích s dítětem, partnerem, ... to je ale celkem bezcenné. To není úroveň, kde je třeba předepsat. Pak řekla: a cítila jsem svou čelist. a potom je tam napětí. - úroveň pocitů. Při povídání si uhladila vlasy - buď je to úroveň 6 nebo něco úplně obvyklého. Nechal to být a usoudil, že je to normální gesto. Mluví o své úzkosti, že začala znovu krvácet, musí se o sebe skutečně starat - říká napadla mě myšlenka, musím se o sebe starat - spíš úroveň bludu. Holčička se chová jako dítě polovičního věku. Nejlepší gesto, jak se drží za čelist - asi nějaká energetická blokáda. Dělali stěry s děložního čípku a má tam prekarcenosní stav.

Záležitost s čelistí asi přísluší úrovni 5.
1. jeho otázka: řekněte mi o tom pocitu v čelisti - pocit velké těsnosti a někdy jí bolí zuby z napětí. Úkolem homeopata je udržet pacienta tam, kde je nejvyšší úroveň energie. Znovu opakoval otázku. Odp: asi to souvisí s adrenalinem, kdy jsem ve stresu nebo to vychází ze zkušeností s užíváním drog. Když byla teenager a brala drogy.
Připomíná mu to velký příval, potřebu rychlosti. Opakuje zkušenosti, které zažila před mnoha lety. Hovoří o nich, vše se potom soustřeďuje do čelisti. Další gesto představuje její zrychlenou energii. Pocit tažení, pocit drogového zrychlení. Úplně stejný pocit před týdnem při meditaci. Nyní tedy, meditace, drogové experimenty.

2. gesto dal do souvislosti s krvácením, meditací a drogovými experimenty. Povídá o krvácení - info úrovně 1 a 2. Pak říká myslím, že protože jsem ztratila mnoho krve, byla jsem roztřesená. Připomnělo jí to dobu, když byla těhotná se svou dcerou.
V hlavě myšlenka: musíš se o sebe dobře starat (jako kdyby byla těhotná, jako kdybych se starala o dítě v sobě) - úroveň bludů (pocit je blud těla). Vyprávějte o tom, jak se o sebe staráte - co tím myslíte? Pokud bludy a pocity vycházejí na povrch, - nepřerušovat. Co vás napadne, když se řekne o sebe pečovat? - myšlenky, nápady, pocity - je to třeba jakoby vyjmout z okamžité situace. Soustředit se jen na ta slova, ne na situaci, ve které jste. ... Projeví se gesty - houpání - případ je o holčičce, která neměla maminku, jakou potřebovala. Silné tažení směrem dovnitř. Měla pocit, že potřebovala odebrat energii ze světa kolem sebe a vstřebat ji do sebe. Nechat ostatní lidi v pozadí a soustředit se na sebe. - informace úrovně 6 - tažení energie dovnitř. Také informace, že nerozdávat energii, ale nechávat pro sebe.

3. další otázka: popište, co pro vás znamená, když toto gesto (vtažení) uděláte? že jdu dovnitř, jsem ve svém těle a na světě kolem nezáleží .Nyní je v úzkých a neví, jak se pohybovat dál v případu. - buď jít do hloubky nebo použít trik Sankarana - jaký by byl opak tohoto pocitu... Velmi užitečné, aby se pacient rozvinul. Co je opakem stažení energie do sebe? - opakem je být velmi povrchní a mělký a hrát hru života. - blud. - v její mysli je život hra. Co to znamená hrát hru života? - začne si mnout čelist. - její slova - skutečný svět je někde jinde. - má blud, že je od skutečného světa izolována. Jediné, co prožívá jako skutečné, je meditace. Zbytek života je jen obyčejná hra. To je to, co se stalo s touto ženou v období jejího dospívání. V této fázi se zasekla pro svou citlivost. Pacient sám dává klíče k případu. Je třeba sledovat kam vedou.

4. Klíčové rysy případu - jaká rodina? - čeleď? (nejlepší v tomto smyslu je poslední kniha Sankarana (sens. of homeopathy). Má blud, že je jediným člověkem žijícím v pravdě a ostatní lžou, hrají hru života a nepřemýšlí o zásadních tématech. - to začala cítit někdy kolem 12 let - začala si uvědomovat, že je jiná než ostatní. Jen ona, měla pocit, se zabývala těmito hlubokými tématy. Nyní říká, že chápe proč lidé hrají hru života. Pokud tu hru hrajete, máte jakousi ochranu - jste chráněni jako v jedné scéně ve filmu Matrix. Situace, kdy jsou všichni naprogramováni. Jen si myslí, že žijí svobodně, ale jinak jsou kontrolováni. Žijí ale spokojeně a šťastně. Žije v bludu. Začala říkat, že svět není bezpečné místo, pokud nehrajete hru. Žila po přistěhování do Anglie na místě s mnoha násilnostmi. Bála se o svou malou dceru. Jako malá holka byla šikanována, protože nebyla součástí kliky. V té době vyšla najevo její duchovní povaha. (7. úroveň?). Cítila se, jako by neměla žádné kořeny a mohl jí odvát vítr. (některé rostliny, plyn) Mluví více o meditaci. Zpočátku obtížné. Zmiňuje neznámou zemi - čas tam není důležitý. Připomíná Vám to ještě něco jiného? Celost. Co znamená ta celost? Kde nemusíte mluvit, jen je můžete sdílet s ostatními, Všichni jste jedno. V jádru své bytosti cítí oddělenost od ostatních lidí. Touží po okamžité možnosti komunikovat s láskou.

5. Popište místo, kde by tato celost mohla být možná - já nemůžu mít tuto celost, kvůli oddělení, které mám se svou matkou. - matka ji chtěla z dělohy pryč. Chybí jí základní rodičovská péče. Asociace pobytu v děloze. Nechtěná v děloze. Měla astma po celou dobu dospívání - pocit křečovitosti v hrudníku. Jste zimomřivá? - Cítí se horkokrevná. Jako dítě v posteli jí bývala zima. (Massimo - všechny zimomřivé léky nedostaly dostatek lásky.

6. Dotaz na drogové zkušenosti: jaká droga se nejvíce líbila? nejhezčí spojení? Drogová rodina léků. Oddělení, izolace, osamělost. Kompenzace rozdílnými způsoby, zahrnující i braní drog. Nejen rostliny, ale i plyny a minerály i zvířata (bufo).
Všechny tyto léky mají pocit izolace. Reagují tím, že se snaží uniknout. Skrze drogy, meditací, umělecké činnosti. (Pacient Opium se např. zcela znecitliví ) (třeba i prospí celý den). Pac. ze sebe dělají všemocné - dělají něco většího než jsou. U zvířat se např. zvětšují - ropucha. Další pocit je nedostatečný pocit identity. - Na počátku katastrofický nedostatek rodičovské péče. (i mag. sirotek opuštěn rodiči).

7. Chlad - všechny drogové léky j sou zimomřivé

8. Kreativita - všechny se zabývají nějakou uměleckou činností. Všechny mají potřebu rebelovat a mají změněné vnímání (i barevné vize Anh. - pro migrény, kde je mohutná aura.

9. Spojení na hudbu. Přecitlivělost/necitlivost na bolest.

10. Největší vztah měla se starým typem extáze. Milující pocit, jsem spojená s celkem, všechno je jasné a svět vypadá nový. Byla schopná nahlédnout celý svět.

11. Rozhodl se jí dát extázi jako lék. Vše se jí srovnalo. Cítila se znovu jako teenager. Přestala meditovat, zhoršení astmatických symptomů Vize dítěte v nemocnici. Pak jí dal placebo. (Freemans Pharmacy Glasgow)

Pokud se podá hluboce
Primární je zachovat kontakt s pacientem. a ne záznam. Používání nahrávačů.

Zdroj:
citace z přednášky Nicka Churchilla v Praze 11.3.2006

LED televízory