Homeopatické léky na léčbu deprese

Když se člověk cítí v depresi, je to něco, co vyžaduje pozornost. Příliš mnoho stresu může být těžko zvladatelné a důležité pocity mohou být potlačeny nebo obráceny dovnitř. Velká ztráta nebo žal vyžadují čas a emocionální podporu pro skutečné zotavení, dokonce i nahromadění menších stresů (zklamání, neúspěchy, problémy ve vztazích nebo problémy související s prací), mohou přispět k depresi. Nesprávná životospráva, alergie a přecitlivělost, hormonální nerovnováha nebo biochemické podmínky mohou být rovněž příčinou. Osoba procházející obdobím mírného smutku nebo deprese může najít úlevu pomocí homeopatie. Pod vedením zkušeného homeopata je často důležité vybrat lék, který se hodí nejlépe na danou situaci. Každá osoba, s hlubokou, dlouhotrvající nebo opakující se depresí, by měla vyhledat péči profesionála na duševní zdraví.

Arsenicum album: Lidé, kteří potřebují tento lék jsou úzkostliví, nejistí, příliš nároční a mohou stanovovat vysoké standardy pro sebe a ostatní. Dostanou se do deprese, pokud jejich očekávání nejsou splněny. Starat se o materiální zabezpečení někdy hraničí se zoufalstvím. Když se člověk cítí špatně, mohou být tito lidé nároční a závislí, dokonce podezírají druhé, bojí se, že by jejich stav mohl být vážný.

 

Aurum Metallicum: Tento lék může být užitečný pro vážné lidi, kteří jsou silně zaměření na práci a úspěch. Dostanou se do deprese, pokud mají pocit, že selhali v nějakém směru. Sklíčenost, výčitky svědomí, ponížení a hněv mohou vést k pocitům prázdnoty a bezcennosti. Osoba se může cítit hůře v noci, má noční můry nebo nespavost.

 

Calcarea carbonica: Tento lék může být vhodný pro spolehlivé, pracovité lidi, kteří se dostanou do deprese, když je přemůže příliš mnoho soužení, práce nebo fyzické onemocnění. Může se u nich objevit úzkost, únava, zmatenost, sklíčenost, sebelítost, a strach z katastrofy. Osoba, která potřebuje tento lék, se často cítí zimomřivě, líně a snadno se vyčerpá námahou.

 

Causticum: Osoba, která se cítí v depresi kvůli smutku a ztrátě (ať už čerstvého nebo staršího data), může mít prospěch z tohoto léku. Další indikací léku je častý pláč nebo pocit duševní otupělosti, zapomnětlivosti (s úzkostí kontroluje, zda jsou dveře zamčené, jestli je vypnutý sporák atd.). Lidé, kteří potřebují tento lék jsou často velmi hluboce soucitní vůči ostatním, mají silný smysl pro spravedlnost, mohou být hluboce znechuceni nebo rozzlobeni světem.

 

Cimicifuga: Osoba, která potřebuje tento lék, může být energická a upovídaná, když se cítí dobře. Ale je rozrušená a sklíčená, když je deprimovaná z přehnaných strachů (ze šílenství, že bude napadena, z katastrofy). Bolestivé menstruační krvácení a bolesti hlavy, které se týkají krku jsou často vidět, když je potřeba tohoto léku.

 

Ignatia amara: Přecitlivělí lidé, kteří trpí žalem nebo zklamáním a pokoušejí se zadržet toto zranění vevnitř, mohou mít prospěch z tohoto léku. Můžeme u nich vidět nedostatečný projev emocí (pláč) nebo se mohou jevit příliš zranitelní vůči ostatním, zdrženliví, defenzivní a náladoví. Mohou také vybuchnou smíchy nebo plakat bez zjevného důvodu. Pocit knedlíku v hrdle a tíže na hrudi s častým vzdycháním či zíváním jsou silnou indikací pro Ignatii. Insomnie (nebo nadměrné spaní), bolesti hlavy, křečovité bolesti v břiše a zádech jsou také často vidět u tohoto léku.

 

Kali phosphoricum: Pokud se člověk cítí v depresi po příliš tvrdé práci, je fyzicky nemocný nebo prochází prodlouženým emocionální stresem, vzrušením, tak pro něj může být užitečný tento lék. Je vyčerpaný, nervózní a nesvůj, může mít potíže pracovat a soustředit se, stane se znechucený a ztratí důvěru. Bolesti hlavy z duševní námahy, snadné pocení, citlivost na chlad, chudokrevnost, nespavost, poruchy trávení a jsou často vidět u lidí, kteří potřebují tento lék.

 

Natrum carbonicum: Jedinci, kteří potřebují tento lék jsou obvykle mírní, jemní, nesobečtí, snaží se být veselí a užiteční, vyhýbají se konfliktům, kdykoliv je to možné. Poté, co byli zraněni nebo zklamáni, mohou trpět depresí, ale ponechávají si své pocity pro sebe. Když mají pocit osamění, stáhnou se k odpočinku nebo poslouchají smutnou hudbu, což je ještě více může izolovat. Jsou nervózní a fyzicky přecitlivělí (na slunce, na změny počasí a na mnoho potravin, zejména na mléko), mohou také dostat depresi, když mají pocit slabosti nebo nemoci.

 

Natrum Muriaticum: Lidé, kteří potřebují tento lék, se zdají odměření, zodpovědní a uzavření, mají pořád silné vnitřní pocity (zármutek, romantické vztahy, hněv nebo strach z neštěstí), protože se zřídkakdy projevují. Když se chtějí druzí lidé vcítit do jejich pocitů nebo se je snaží někdo uklidnit, tak se mohou urazit nebo zlobit, ale při pláči musí být sami. Když je v depresi, může také prožívat úzkost, sklíčenost z minulých křivd, migrény, bolesti zad a nespavost. Touha po soli a únava ze slunečního svitu jsou další indikací pro tento lék.

 

Pulsatilla: Lidé, kteří potřebují tento lék, mají dětskou jemnost a citlivost, mohou být také ufňukaní, žárliví a náladoví. Při depresi jsou smutní a plačtiví, chtějí hodně pozornosti a útěchy. Pláč, čerstvý vzduch a jemné cvičení obvykle zlepšuje jejich náladu. Dostane zvýšenou úzkost, když ji začne být příliš teplo nebo je dusno v místnosti. Při depresích v době hormonálních změn (puberta, menstruace nebo menopauza) může být často užitečná Pulsatilla.

 

Sepia: Lidé, kteří se cítí unavení, podráždění, lhostejní k rodinným příslušníkům a jsou utahaní požadavky každodenního života, mohou reagovat na tento lék. Chtějí být ponecháni o samotě a mohou reagovat rozzlobeně nebo kousavým způsobem, pokud je někdo obtěžuje. Často se cítí lépe při pláči, ale raději si drží od ostatních odstup a nemají rádi útěchu nebo povzbuzení. Menstruační potíže, povislý pocit vnitřních orgánů, stagnující trávení a zlepšení z intenzivního cvičení jsou další indikací tohoto léku.

 

Staphysagria: Klidní, citliví, emocionální lidé, kteří mají potíže se postavit sami za sebe, mohou mít prospěch z tohoto léku. Pocity zranění, studu, zášti a potlačené emoce mohou vést k depresi. Pokud jsou pod příliš velký tlakem, tak mohou někdy ztratit své přirozené zábrany a ulétnout k zuřivosti nebo házet věcmi. Osoba, která potřebuje tento lék, může mít také nespavost (pocit ospalosti celý den, ale nemůže v noci spát), bolesti zubů, hlavy, břicha nebo infekce močového měchýře, které souvisejí se stresem.

 

Doporučené dávkování homeopatického léku

Vyberte lék, který nejvíce odpovídá vašim příznakům. V podmínkách, kdy je samoléčba vhodná, pokud není lékařem stanoveno jinak, používejte nižší potence (6X, 6C, 12X, 12C, 30X, nebo 30C). Kromě toho návody k použití jsou obvykle vytištěny na etiketě.

 

Mnoho homeopatických lékařů navrhuje použití homeopatického léku takto: Užijte jednu dávku (3 kuličky) a počkejte na reakci. Pokud je zlepšení viditelné, tak můžeme i nadále čekat a nechat lék pracovat. Pokud zlepšení výrazně zaostává a jednoznačně se zastavilo, může být užita další dávka léku. Frekvence dávkování léku se liší podle stavu a je pro každého pacienta individuální. Někdy může být nezbytné dávku opakovat několikrát za hodinu, jindy může být dávka užita několikrát denně, a v některých situacích může být jedna dávka denně (nebo méně často) dostačující.

 

Nedojde-li k viditelnému zlepšení v přiměřeném časovém úseku, tak si vyberte jiný lék.

 

zdroj: internet (New+Age_depression.doc)

volný překlad © 2011 vilcakul

LED televízory