Homeopatie a dna

Dna, odborně arthritis urica (v některých pramenech arthritis uratica), též zvaná pakostnice či podagra, je metabolické onemocnění, porucha odbourávání purinů, které se vyznačuje nadměrnou produkcí kyseliny močové. V důsledku vysoké koncentrace kyseliny močové v krvi dochází ke krystalizaci této látky v kloubech i jiných tkáních. Častými místy vzniku takzvaných dnavých tofů jsou klouby palce (zejména nohou), ušní lalůček, méně často například ramenní kloub, případně další klouby. Toto se projevuje hlavně prudkými a bolestivými záchvaty zánětu kloubů (dnavé záchvaty). Může též vést k tvorbě močových kamenů.

 

Léčba se soustřeďuje na potlačení metabolismu purinů na urát, konkrétně na inhibici enzymu xantinoxidázy. Lék, známý pod názvem Milurit, chemicky allopurinol, svou výraznou afinitou k tomuto enzymu blokuje tvorbu nežádoucích purinů. Běžná dávka je 1-3 tablety (100mg) denně. V léčbě, hlavně akutních záchvatů dny, se dále využívá alkaloid z ocůnu jesenního kolchicin. Rovněž se využíval v diagnostice tohoto onemocnění - pokud se při léčbě (např.: po 1mg dražé každé 1-2 hodiny do odeznění obtíží nebo objevení se nežádoucích účinků do maximální celkové dávky 12mg pro dospělého člověka /max. denní dávka 8mg/) objeví dříve nežádoucí účinky nežli úleva od bolesti, nejde o dnu. Nežádoucí účinky jsou profuzní průjmy, někdy i s krví trvající při této dávce asi dva dny. Problémem je, že terapeutické rozpětí kolchicinu je dosti malé, smrtelná dávka je méně nežli dvojnásobná uvedené maximální dávce.

 V lékařství se určitá forma dny označuje podle místa uložení krystalických hmot kyseliny močové nebo podle místa vzniku záchvatů: noha - podagra, ruka - chiragra, rameno - omagra.

 

Této nemoci se dříve říkalo nemoc králů nebo nemoc bohatých, protože byla způsobena nadměrnou konzumací alkoholu a masitých jídel.

 

Podle prof. Roberta Lustiga dnu může způsobit i nadměrná konzumace jídel obsahující fruktózu (samotnou, nebo ve formě glukózo-fruktózového sirupu, který je obsažen ve velkém množství vyráběných nápojů a jídel). Fruktóza se totiž v játrech rozkládá na fruktózu-1-P, přičemž dochází k redukci adenosintrifosfátu na adenozindifosfát a monofosfát, dále na inzotol monofosfát a nakonec kyselinu močovou.

 

Homeopatické léky na léčbu dny

 

ABROTANUM - Lék vhodný na následky potlačení u dnavých pacientů.

 

ALALFA - Tento prostředek je vhodný jako zdroj minerálních látek a dalších živin, který pomáhá snižovat hladinu sérové kyseliny močové. Doporučuje se většinou u pacientů, kteří mají malou chuť k jídlu a velmi zhubli. Anorexie.

 

AMMONIUM BENZOICUM - Jeden z léků na proteinurii, hlavně při dně. Dna, s usazeninami v kloubech. Inkontinence moče u starých pacientů.

 

AMMONIUM PHOSPHORICUM - lék vhodný proti dnavým uzlům.

 

ANAGALIS - Revmatické a dnavé bolesti končetin. Bolesti v pažích a ramenou. Křeče v bříšcích palců a prstů.

 

ANTIMONIUM CRUDUM - Záchvaty dny se střídají se zvracením. Všechny stavy se zhoršují horkem a studenou koupelí. Nesnese sluneční žár. Sklon k tloušťce. Nepřítomnost bolesti, kde bychom ji očekávali, je nápadná. Dna se žaludečními obtížemi. Dnavé metastázy do žaludku a střev.

 

APIS MELLIFICA - Tento lék se také podává při akutních záchvatech dny. Postižené klouby jsou oteklé, edém je průsvitně růžový, doprovázený bodavými a palčivými bolestmi, které se zlepšují chladem. Předepisujeme v ředění 9 a 15 CH, 3 kuličky každou hodinu. Se zlepšením postupně vysazujeme a přejdeme na dávkování 3x denně 3 kuličky do ústupu potíží.

 

ARNICA MONTANA - Tento lék je vhodný zejména při záchvatech dny, ke kterým dochází následkem fyzické námahy, opakovaných mikrotraumat (například při užívání nevhodné obuvi). Pozorujeme nafialovělý edém, nemocný cítí intenzivní bolest, která se zmírňuje teplými obklady, kloub je velmi citlivý na dotek. Předepisujeme v ředění 5 nebo 9 CH, 3 kuličky každou hodinu. Se zlepšením postupně vysazujeme a přejdeme na dávkování 3x denně 3 kuličky do ústupu potíží.

 

AURUM MURIATICUM NATRONATUM - Zastaralé případy revmatizmu a dnavé bolesti.

 

BELLADONA ATROPA - tento lék se podává jako první při akutních záchvatech dny.

 

BENZOICUM ACIDUM - Pacient močí malé množství moči, která je tmavá a silně páchne. Příznačná je bolest Achillovy šlachy. Prvním příznakem bývá zduření palce u nohy. Klouby při pohybu praskají. Trhání s bodáním. Bolest Achilovek. Revmatická dna, uzly velmi bolestivé. Dnavé tory. Ganglion, zduření zápěstí. Bolest a zduření kolen. Kuří oko na palci u nohy. Trýznivá bolest palce u nohy. Předepisujeme v ředění 5 CH, 3 kuličky dvakrát denně. Se zlepšením postupně vysazujeme, a přejdeme na dávkování 3x denně 3 kuličky do ústupu potíží.

 

BERBERIS VULGARIS - Tento lék je indikován na základě své renální polarity. Jeho preskripce v nízkých ředěních (5 CH, 3 kuličky dvakrát denně) usnadňuje eliminaci krystalků, zejména u osob s litiázou v anamnéze, jejichž moč je co do množství i koncentrace proměnlivá. Trhavé bolesti v uchu a dnavé usazeniny. Se zlepšením postupně vysazujeme a přejdeme na dávkování 3x denně 3 kuličky do ústupu potíží.

 

BRYONIA ALBA - Záchvat má obvykle postupný počátek. Příznačný je bolestivý edém, zhoršený sebemenším pohybem, zlepšený při naprostém klidu a teplými obklady. Předepisujeme v ředění 5 nebo 9 CH, 3 kuličky každou hodinu. Se zlepšením postupně vysazujeme a přejdeme na dávkování 3x denně 3 kuličky do ústupu potíží.

 

BUFO RANA - vhodný lék při epileptických záchvatech.

 

CAJUPUTUM - Dna. Moč páchne jako kočičí.

 

CALCAREA CARBONICA - lék vhodný pro obézní pacienti, se sklonem k přejídání a k následným dnavým potížím.

 

CALCAREA FLUORICA - Ganglia nebo cystické tumory na dorzální straně zápěstí. Dnavé zvětšení kloubů prstů. Exostózy na prstech. Chronická synovitida kolenního kloubu.

 

CANTHARIS VESICATORIA - při dně s puchýři.

 

CHININUM SULPHURICUM - Akutní kloubní revmatizmus. Polyartikulární dna.

 

CINCHONA OFFICINALIS - Chronická dna.

 

COLCHICUM AUTUMNALE - Je to hlavní lék na léčbu dny. Vhodný při dně se symptomy srdce, ledvin a střev. Záchvaty dny se objevují při změně počasí, zejména v chladu a vlhku. Bolesti přecházejí z kloubu na kloub a zhoršují se pohybem. Předepisujeme v ředění 5 nebo 9 CH, 3 kuličky každou hodinu. Se zlepšením postupně vysazujeme a přejdeme na dávkování 3x denně 3 kuličky do ústupu potíží.

 

COLCHICINE - Střevní katar s kusy sliznice, křečovité záškuby pravé ruky, revmatická horečka, dna, endokarditida a perikarditida, pleuritida, brzká stadia deformující artritidy, intenzivní revmatické bolesti.

 

COLOCYNTHIS - Dnavé postižení očí.

 

ELATERIUM - Ostré bolesti v prstech a palcích u rukou, kolen, palců u nohou. Dnavé bolesti v palcích u nohou. Bolest se šíří po končetinách dolů, bolest v kyčelních kloubech s průjmem. Artritické uzly.

 

EUONYMUS ATROPURPUREA - Chronický revmatizmus a dna.

 

EUPATORIUM PERFOLIATUM - Zduření levého palce u nohy. Dnavé bolesti a zanícené nodozity kloubů, spojené s bolestmi hlavy. Otoky.

 

FERRUM PICRICUM - Bzučení v uších, nedoslýchavost; chronická dna; krvácení z nosu; potíže s prostatou.

 

FORMICA RUFA - Dna a kloubní revmatizmus; bolesti se zhoršují pohybem; zlepšují tlakem. Postižení především pravé strany. Chronická dna a ztuhlost kloubů. Akutní exacerbace dny, hlavně neuralgických forem.

 

FORMICUM ACIDUM - konstituční léčba, 1x 3 kuličky potence D12-D30 za 3 až 4 týdny.

 

GETTYSBURG WATER - Subakutní dna. Ztuhlé krční svaly. Slabé klouby. Nemůže nic zvedat. Vazy rigidní.

 

GNAPHALIUM - Dnavé bolesti palců u nohy. Zlepšení zvednutím nohou, když přitáhne stehna k trupu. Dnavé usazeniny.

 

GRAPHITES - Zduření a indurace uzlin. Dnavé tofy.

 

GUAJACUM - Dnavé a revmatické bolesti hlavy a obličeje, šíří se na krk. Dnavé škubání, s kontrakcemi.

 

IRIDIUM METALLICUM - Revmatizmus a dna.

 

KALIUM ARSENICUM - Dnavé nodosity; horší změnou počasí.

 

KALIUM IODATUM - Na rekonvalescenci po záchvatu dny.

 

KALMIA LATIFOLIA - Dnavé a revmatické metastázy v srdci.

 

LACHESIS MUTUS - Tento lék předepisujeme v případě pseudoflegmonózního obrazu, charakterizovaného nafialovělým edémem, tepavými bolestmi a přecitlivělostí na dotek. Lék LACHESIS je vhodný zejména u dny nasedající na etylický terén. Předepisujeme v ředění 15 CH, 3 kuličky každých šest hodin.

 

LEDUM PALUSTRE - Kloub je oteklý, teplý a bledý. Bolesti se zhoršují v noci, teplem lože, zlepšují se ledovými obklady (nemocný si koupe nohu ve studené vodě, jedná-li se o postižení palce u nohy). Dnavé bolesti vystřelují od plosky do celé nohy, do kloubů, hlavně malých. Zduřelé, teplé, bledé. Dnavé tofy. Zduřelé bříško palce u nohy. Předepisujeme v ředění 5 nebo 9 CH, 3 kuličky každou hodinu. Se zlepšením postupně vysazujeme a přejdeme na dávkování 3x denně 3 kuličky do ústupu potíží.

 

LITHIUM BENZOICUM - při prolongovaných záchvatech dny.

 

LITHIUM CARBONICUM - Dna a tofy.

 

LYCOPODIUM CLAVATUM - Chronická dna, s křídovými usazeninami v kloubech. Digestivní a renální polarita tohoto léku vysvětluje jeho velmi časté použití v případě této metabolické choroby. Jeho předpisem často dosahujeme normalizaci hodnot hladiny koncentrace kyseliny močové v krvi. Vhodný konstitučně v potenci D30, 1x 3 kuličky za 3-4 týdny.

 

MANGANUM ACETICUM - Dna. Chronická artritida.

 

MEDORRHINUM - Pálení dlaní a nohou. Zvětšené klouby u prstů, opuchlé prsty. Dnavé usazeniny. Paty a bříška chodidel bolavé.

 

NATRUM  MURIATICUM - Protrahované podávání přemíry soli způsobuje významné nutriční poruchy, a nejde jen o retenci soli a následné otoky a výpotky, ale také o krevní změny, jako je anémie a leukocytóza. Dochází také k retenci škodlivých látek ve tkáních a vzniká dna nebo dnavý revmatizmus.

 

NATRUM LACTIC - Revmatizmus a dna; dnavé tofy; revmatizmus s diabetem.

 

NATRUM SULPHURICUM - Postižení prstů u rukou i nohou. Chronická dna. Pálení plosek nohou; otok nártů; svědění mezi prsty u nohou. Bolesti končetin, vynucují častou změnu polohy. Pobíhá kolem. Bolest v kyčelním kloubu, horší vlevo a při shýbání. Ztuhlá kolena, praskání v kloubech. Revmatizmus, horší ve vlhkém a chladném počasí.

NUX VOMICA - Lék pro velmi zaneprázdněné pacienty, kteří se často účastní různých hostin a dochází k nadměrné konzumaci alkoholu, kávy a jiných stimulantů.

 

PIPERAZINUM - Urátová diatéza, pruritus; Dna a močové kameny. Neustálé bolesti zad. Kůže suchá, moč sporá. Revmatická artritida, první a druhá decimální potence třikrát denně 3 kuličky.

 

PINUS SYLVESTRIS - Ztuhlost; dnavé bolesti všech kloubů, hlavně u prstů na rukou.

 

PLUMBUM METALLICUM - Chronická dna.

 

PRIMULA VERIS - Městnání v mozku, s neuralgiemi; migréna; revmatické a dnavé bolesti.

 

PYRUS AMERICANUS - Dráždění očí; svírání kolem pasu; křečovité bolesti v děloze, močovém měchýři, srdci; pocit chladné vody v žaludku, chlad se šíří do jícnu; neuralgické a dnavé bolesti.

 

PULSATILLA PRATENSIS - Stěhovavé bolesti zhoršující se v noci, v teplé místnosti a v klidu.

 

RANUNCULUS SCELERATUS - Dloubavé bolesti. Náhlé pálivé píchání v pravém palci u nohy. Kuří oka, s pálením a citlivostí, hlavně když nohy volně visí. Dna prstů u nohou i rukou.

 

RHODODENDRON - Výrazné revmatické a dnavé symptomy. Oteklé klouby. Dnavý zánět kloubů palce u nohy. Revmatické trhání ve všech končetinách, hlavně na pravé straně; horší v klidu a za bouřlivého počasí.

 

RHUS TOXICODENDRON - Kloub je oteklý a zbarvený tmavě červeně, bolest se zmírňuje při souvislém pohybu a teplými obklady. Předepisujeme v ředění 5 nebo 9 CH, 3 kuličky každou hodinu. Se zlepšením postupně vysazujeme a přejdeme na dávkování 3x denně 3 kuličky do ústupu potíží.

 

SABINA - Záchvaty dny se střídají s krvácením z dělohy. Na přední straně stehen bolesti jako po zhmoždění. Vystřelování v patách a metatarzech. Artritické bolesti v kloubech.  Dna; horší v teple místnosti. Červené, lesklé otoky. Dnavé tofy.

 

SILICEA TERRA - Lék vhodný podat konstitučně proti dnavým uzlům v potenci D30, 1x 3 kuličky za 3-4 týdny.

 

SULPHUR IODATUM - na doléčení oteklých kloubů po záchvatu dny.

 

SULPHUR - Lék je indikován zejména osobám požitkářským, které hodně jedí a pijí a které mají v anamnéze kožní poruchy.

 

 TAXUS BACCATA - Dna a chronický revmatizmus.

 

UREA - Dnavý ekzém. Proteinurie, diabetes, uremie. Moč řídká a má nízkou specifickou hustotu. Diuretikum k léčbě otoků.

 

URIC ACID - Dna, ekzém při dně, revmatizmus, lipomy.

 

URTICA URENS - Kopřiva žahavka obsahuje kyselinu mravenčí, čímž snižuje hladinu kyseliny močové v krvi. Dnavá a urátová diatéza. Podporuje vylučování. Předepisujeme v ředění 5 nebo 9 CH, 3 kuličky každou hodinu. Se zlepšením postupně vysazujeme, a přejdeme na dávkování 3x denně 3 kuličky do ústupu potíží.

 

Případ

Postarší muž dostal velký záchvat dny, nemůže ani chodit kvůli velkým bolestem do práce. Bylo mu doporučeno homeopatikum URTICA URENS v potenci C9, 3x denně 3 kuličky. Po týdnu se dostavila úleva a pacient chce ještě něčím urychlit svou rekonvalescenci. Bylo doporučeno kostivalové mazání, které výrazně zlepšilo stav pacienta, takže zase mohl chodit do práce.

 

 

Závěr

Homeopatie poskytuje šetrnou terapii na léčbu dny bez vedlejších účinků. Ve většině případů jsou homeopatické léky vhodným řešením akutních i chronických dnavých stavů. Samozřejmě záleží na každém z nás, kteří trpí touto chorobou, jakou si zvolí cestu. Buď alopatickou s možnými vedlejšími účinky na organizmus nebo jemnou léčbu homeopatickou nebo jinou alternativní metodu.

 

Zdroje:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dna

Dr. Martin Schlegel: Staufferův homeopatický kapsář

Dr. Robin Murphy: Homeopatická materie medika

Dr. Robin Murphy: Homeopatické syntetické repertorium

William Boericke, Oscar E. Boericke: Homeopatická materie medika s repertoriem

Free program IBIS Integrative BodyMind Information System(TM) - (databáze alternativní medicíny v angličtině)

LED televízory