Homeopatický dotazník

Při vyšetření je nejdůležitějších prvních pět minut, když přijde pacient a co řekne! Pozorování pacienta: jeho vzhled, mimika, gesta, pohyby, vyjadřování, najít v nich nějakou zvláštnost, jedinečnost. Proč přišel a co ho trápí?

1) Vaše současné potíže? Významnější i zcela bezvýznamné? Fyzické i psychické? Vyhněte se uvadění lékařských termínů. Popisujte vlastní pozorování a vjemy vlastními slovy?

2) Můžete přesně určit začátek jednotlivých potíží? Denní dobu? Roční dobu? Vaše tehdejší psychické rozpoložení? Fyzické okolnosti? Sociální okolnosti, potíže po porodu, po vstupu do manželství, významné etapy života?

3) Vaše zdravotní historie od narození? Uveďte, zda byly některé nemoci opakované? Rodinná anamnéza?

4) Existuje v průběhu roku období, které vám přináší častěji onemocnění nebo zhoršení symptomů?

5) Existuje v průběhu 24 hodin doba, kdy se cítíte obvykle nebo často hůře? Nebo kdy začínají akutní problémy, kdy zjišťujete, že nejste v pořádku?

6) Existují nějaké vnější okolnosti, které vaše potíže buď zhoršují nebo zlepšují? (chlad, teplo, vlhko, sucho, vítr, bouřka, změna počasí, změna teploty, dusno, průvan, čerstvý vzduch, koupel, déšť apodb.).

7) Jsou nějaké činnosti (či polohy), které vaše potíže buď zhoršují nebo zlepšují?

8) Cílená otázka: Jak snášíte teplo a chlad? Extrémy?

9) Cílená otázka: Jak snášíte slunce? Opalování?

10) Jaký je váš vztah k samotě a ke společnosti?

11) Trpíte někdy obavami, úzkostí nebo strachem? Z čeho?

12) Máte starosti? Čeho se týkají?

13) Míváte žízeň? Jak často? Jaké množství vypijete? Jakou teplotu tekutiny preferujete?

14) Míváte hlad? Jak často?

15) Vaše oblíbená jídla? Oblíbené chutě?

16) Jídla (chutě), k nimž máte odpor?

17) Jaké druhy činnosti máte nejraději? (Patří sem i klid, hobby atd.).

18) Jaké druhy činnosti jsou vám nejméně milé?

19) Jednáte někdy impulsivně? Kdy? Jak?

20) Uplatňujete raději svůj vliv na ostatní nebo se raději přizpůsobujete? Za jakých okolností?

21) Jste pořádný?

22) Na co nejčastěji myslíte? Uveďte tři okruhy?

23) Je větší výskyt potíží na pravé nebo na levé straně těla?

24) Potíte se ? Kde? Kdy? Při jaké příležitosti?

25) Když je vám špatně, zůstáváte v klidu nebo ne?

26) Pláčete někdy? Proč?

27) Jste na něco zvlášť citlivý?(oděv, hluk, hudba, dotek, másaž, tlak, kinetóza

28) Spánek, usínání, poloha, sny (výrazné či opakované téma), vstavání, probuzení?

29) Můžete uvést něco, co vám na sobě připadá neobvyklé, podivné nebo zvláštní? (může se to týkat jak mentálních, tak fyzických symptomů)

30) Dětství, vztahy s rodiči a sourozenci?

31) Termoregulace pacienta? (zimomřivost, horkokrevnost)

32) Alopatická léčba? (léky, úrazy, antibiotika, očkování).

Pak mohou ještě následovat otázky týkající se jednotlivých částí těla (od hlavy až po paty) - jsou velmi užitečné, často si pacienti vzpomenou na symptomy, na které už zapomněli.

U symptomů posuzujeme několik aspektů: kdy se objevil, důvod, vzhled, modality zlepšení a zhoršení, předzvěst, začátek, intenzita, trvání, šíří se někam, pocity, co je doprovází, čas a periodicitida.

Důležitou informací může být i to, jaký byl stav předtím, když byl ještě zdráv, příčina nemoci (trauma, problém, úraz) - reakce na trauma, změna chování?

Pravilo pro posouzení důležitosti symptomu: 3P - přítomné, převládající, přetrvávající

LED televízory