Sankaranovo schéma

V poslední době jsem se více zaobíral metodou dr. Rajana Sankarana, který patří k nejznámějším homeopatům současnosti. Této slávy dosáhl svou prací na poli homeopatie, do které zavedl nové pojmy, přístupy a poznatky. Důležitou pomůckou metod dr. Rajana Sankarana jsou jeho schémata, které nedávno vyšly v češtině. O jejich vydání se zasloužil pán František Avrat, který je přeložil a vydal na své náklady, za což mu patří náš dík.

Tyto schémata jsou velmi dobrou pomůckou při použití metody dr. Rajana Sankarana a jsou shrnutím jeho poznatků na poli homeopatie, o kterých napsal ve svých knihách: The Spirit of Homoeopathy (Duch homeopatie), The Substance of Homoeopathy (Podstata homeopatie), The System of Homoeopathy (Systém homeopatie), The Sensation in Homoeopathy (Pocit v homeopatií) a An Insight into Plants (Vhled do rostlin I., II. a III. díl). Toto vydání obsahuje informace z několika dalších knih: Survival - Recognizing Animal Remedies (Přežití - Poznání živočišných léků a Structure - Experiences with the Mineral Kingdom (Struktura - Zkušeností s minerální říší. Potřeba vydání těchto schémat byla kvůli zavedení nových základních pojmů a poznatků do homeopatie. Je také jasné, že tato schémata budou nejvíce srozumitelné pro ty, kteří četli tato Sankaranova díla a mají přehled o jeho metodě. 

Pokusím se trošku přiblížit toto dílo a to jak je sestaveno: Po krátkém úvodu následují tyto tabulky:

1) Rozdělení říší  jejich charakteristiky a způsob rozlišení
2) Rozdělení miasmat
3) Miasmata  klíčové pojmy
4) Miasmata  shrnutí pojmů
5) Rozdělení léků podle miasmat
7) Rozdíl mezi pocitem a miasmaty
8) Pocity čeledí rostlin
9) Rozdělení rostlin a čeledí podle miasmat
10) Rozlišení rostlinných čeledí podle společného pocitu
I. Anacardiaceae, Cactaceae, Cruciferae, Euphorbiaceae, Primulaceae
II. Compositae, Papaveraceae, Solanaceae, Umbelliferae
III. Compositae, Loganiaceae, Magnolianae, Papaveraceae, Umbelliferae
IV. Coniferae, Leguminosae, Malvales, Scropuhlariaceae
V. Hamamelidae, Labiatae, Papaveraceae, Piperaceae, Rubiaceae
11) Minerály (prvky)  rozbor řad
12) Minerály (prvky)  rozbor sloupců
13) Minerály a jejich rozdělení podle miasmat
14) Periodická tabulka prvků
15) Třídění zvířecí říše
I. Savci
II. Hmyz
III. Pavouci
IV. Plazi
V. Ptáci
VI. Měkkýši
16) Úrovně vjemů homeopatického předepisování.
17) Odebírání případu, jak se máme ptát, abychom našli základní pocit pacienta?
18) Přechody mezi úrovněmi (by-pass)
19) Gesta a význam slov pacienta
20) Řekněte ještě něco o tom?
21) Kritéria pro sledování případu
22) Zkušenosti s kresbou

Zdroj: dr. Rajan Sankaran: Sankaranovo Schéma (Edice 2007)

 

LED televízory