ČELEĎ: UMBELLIFERAE

ČELEĎ: UMBELLIFERAE (okoličnaté) = Daucaceae = mrkvovité = Apiaceae = miříkovité

Popis čeledi
Jedno-, dvou- nebo víceleté rostliny s dutými, článkovanými, jen výjimečně zdřevnatělými lodyhami. Jejich podzemní orgány jsou vytrvalé, silné kořeny nebo bulvy. Listy vyrůstají střídavě (někdy jsou horní vstřícné). Jsou pochvaté, bez palistů. Čepele mohu být jednoduché až složitě větvené. Květenství jsou hlávky nebo okolíky (jednoduché i složené) s listeny, které tvoří obalíky, a listenci, které tvoří obalíčky. Listeny a listence mohou být někdy zakrnělé, jindy zvýrazněné a zbarvené. Květy jsou oboupohlavné a pravidelné, v obalech a tyčinkách pětičetné. Spodní semeník srůstá ze dvou plodolistů. Kalich je často zakrnělý, nezřetelný. Koruna je vepředu hluboce dvoulaločná, dovnitř vykrojená. Plody jsou dvounažky, které se po dozrání dělí na dvě části. Nažky jsou různě zvrásněné a žebernaté, někdy prodloužené v zobánek. Rostliny obsahují v pletivech siličné kanálky, proto Apiaceae po rozemnutí výrazně voní. Některé druhy také produkují pryskyřice, toxiny a alkaloidy. Mnoho druhů je od sebe těžko rozeznatelných. Určovacími znaky znaky jsou např. chybějící obaly, obalíčky nebo oboje, dále vzhled nažek, nebo členění čepelí listů. Apiaceae se vyskytují hlavně v mírném pásmu na severní polokouli. Většinou se jedná o byliny. Květy jsou opylovány především hmyzem. Do čeledi řadíme přibližně 400 rodů se 3000 druhy. Některé druhy se pro výrazné aroma pěstují jako koření nebo kořenová zelenina, jiné našly uplatnění jako léčivky.Představitelé čeledi:
Aego-p. (Aegopodium podagria); Aeth. (Aethusa cynapium); Aneth. (Anethum graveolens); Ammc. (Ammoniacum gummi); Ange. (Angelica antropurpurea); Ange-ar. (Angelica archangelica); Ange-b. (Angelica brasiliensis); Ange-s. (Angelica sinensis radix); Anthri. (Anthriscus sylvestris); Ap-g. (Apium graveolens); Asaf. (Asafoetida); Atha. (Athamantha oreoselinum); Bran. (Branca ursina); Caru. (Carum carvi); Cic. (Cicuta virosa); Cic-m. (Cicuta maculata); Con. (Conium maculatum); Coriand. (Coriandrum sativum); Dauc. (Daucus carota); Ery-a. (Eryngium aquaticum); Ery-m. (Eryngium maritimum); Ferul. (Ferula glauca); Foen. (Foeniculum sativum); Hera. (Heracleum sphondylium); Hydrc. (Hydrocotyle asiatica); Chaero. (Chaerophyllum temulum); Imp. (Imperatoria ostruthium); Levist. (Levisticum officinale); Oena. (Oenanthe crocata); Past. (Pastinaca sativum); Petros. (Petroselinum sativum); Peuc. (Peucedanum graveolens); Phel. (Phellandrium aquaticum); Pimp. (Pimpinella saxifraga); Pimp-a. (Pimpinella anisum); Sanic-eu. (Sanicula europaea); Seli. (Selinum carvifolia); Sium. (Sium latifolium); Sumb. (Sumbulus moschatus); Thap-g. (Thapsia gargana); Ziz. (Zizia aurea).
Bedrník větší (Pimpinella major); děhel lesní (Angelica sylvestris); hladýš Hallerův (Laserpitium halleri); hladýš širolistý (Laserpitium latifolium); koprníček bezobalý (Mutellina purpurea); krabilice hlíznatá (Chaerophyllum bulbosum); krabilice zápašná (Chaerophyllum aromaticum); mázdřinec rakouský (Pleurospermum austriacum); prorostlík dlouholistý fialový (Bupleurum longifolium subsp. Vapincense); prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum); sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum); sesel sivý (Seseli osseum); sesel roční (Seseli annuum); smldník alsaský (Peucedanum alsaticum); smldník jelení (Peucedanum cervaria); srpek obecný (Falcaria vulgaris); tromín prorostlý (Smyrnium perfoliatum).

Společné znaky: aromatická vůně až pach, jedovatost, vliv na trávicí cesty, bílé květy, vysoký vzrůst, lodyha, vřetenovitý kořen, parný počet okolíků, vztah k močovému systému, genitálie.

Primární poruchy:
Komunikace - Aego-p., Aeth., Ap-g., Bran., Cic., Con., Hydrc., Sumb.
Temnota: tmavé oblečení 24 rubrik - Aego-p., Aeth., Asaf., Con., Ery-m., Oena., Sumb.
Světlo zhoršuje: 31 rubrik - Aeth., Anmc., Cic., Con., Dauc., Ery-a., Oena., Phel., Sumb., Ziz.
Slepota: Dauc., Petros.
Noc zhoršuje: pocení při usínání (klíčový symptom Con.), aestonopie při čtení ve slabém světle (slabé oči, pálí, bolí). Chorea - Ammc. ( Farrington ). Ziz.
Černá barva x sluneční světlo: Cic., Con., Dauc., Oena., Ziz.
Fotofobie: Aeth., Cic., Con., Phel., Sumb., Ziz.
Workalkolik v noci, nespavost z aktivity myšlenek Ap-g.; černé oblečení - Aego-p.
Miller se ptá pacientů, co mají za oblíbenou barvu, léky které se vážou k černé barvě jsou Aeth., Con., Cic., Umbelliferae, Arg-n. - černá barva na černobílé fotce, vystavíte světlu, tak zčerná, to je dobrý důvod pro trému.
Hodně temně tmavomodrá, kosmická modř, půlnoční modř - Aethusa.

Témata skupiny Umbelliferae

citlivost, přecitlivělost, dysestezie
paralýza s nedotčeným vědomím ( Sokrates )
mentalizace ( nadměrné používání mentálních funkcí ) - abnormálně vyrovnaný, příliš studený, více mysl, nejste přátelští, ti co mají city - jsou příliš přátelští. Ti nevyrovnání v rozhodnutí, v abstrakci, nechtějí narušit pocity, je to chaotické, nedostatečná struktura myšlení. U lidi převládají funkce mentální a jsou věcní, jsou studený. My všichni máme úkol v životě, a to vyrovnat se, vybalancovat tyto věci z funkce. Chladný, rozumný x vášnivý, citlivý v jiných momentech.
Con. hodně používají mentální úroveň, stávají se chladnými, není snadné navázat kontakt s takovými lidmi na citové úrovni, opačný pól i vášeň.

SEXUALITA: onemocnění z celibátu (Con.) - 88 rubrik: Aeth., Ange-s., Asaf., Cic., Con., Ery-a., Ery-m., Ferul., Hydrc., Petros., Sumb., Ziz.; celibát, onemocnění z masturbace - Con., Petros.; touha zvýšená, snížená např. Ery-a.; problémy při styku, milují se a potom hluboká deprese; obvyklé je, že se milujete a vyjadřujete více citů a pocitů, cítíte lásku s tím člověkem. Proces, který popisuje indická doktrína čaker, popisuje počátek energie v spodní čakře, pak jde výše a otevírá vyšší čakry. U Ery-a. se zastaví proces dole, zablokuje se, nejde dál, je v depresi. U Con. je to jinak, těší se na sexualitu, proto má nejhorší depresi po porodu. Ery-a. při orgasmu nemá dohru, povídají si, plánují atd. Conium si užívá sex i potom, ti berou sexualitu jako cestu k vyššímu poznání. Můžete to číst u Sokrata, chodil s každým, jedno či žena nebo muž - píše o tom jako o cestě k poznání. To je problém Conia - žít v harmonii mezi city a rozumem. Con mentalizuje i tohle je nadměrně vyvinutá funkce myšlení. Když je někdo přespříliš mentální, začnou být chladní a tvrdí, nastane chronické zablokování sexuality dole, podél páteře - na fyzické úrovni je to zvětšená prostata, problémy s dělohou, s vaječníky, s varlaty, hemeroidy, zácpa. Mentalizaci se nevedou city, míní se tím i to, že nemají orientaci v té mentální oblasti, není orientované srdcem, povýšenost - nemáte žádnou orientaci, máte závrať (Con.).

SEKUNDÁRNÍ MENTÁLNÍ PORUCHY

společné - komunikace, tma, citlivost, necitlivost, dysestezie, sexualita

SPECIFIKA

Hnus a odpor k sobě samému ( když máte odpor ke komunikaci, musíte k sobě cítit hnus i odpor (Thuja, Lac-c., Umbelliferae). Umbelliferae mají odpor ke svému tělu, pachu, výtoku nebo ke svým činům, nebo jak Sokrates byl znechucen sám se sebou až tak, že se nechal zabít. Typická kongesce, se zaseknutým energetickým vzorcem, také vidíme typ skrytého násilí. Když jsou city potlačovány, tak vycházejí na povrch kultivovaně, když ne jsou čím dál tím primitivnější, nebo po něčem toužíte nebo k tomu máte odpor - tak to dojde v konečném stádiu k násilí. Lék u něž je násilí klíčovým symptomem je Oenantha crocata, nejnásilnější lék na epilepsii v MM, odpor ke společnosti, ke konverzaci, útěše, izolovat se sklon, nesděluje city ( 22 rubrik ): Aego-p., Aeth., Asaf., Cic., Con.
Kali carbonicum nechce narušit strukturu, Alumina má příliš mnoho dojmů a zmatou se. Shluk symptomů týkající se povýšenosti, urážlivý, uráží někoho na ulici - klíčový symptom Con., to samé co dělal Sokrates - Asaf., Cic., Con., Ferul. - 30 rubrik ( netrpělivost, když má být trpělivý, má záchvaty vzteku, nesmírné svědění konečníku s hemeroidy ). V Holandsku mají přísloví: „že má pepř v prdeli" - je to kongesce energie ve spodní čakře, nedostatek soucitu a sympatie. Kdo není dostatečně rychlý, tak násilí k druhému člověku. Když máte pacienta s hemeroidy, které vedou ke vzteku ( Nux vomica - tu je jiný mechanizmus, Nux-v. touží mít vše v pořádku. Nux. příliš činností, má hodně želízek v ohni, vše ve struktuře, v 1 hodinu tohle, v 2 zase to, ve 3 ono. Ten obrázek srovnat, aby byl přesně vertikálně. U Ferulu jsou energie tlačené kongesce, chronické hemeroidy - chronická kongesce. A když máte tolik energie v dolní části, tak vás to žene a když to vystřelí do mysli, tak je to tvrdé a násilné. Projektuj touhu zastoupit za člověka, který je příliš pomalý a netrpělivý.
Materialismus: věci mají cenu proto, jestli to mají rádi, když ne jsou kultivování, čím dál citově primitivnější. Alkoholismus a kouření - u Ange. je velmi silně zmíněn alkoholismus, případ jako Con. s hlavním symptomem alkoholismu. Kouření: Bran., Con. - rakovina rtů u kuřáků - Con., Sep.
Escape (touha utéct) - zařídila si chráněný život - Aego-p., Aeth., Cic., Oena., Past., Petros.

Nemateriální věci nejsou ceněny tak, jak mají být, funkce myšlení, pocit jestli to máte nebo nemáte rádi. Myšlení vidí jasněji materiální věcci, abstrahuje, šperky, šaty. Kompenzací je únik k alkoholu a kouření. Pod rubrikou escape ( unik ) našel tyto léky.)

Mentalizace

Con. - cesta k poznání; Ap-g. nemůže přestat myslet; Bran. má nutkavou obsesi, syndrom; kousání nehtů Con. i ostatní léky této skupiny (Con-br. je to klíčový symptom pro Bromata); paranoia, podezřívavost - Bran., Cic., Con., Dauc., Phel.; nedůvěřivý - Hydrc. asiata. Další způsob kompenzace je nadmírná práce (workholik), kvůli depresi povinnost k práci jako Aur.
Děti v roli rodičů - Foen. Povinnost matky - Phel. - pocit ženy, že selhala jako matka ( po porodu mastitida, postnatální deprese, je to hlavní lék D.D: Calc-m.
Pocit cizího tělesa: 42 rubrik - Ammc., Asaf., Cic., Con., Oena., Phel., Sumb., Ziz.
Faintness (omdlévání) - 64 rubrik - Aeth., Asaf., Cic., Con., Conin., Ery-a., Oena., Phel., Sumb. (Sumbulus moschatus). Mastitida chronická - Calc., akutně Bell.
Mentalizace - pomocí slov a myšlenek chtějí uniknout emocionálním zážitkům. Rádi studují do noci, přemýšlení je nakonec tak silné, že už ho nemohou změnit - začnou mít fixní myšlenky, stanou se pověrčiví. Typické je pro tuto skupinu, že neví proč mají nějaký rituál, není jim jasné, proč se chovají kompulzivně a obsesivně. Jednou z jejich obsesí mohou být jejich úkoly a povinnosti.
Jiný způsob mentalizace je to, že se považují za osvícené lidi. Mohou jimi i být, protože nejsou vyrušováni emocemi. Bez emocii je mysl jasná, můžou být jasnovidní. Guruové - osvícení lidé (Sokrates - Conium, Krishnamurti - Aethusa) - neuvědomují si své emoce, žijí ve věži ze slonoviny. Oni vědí nejlépe, co je správné a dobré pro druhé. Vícero Umbelliferae se nachází v rubrice „Namyšlenost" (Haughtiness).
Povýšenectví - touha obléct si své nejlepší šaty a šperky. Sokrates byl arogantní a svou smrtí dokázal, že byl chytřejší než ostatní, že ani demokratický systém v Aténách nebyl natolik demokratický, aby nezpůsobil nespravedlnost.

Muž měl rakovinu, byl tichý, nekomunikativní muž. Když se ho zeptal jaké to pro něj bylo, když mu řekli, že má rakovinu, začal náhle hysterický plakat.. Měl jasný obraz, pocit cizího tělesa - Umbelliferae mají tento aspekt. Nux moschata je hysterický lék, pštros, který noří hlavu do písku. Projev historie omdlévání.

NESCHOPNOST SE VYJÁDŘIT

1) nedostatek reakce, suché ústa, pocit cizího tělesa
2) odstup od jiných - rubrika „Odpor k společnosti, ale bojí se být sám (Cic.) - to je konflikt, ale oni ho tak nepociťují, protože by tak museli projevit nějaké emoce.
Jsou v pasti, jakoby v bludném kruhu - protože neukazují svou citlivost.

Únik před vzrušením: 1) alkohol 2) šílenství, iracionální chování 3) hystérie
Jsou to způsoby, jak se vyhnou své temné stránce osobnosti, nejsou si vědomi svého stínu. Proto mají rádi černou, trpí fotofobii a radši pracují v noci. V noci se i výrazněji potí, když usínají - tehdy se dostávají do kontaktu se svým podvědomím.

Sebenenávist se projevuje tím, že mají hodně „špinavých" symptomů: odporně zapachájí, jejich pot smrdí. Čich je evolučně nejstarší smysl, když něco souvisí s čichem, to je jádro problému.
Udržují si odstup nejen od druhých, ale i samy od sebe - mají pocit vznášení se a pocit, že jim nepatří jejich ruky, hlas a uši.
Mají problém s komunikací, proto je pro ně celibát problémem, mají zvýšenou sexuální energii, ale nemohou ji projevit, protože unikají před emočním vzrušením.

Systémy vnitřní komunikace: 1) nervový systém 2) hormonální systém.
Komunikaci s vnějším světem zabezpečuje: hlas, uši, ruky, sexualita - proto jsou nejčastěji postihnuté orgány: prostata, prsa, hypofýza, štítná žláza.

Postihnutí nervového systému se projeví sníženou nebo zvýšenou funkcí (necitlivost, mravenčení, ochrnutí x pichavé bolesti až epileptické záchvaty typu GM). Amohou se také projevit hystérickými příznaky (pocit cizího tělesa, křeče).

Komunikace souvisí s radostí, a tu nemůžeme mít sami, vždy je tu touha ji sdílet s někým jiným. I tu se projevuje protiřečení. Mají rádi mastné, dobré jídla, víno, které požívají s přáteli. Ale tyto jídla zhoršují jejich problémy, víno zhoršuje všechny Umbelliferae.
Únik do hystérie je společným znakem všech Umbelliferae: Asafoetida, Sumbulus moschatus...

Mnohé Umbelliferae mají suchá ústa hystérické omdlevání (Moschus nemá problém s komunikací jako Umbelliferae). Jeden z hlavních příznaků."vznášení se" má Sumbul, Asafoetida má flatulenci, Eryngium aquaticum, marit. Se zlepšuje v teplém prostředí, postihnutí močového měchýře, močových cest. Heracleum má velké puchýře zhoršené na slunci. Oenanthe crocata má náhle křeče bez prodromů. Phellandrium - akutní mastitida. Hydrocotyle má postihnutí spojivového tkaniva a dělohy. Conium - mentalizáce přesunem energie do hlavy a jedním z hlavních symptomů jsou závratě. Zizia = Thapsium aureum - hystérie, epilepsie, chorea (znak Umbelliferae), hypochondrie zhoršená ve spánku.

Další témy: Vyzařování z jednoho bodu do okolí - např. Heracleum (bolševník) se rozšíří z jediné rostliny a zapleví celou zahradu. Mívají ostré, píchavé, řezavé bolesti - to je potvrzení fokálního, lokálního poškození, zranění. Nejen emoční, ale i fyzické trauma. Úder do jednoho bodu prsníku vyvolá vznik nádoru prsníku u Conia. Cicuta a Oenanthe crocata jsou dobré na následky zranění hlavy, ale léky ze skupiny Umbellifereae nejsou schopny ukázat reakci, protože ta zůstane uvnitř. Vevnitř je skryté násilí, nejsou schopni ukázat své pocity. Vyjádření je pro bolestivé, proto se vyznačují nedostatkem reakce.

U Aethusy je fokus, lokální poškození v těhotenství, jejím centrem jsou ústa. U jiných Umbeliferií mohou být i jiné fokusy. Zranění vznikne v době, když ještě není u nich dobře vyvinutá schopnost měnit fokus.

Postihnutí žláz: okolík připomíná také větvení vývodů ze žláz, repektive jejjich souběh do jednoho bodu nebo několika málo vývodů (prsní žlázy, prostata).
Nervový systém - při epileptické záchvatěse šíří vzruch z jednoho ložiska do okolí.

Mykózy nehtů

Jsou to léky nejmenších dětí - zoodpovídají vývojovému období prvních měsíců života (skupina Compositae odpovídá staršímu věku, kdy vznikne problém s tím, že si nedokážou vytvořit vlastní hranice, aby odolali okolí).
Důležité je pro ně téma práce, povinnost, zodpovědnost a z tím spojené pocity viny.

Vysoká sexuální touha
Základní komplex - ze zranění v ranném dětství pramení nenávist sama k sobě, skryté násilí zůstavá nevyjadřené, proto nekomunikují, vzniká u nich symptom: „okna" - neví proč jsou nemocní. Drží si odstup, ale na druhé straně touží po společnosti, je v tom konflikt - držet si odstup x být ve společnosti. Napětí mezi ohniskem, jediným bodem v kruhu a skupinou na obvodě kruhu.

Kompenzací tohoto základního komplexu je 1) hystérie 2) mentalizace

Líbí se jim černá barva. Další důležité témy jsou šaty, šperky, mejkap - chtějí nosit ty nejkrásnější šaty a šperky.

Generálie:

Obtížná komunikace - obtížný projev, obtížné výtoky - obtížné, aby vyšly; obtíže projevem emocí, produkcí žláz, prostaty, lymfatických žláz. Obtížné konvulze, tiky, záškuby, malé tiky až prudké epileptické záchvaty, Chorea se stane tak silná, že je i během spánku.

Mléko:
První komunikace dítěte s matkou je pití mléka z prsu. Důležitější než ostatní výtoky, také proto, že mastitida je silným symptomem Umbelliferae.
Pach.
mohou silně páchnout potem, ofenzivní pach - játra a ledviny nefungují dobře.
Bolesti: tlakové, píchavé, mají pocity, že jde něco ven, pocit cizího tělesa - projev obtížné komunikace.

Příčiny:

trauma: 91 rubrik s těmito léky - Asaf., Cic., Con., Ery-a., Oena., Sanic-eu., Sumb.
Con. - indurace - tvrdé jak na mentální i na fyzické úrovni. Cic. - trauma z kosti v krku, konvulze následně. Zhoršení v noci - spojení s černou barvou. Astenopie, nespavost Ammc. Asafoetida - alergie na peří, na slunce. Ammi visnaga - potlačení alergické reakce v nose.

případ: Žena vychovala děti a chtěla jít pracovat na jiné pracovní místo, co předtím kvůli penězům. Ale nebylo místo, takže se vrátila na starou práci, problém byl v tom, že to možná byla dobrá práce i když ji nechtěla. Stav trval 2 -3 roky. Dostala chuť na petržel, tento lék pro ní nebyl vybrán kvůli chuti, ale po léku se vyřešil celý případ.

Fyzikální lokality

Petros. má svědění a podráždění močové trubice až k sexuálnímu vzrušení, používalo se na potíže s kapavkou. Petržel je u něho spojený s italským jídlem i oregano, Clark popsal situaci ze zkoušky se svěděním v uretře až k sexuálnímu vzrušení. Cílové orgány - centrální nervový systém.

Chronické a pomalé procesy

postihuje žlázy a mukózní membrány - Ammi-v., Ammc., Imp.; močové orgány Ammc., Aego-p. Rutinní sestava otázek - lidi, kteří brali mezi 2 - 12 rokem léky na epilepsii, to nabourá úplně tu informaci, co podali. V alopatii je tendence oddělovat všechny nemoci od sebe, většina pacientů si neuvědomuje, že jde o jeden proces, že může jít o jeden proces nemoci a o jeden lék.
Žlázy pro vnitřní sekreci, hormonální systém, vaječníky, varlata - 44 rubrik - Ap-g., Bran., Cic., Con., Ery-a., Hydrc., Sumb., Ziz.
Testes: 52 rubrik - Ammc., Asaf., Cic., Con., Ery-a., Sumb.; Štítná žláza - Con., Ange-s.; pankreas - Con.

Vnější sekrece

Akné - Bran., Cic., Con.-, Ange-s.; uši - zablokované zátkou mazu; menses - potíže s mensesem, křeče během menses.
Mléko: 43 rubrik - Aego-p., Aeth., Ange-s., Asaf., Bran., Cic., Con., Past., Petros., Phel., Sumb.
Prostata: 17 rubrik - Cic., con., Ery-a., Petros.
Pot: zapáchající, onemocnění z potlačeného pocení, sladké
Lymfatické uzliny: tvrdé jako kámen (D:D: s Brom.).; tuberkulóza - 13 rubrik - Asaf., Cic., Con., Hydrc., Phel.
Tumory: zvětšení, benigní, hypertrofie - 25 rubrik - Aeth., Asaf., Cic., Con., Hydrc., Petros., Phel.
Rakovina: maligní stavy, adenomy, epiteliomy - 54 rubrik - Asaf., Cic., Con., Hydrc.
Kondylomata, sykóza, rakovina kostí: Aeth., Asaf., Cic., Con., Ery-a., Petros.
Centrální nervový systém: Paralýza - 100 rubrik - Aeth., Asaf., Cic., Con., Conin., Sumb.
Epilepsie: 293 rubrik - Aeth., Asaf., Bran., Cic., Con., Cic-m., Ery-a., Oena., Petros., Phel., Slum., Ziz.
Chorea: 27 rubrik - Asaf., Cic., Con., Sumb., Ziz. - << pokračující během spánku je rys Ziz.
Potřeba Con. v případě, když se někdo nezotavil po infekční nemoci, dostane chřipku, ale nezotaví se - dostane indikaci Con., po několika měsících se mu objeví zvětšená lymfatická uzlina - to je případ

Umbelliferae.
Materie medika:

Andělika lékařská (Ange. - Archangelica officinalis) - tlumí menstruační bolesti, reguluje činnost žláz s vnitřní sekrecí, potlačuje migrenózní příznaky včetně závratí a jiskření před očima, zpevňuje cévní stěny, chrání sliznice dýchacích cest i stimuluje činnost srdce. V trávicím systému působí spasmolyticky, tlumí nadýmání při poruchách slinivky břišní a pomáhá likvidovat kvasný nebo hnilobný proces při dyspepsii. Uklidňuje vegetativní potíže trávicího ústrojí známé jako žaludeční nebo střevní neuróza. Mírně tlumí vliv stresu na fyziologické funkce. Nezanedbatelný je také účinek drogy v koupelích, kde především ovlivňuje revmatické potíže a působí sedativně. Je vhodným analeptikem při úpadku tělesných a psychických sil, ale můžeme ji použít i v prevenci proti nepříznivým následkům dlouhotrvajících stresů.
Předávkování: přecitlivělost na sluneční svit, bolest hlavy, nespavost, celkové svědění těla a zvýšené menstruační krvácení.
Kontraindikace: záněty ledvin, při vředových chorobách žaludku, dvanácterníku nebo tlustého střeva. Těhotenství a kojení.
Homeopatická indikace: zažívací potíže, při nadýmání, na špatné a nedostatečné vylučování žluče, na odkašlání.

Anýz (Pimp-a. - Pimpinella anisum) - podporuje vykašlávání a užívá se také tam, kde je nebezpečí nadýmání, např. při nejrůznějších projevech dyspepsie. Zde je velmi užitečná i pro své spasmolytické působení. Může se uplatnit i v pediatrií. Příznivé účinky drogy se přenášejí i do mateřského mléka, podporuje jeho tvorbu. Obsažená silice zvyšuje vylučování trávicích enzymů, což má vliv na celou řadu trávicích potíží. Droga je výrazně působícím antiseptikem dýchacích cest a zažívacího ústrojí.
Předávkování: silice - otok mozku a plic.
Použití: je neodolatelnou pochoutkou pro myši, olej používali pro trávení myší, později i holubů.

Bedrník obecný (Pimp. - Pimpinella saxifraga) - dovedou zmenšit soudržnost ledvinových a močových kamenů, takže se začnou drolit a rozpadat. Působí jako detoxikační prostředek a zbavuje tělo usazenin. Bedrník se hodí ke všemu, co napomáhá k vypuzení močí. Další oblast indikace jsou dýchací cesty, kde droga zvyšuje sekreci sliznic. Má imunostimulační působení, zevně hojivé účinky.
Předávkování: není vhodná pro lidi příliš horkokrevné a cholerické, protože tyto vlastnosti ještě umocňuje. Může dojít k přecitlivělosti na světlo, nevhodná v těhotenství a při zánětech ledvin.
Homeopatická indikace: na zlepšení celkového stavu organizmu - imunita, posílení svaloviny vnitřních orgánů, pomáhá zevně proti vnitřním zánětům.

Bolševník obecný (Bran. - Branca ursina = Heracleum sphondylium) - Statná bylina, až 150 cm vysoká, vytrvalá, nepříjemně páchnoucí. Lodyhy přímé, brázdité, štětinatě chlupaté, duté. Listy velké, dolní žlábkovitě řapíkaté, horní přisedlé s nafouklými pochvami, zpeřené; úkrojky nesouměrně laločnaté až peřenoklané, vroubkované nebo zubaté. Okolíky velké, obaly zpravidla chybějí, obalíčky brvité, koruny většinou paprskující, bílé nebo nažloutle zelenavé. Kvete od června do září. Roste velmi hojně na vlhčích loukách, rumištích a podél cest od nížin do hor, místy obecně; je to proměnlivá rostlina. V posledních desetiletích se šíří z parků podél cest bolševník velkolepý (H. mantegazzianum), až 3 m vysoká a nebezpečně jedovatá rostlina, způsobující za slunečných dnů při dotyku poraněných míst na lodyze nebo listech dlouhotrvající a zánětlivé otoky!
Použití: při zácpě jako projímadlo, má protikřečový účinek na trávicí orgány, tlumí epileptické křeče a hysterie. Tinktura se osvědčila i při léčbě lupénky, likér z bolševníka byl známo jako účinné afrodisiakum, zevně na otoky křečových žil.

Bršlice - Kozí noha (Aego. - Aegopodium podagra) - je výrazně močopudná, empiricky bylo prokázáno zvýšené vylučování solí kyseliny močové a chloridů. Proto je droga vhodná do diuretických, protirevmatických, proti dně a krev čistících čajů. Působí i slabě spasmolyticky, tlumí křečové bolesti břicha a harmonizuje práci střev. Dříve se také používala k léčbě otoků a vodnatelnosti. Zdá se, že může ovlivňovat i otoky alergického charakteru. Zevně na zanícená místa, na hemeroidy, používalo se na obklady revmatických končetin, kloubů a taky při dně.
Předávkování: podráždění ledvin, nevolnost.
Homeopatická indikace: při dně, nemoci močových cest a kašel.

Čechřice vonná (Myrrhis odorata) - používá se jako antiastmatikum a jako expektorans - tj. prostředek podporující vykašlávání hlenů při zahlenění průdušek. Dále působí jako mírné tonikum a roborans (povzbuzující a posilující prostředek). Podporuje také tvorbu mateřského mléka.
Homeopatická indikace: zánět ischiatického nervu a při potížích páteře v křížové a bederní oblasti. Celer miřík (Ap-g. - Apium graveolens) - používá se při močových kaméncích a také jako výrazný močopudný prostředek. Posílení nervové soustavy a pro uklidnění spánku, choroby ledvin a špatné trávení. Čerstvá šťáva se uplatňuje hlavně v kožním lékařství a také v revmatologii. Afrodisiakum.
Kontraindikace: těžké poruchy ledvin, zejména akutní záněty.
Homeopatické použití: veškerá onemocnění močových cest a při některých nervových potížích včetně bolestí hlavy. Retence moči, při zánětech, při bolesti hlavy, neuróze, revmatismu a podobně. Nemoci ledvin, nemoci močových cest, močového měchýře, dýchacích cest. Podpora trávení a chuti k jídlu. Dobře působící afrodisiakum.

Fenykl obecný (Foen. - Foeniculum vulgare) - je výtečným karminativem a spasmolytikem - tlumí nadýmání a bolestivé křeče v trávícím ústrojí. Hořký fenchon též zlepšuje vylučování trávících fermentů a povzbuzuje střevní peristaltiku. Dále podporuje vykašlávání hlenů a je mírně močopudná. Malý obsah látek, podobných ženským hormonům, má vliv na zvýšení tvorby mléka. Vně má na kůži desinfekční účinky, výplachy na oční záněty nebo při únavě namáhaných očí. Použití v pediatrií, v porodnické praxi pro kojící ženy a v geratrii pro staré a zesláblé jedince.

Halucha vodní (Oena-a. - Oenanthe aquatic ) - Jednoletá nebo dvouletá rozkladitě větvená bylina; lodyhy přímé, až přes 1 m vysoké, dole tlusté, až přes 5 cm v průměru a na uzlinách kořenující, duté. Listy pochvatě řapíkaté, až třikrát zpeřené; úkrojky na špičce zubaté, kopinaté, u ponořených listů niťovité. Okolíky četné, okolíčky s obalíčky, koruny drobné, bílé, trochu paprskující. Nažky oble hranaté. Kvete od června do srpna. Roste u vod v nižších polohách, v pahorkatině na zaplavovaných místech. Příbuzná tetlucha kozí pysk (Aethusa cynapium) má listy lesklé a obalíčky trojčetné, k jedné straně sehnuté. Je to hojný plevel v zahradách, na polích i pastvinách; jedovatá rostlina. V lidovém léčitelství se užívala při kašli, což bylo pro její jedovatost dost riskantní.

Haluchovec vodní (Phellandrium aquaticum) - droga je značně močopudná, byla vyhlášeným prostředkem na léčbu astmatu a jiných chorob dýchacího systému.
Kontraindikace: nepodávat dětem, v těhotenství, kojení, není vhodná pro dlouhodobé podávání.

Hladýš širokolistý (Laserpitium latifolium) - hlavně močopudný účinek, tlumí nadýmání a reguluje menstruaci. Tinktura je dobrá na podporu trávení
Kontraindikace: nepodávat dětem, v těhotenství, kojení, není vhodná pro dlouhodobé podávání.
Homeopatické použití: potíže s močovým měchýřem, působí na sliznice močového měchýře.

Kerblík třebule (Anth-c. - Anthriscus cerefolium) - močopudný účinek, při zánětech močového měchýře přikládáme nať ve formě kašovitého obkladu na podbřišek. Indikace jsou v urologické oblasti, při bolestivých procesech v žaludku i při bronchitidě. Můžeme ho použít jako koření nebo lék při dyspeptických problémech. Koupel - astma bronchiale, chronická bronchitida, poruchy prokrvení končetin, bolesti hlavy migrenozního typu nebo bolesti kloubů bez zánětu. V minulosti se vyráběl extrakt na zhoubné nemoci a tuberkulózu s přísnou dietou. U dětí léčba dětské skrofulózy a při léčbě jiných lymfatických otoků uzlin a také kožních potíží. Užitečný i při zánětu spojivek.

Kopr vonný (Ane-g. - Anethum graveolens) - snižuje krevní tlak a zlepšuje prokrvení srdečního svalu. Proto se může použít v léčbě anginy pectoris a také v prevenci a léčbě ischemické choroby srdeční, včetně doléčování po infarktu myokardu. Působí proti nadýmání, tlumí břišní křečovité bolesti, zlepšuje trávení a podporuje sekreci mateřského mléka. Dále působí močopudně a desinfekčně v oblasti močových cest a likviduje střevní parazity, zejména u dětí.Pomáhá účinně předcházet mořské nemoci a podobným cestovatelským potížím, jakož i některým typům bolestí hlavy.
Homeopatické použití: pro zlepšení práce srdečního svalu, na úpravu činnosti slinivky a pro podporu látkové výměny.
Použitelné při zvrácení na začátku těhotenství, při náhlých nevolnostech, při škytavce je dobré žvýkat semeno kopru.

Koriandr setý (Coriand. - Coriandrum sativum) - působí fytoncidně, povzbuzuje trávení, střevní peristaltiku a uvolňuje křeče v zažívacím traktu. Podporuje funkci slinivky i vykašlávání. Zevně k ošetřování flegmon a vředů, i všude tam, kde chceme dosáhnout antimikrobiálního působení. Lze z něj připravit i účinné protirevmatické mazání. Odvar pro celkové posílení, pro stimulaci vždy před nějakým očekávaným nasazením, afrodisiakum.
Předávkování: intenzivní aroma - alergické projevy, nevolnost
Kontraindikace: čerstvě vzniklá žaludeční leze, např. čerstvý žaludeční vřed.
Homeopatické použití: zevně bolest kloubů, namoženiny, pro uklidnění křečí, pro tvorbu žaludečních šťáv, pro podporu tvorby mateřského mléka.

Krabilice mánivá - (Chaerophyllum temulum) - U nás roste na celém území, hlavně na vlhčích stanovištích. jednoletá nebo dvouletá bylina s vřetenovitým kořenem. Lodyha 20 - 100cm vysoká, přímá, jemně rýhovaná pod uzlinami ztlustlá, nahoře větvená. Listy šedozelené, přitiskle chlupaté, 2-3x zpeřené. Okolíky před květem nící, koruny bílé nebo načervenalé. Jedovatá je celá rostlina. Obsahuje glykosid chaerofylin, flavonoidy a toxické polyacetyleny.

Libeček lékařský (Levist. - Levisticum officinale) - působí jako silný močopudný prostředek, podporující vylučování nežádoucích solí z organismu, především však chloridů. Výborně léčí záněty dolních cest močových, zlepšuje vylučování žluči a při nachlazení rozpouští hlen. Vylučuje kyselinu močovou, napomáhá ke snížení soudržnosti močových kamenů, které se pod jeho vlivem rozpadají. Zlepšuje vylučování trávicích fermentů, a je proto vhodný pro léčbu různých dyspepsií, zejména pak u starších osob. Příznivě ovlivňuje nepravidelnou menstruaci. Nať používáme především v kuchyni do omáček a polévek, ve fytoterapii třeba k protirevmatickým koupelím, zejména rukou a nohou. Koupel - dna, revmatismus a jiné zánětlivé onemocnění kloubů. Afrodisiakum.
Kontraindikace: těžké poruchy ledvin, těhotenství, kojení, není vhodná pro dlouhodobé podávání.
Homeopatické použití: operativní podávání při akutních (zánětlivých) onemocnění, zejména při potížích s játry a slezinou.

Máčka ladní (Ery-c. - Eryngium campestre) - výborný prostředek podporující vykašlávání, a to i v těžkých stavech, je výrazně močopudná a patří mezi byliny, které výrazně snižují soudržnost močových kamenů. Droga má v močových cestách i protizánětlivé účinky, a to nejen v močovodech a v močovém měchýři, ale také v prostatě, dobré afrodisiakum. Stimulans slabé nebo nepravidelné menstruace. Protijed hadímu uštknutí, lék na venerické choroby, jako diuretikum.
Kontraindikace: těhotenství, kojení.
Homeopatické použití: oblast močových a pohlavních orgánů ( potíže močových cest, při močových kamenech, při potížích s pohlavními orgány (hlavně u mužů) a na některé kožní onemocnění, jejichž příčinou jsou ledviny. Afrodisiakum!

Mrkev obecná (Dauc. - Daucus carota) - zvyšuje odolnost organismu především proti infekci. Zlepšuje zrak, zvláště šeroslepost, vhodná při jaterní dietě. Efektivní tam, kde dochází k dlouhodobému narušení výměny minerálních látek, především při tvorbě močových kaménků a při revmatických zánětech kloubů.
Kontraindikace: žaludeční a dvanácterníkové vředy, případně akutní formy střevních zánětů.

Morač větší - Pakmín větší - (Ammi. - Ammi majus) - poruchy kožní pigmentace, vitiligo, poruchy trávení a nadměrné nadýmání a při dyspeptických potížích.
Kontraindikace: při sběru může podráždit pokožku, užívat opatrně pod dohledem lékaře.
Homeopatické použití: vitiligo.

Olešník kmínolistý - (Selinum carvifolia) - Vytrvalá bylina dorůstající výšky 30-100 cm. Oddenek je vícehlavý, víceméně bez čupřiny (svazků vláken na jeho vrcholu). Lysá lodyha je přímá, ostře hranatá. Pod květenstvím je až křídlatě hranatá, větvená. Listy mají v obrysu trojboký tvar. Spodní listy jsou velké 15x30 cm, jsou dlouze řapíkaté. Řapík na spodu vytváří širší pochvu. Listy jsou 3-4x zpeřené. Jednotlivé lístky vyrůstají na velice krátkých řapících. Listové úkrojky jsou peřenosečné, v obrysu mají vejčitý tvar. Ploché cípy listů jsou podlouhle čárkovité, zakončené bělavou osinkou. Méně dělené horní listy jsou výrazně menší. Květenství jsou husté okolíky, které se skládají z 15 až 20 okolíčků. Okolíčky vyrůstají na drsných a hranatých stopkách. Obaly velice často nejsou vyvinuté. Obalíčky tvoří mnoho listénců, které jsou čárkovitě kopinaté, pokryté brvami a lemované úzkým bílým lemem. Kališní lístky nejsou zřetelné. Korunní plátky mají bílou nebo narůžovělou barvu. V květu se nachází pět tyčinek. Spodní semeník tvoří dva plodolisty. Jsou velké asi 1-1,5 mm, jejich tvar je obsrdčitý. Plody jsou široce oválné dvounažky. Jsou křídlatě hranaté, dosahují velikosti 2,5-4 mm. Rostlina kvete od července do září.
Olešník kmínolistý roste na vlhkých, někdy až bahnitých místech, jako jsou louky, světlé humózní lesy a luhy. Najdeme ho také v houštinách při pobřeží. Vyskytuje se na písčitých, jílovitých až rašelinných půdách, které jsou často kyselé.

Pastinák setý (Past. - Pastinaca sativa) - působí protikřečově, močopudně, uklidňuje zažívání a zlepšuje chuť k jídlu. Je vhodná zejména při nejrůznějších močových potížích, při bolestech, které působí močové kaménky a písek. Vitiligo. Čištění krve.
Kontraindikace: dráždí ledviny, zvyšuje přecitlivělost na slunce.
Homeopatické použití: potíže se zažíváním, močopudný prostředek, na čištění krve, při zánětech v hrdle.

Petržel zahradní (Petros. - Petroselinum crispus, sativa) - zvyšuje napětí hladkého svalstva dělohy, střev a močového měchýře. Může se použít pro léčení ran, zpevnění dásní při paradentóze, provitamínem A zlepšuje zrak (šeroslepost). Na léčení zánětů močových cest a močových kaménků, zlepšuje chuť k jídlu, působí žlučopudně a dovede regulačně působit na menstruační cyklus. Afrodisiakum pro ženy, výborným prostředkem proti gynekologickým a urologickým problémům, mírné tonizující působení na srdeční sval. Kontraindikace: poškozené ledviny, chronický zánět ledvinových klubíček, těhotenství, kojení, malé děti. Může poškodit játra i ledviny, vznik halucinací a epileptických záchvatů.
Homeopatické použití: záněty močových cest, nachlazení, žaludeční potíže, zánět prostaty a jako afrodisiakum.

Sevlák zeleninový (Sium sisarum) - uvolňuje z močového měchýře hleny a zlepšuje jaterní činnost. Dále zlepšuje trávení a zbavuje tělo odpadních látek. Dá se použit i při hemeroidech jako prostředek pro změknutí stolice.

Smldník lékařský (Peucedanum officinale) - močopudný a potopudný přípravek, tlumí kašel i nadýmání. Kontraindikace: těhotné a kojící ženy, nedoporučuje se dlouhodobé podávání. Homeopatické použití: záněty zažívacího systému, žaludeční slabost, katary bronchů, dispepsie, při opožděné menstruaci.

Tromín černý (Smyrnium olusatrum) - nechutenství, močopudná droga, která rozrušuje močové kaménky, zlepšuje funkci sleziny a upravuje opožděnou menstruaci. Může se použit namísto pepře.

Všedobr horní (Imp. - Imperatoria ostruthium) - droga je močopudná, podporuje trávení, vykašlávání a pocení, uklidňuje. Je velmi vhodná při nechutenství se sníženým vylučováním trávících šťáv, při nadýmání a křečovitých bolestech břicha jiného původu. Katary horních cest dýchacích a bronchitida, některé formy astmatu. Zlepšuje stav revmatiku, lidí trpících dnou a kožními chorobami, protože zvyšuje vylučování odpadních látek močí a potem. Způsobuje centrální útlum, a tím odstraňuje pocity úzkosti a psychického napětí a prohlubuje spánek.
Předávkování: nevolnost, zvracení, podráždění sliznic trávícího ústrojí a depresivní stavy.
Kontraindikace: těhotenství, kojení, malé děti.
Homeopatické použití: na žaludeční problémy, při uklidňování břišních potíží, při bronchitidě, na ledviny, močové cesty, dokonce pomocný lék při cukrovce, nadýmání atd. ( sedativum, afrodisiakum).

Žindava evropská (Sanic-eu. - Sanicula europaea) - hlavně zevní působení, užívá se k přípravě koupelí, kloktadel a mastí. Má vynikající protialergické účinky zvláště u dětských atopických ekzémů. Indikace při kožních vyrážkách, vředy, rány a kloktat při bolestech v krku, při zánětech ústní dutiny.
Předávkování: dávat pozor, patří k ostřeji působícím drogám a proto není vhodná k pediatrické praxi vnitřní podávání této léčivky. Kontraindikace: nedoporučuje se dětem a zesláblým osobám. Homeopatické použití: vnitřně při všech zánětlivých onemocnění spojené s křečemi a vnitřním krvácením, vhodná při žaludečních a dvanáctníkových vředech, při střevním krvácení. Zevně na léčbu starých nehojících se ran.


LED televízory