Lac equinum: kobylí mléko

Jeho nejdůležitější témata se vztahují k tomu, že má těžkosti a problémy. Hodně se konfrontuje, (podobné léky jsou Ammonium muriaticum a Magnesium muriaticum a oba mají sny o koních).

 Proč je frustrovaný? Protože je usilovný a má velký pocit zodpovědnosti, chce plnit úkoly a má pocit, že mu v tom brání a zdržují ho, proto není schopen dosáhnout svých cílů. Z toho se u něj vyvine hluboký žal a pocit nešťastnosti, (u léku Hippomanes, který je připraven z kobylí plodové vody se tento pocit objevuje ještě silněji). 

Toto téma se objevilo v provingu a bludech např. sny o neúspěšném úsilí. Kvůli tomu si myslí, že jedinou jejich možností je boj. Když věci nejdou tak, jak by měly – stanou se vzteklými a násilnými. Je pro ně charakteristická silná agrese a silná touha po boji, (i Hippomanes je vzteklý a bojuje, ani jeden z nich nesnese nespravedlnost).

 

Pro oba léky je dále charakteristická netrpělivost a uspěchanost. Je pro ně důležité, aby byli vždy první na řadě. Ve spojitosti s tím se objevují témata hádek a spěchu.

Lidé Lac equinum hodně pracují pro rodinu, jen pracují, pracují, pracují - pak jsou najednou vyvedeni z míry a tvrdí, že už to takhle nedokážou dělat dále. Je pro ně velmi důležitá starostlivost o rodinu, ochrana rodiny a mají pocit viny, když toho už více nejsou schopni.

 

Nejenom rodina, ale i přátelé jsou pro ně velmi důležití. Tito lidé by všechno dali svým přátelům, dokonce i pro své utlačovatele udělají všechno. Přitom je pro ně charakteristické, že si váží sami sebe. Jsou hodní k druhým, ale počítají a na oplátku očekávají poslušnost toho, koho si zavázali.

 

Důležitost patřit ke skupině signalizují jejich sny, které jsou o vyhnání ze skupiny.

Důležité jsou jejich sny o ublížení – že je podrápali nebo pokousali.

 

Jak Lac equinum, tak i Hippomanes mohou být dobrými léky při demenci, Alzheimerově chorobě, protože jejich společným znakem je zmatenost a chybování. Zároveň jsou svědomití a pedantičtí, vždy přesní a nároční, jsou dobří v organizaci, ve vývoji a v sestavování čehokoliv.

 

Některé důležité tělesné symptomy:

- bolesti zad

- problémy hrudníku

- herpes

- touha po kyselých jídlech a citrónu

- averze k čokoládě

 

V homeopatii používáme tři homeopatické léky z koní, jsou to Lac equinum (kobylí mléko), Hippomanes (kobylí plodová voda) a Castor equi (koňský pazneht). Společným znakem těchto léků je neklid, neklidné spaní, snaživost, úzkost a tlaková bolest hlavy v zátylku.

 

Lac equinum musíme odlišit od Arsenica alba. Oba léky milují koně. Je důležité vědět, že dříve posilovali výdrž koně arsenem. Oba léky mají obavu o druhé a jsou plni obav i tehdy, když od nich něco očekávají. Charakterizuje je neklid, společným znakem je netrpělivost, obzvláště při opoždění. Oba léky se bojí zlodějů, ale Lac equinum se nebojí o sebe, nýbrž o rodinu. Jsou citlivé na světlo, podrážděné a oba se mohou stát diktátorské.

 

Zdroj: Réczey Kata: Mléčné léky

překlad © 2008 vilcakul.extra.hu

 

LED televízory