Homeopátia a minerály

Homeopatické léky jsou vyrobeny z různých substancí z rostlinné, živočišné a minerální říše. Základní knihou, která pojednává o minerálních lécích v homeopatii je kniha dr. Jana Scholtena Homeopatie a minerály. Tuto knihu můžeme považovat za úvodní práci o těchto lécích, i když si myslím, že toto téma by si zasloužilo širší rozpracování, které by mohlo pojednávat asi o 150 minerálních lécích. Samozřejmě je to ohromná výzva, která tak brzo nebude naplněná, protože Jan Scholten objevuje pro homeopatickou komunitu nové léky, myslím tím na nové léky ze skupiny lantanoidů nebo v poslední době na jeho výzkum homeopatických léků z rostlinné říše.


V každém případě můžeme tuto knihu považovat za obrovský přínos pro homeopaty, protože přinesla do homeopatie několik revolučních myšlenek a tím rozšířila naše poznání neznámých léků z minerální říše. Myslím tím na skupinovou analýzu skupin léků, Jan Scholten určil témata jednotlivých prvků a kombinací tém u jednotlivých solí stanovil jejich esenci a obraz léku.

Struktura knihy je nejdříve věnovaná filozofii o tvorbě choroby, vysvětlení pojmů jako skupinová analýza a kombináce tém. Autor se první části knihy věnuje kationům  calciu, magnesiu, kaliu a natriu. Pojednává poté o jednotlivých solích těchto prvků, takže tu najdeme obrazy solí: carbonicum, muriatikum, sulphuricum, phosphoricum, nitricum, fluoratum, bromatum, iodatum. V této knize najdete i kapitolu věnovánou kyselinám i amoniovým solím.

Dále autor píše o Bariu, skupině Ferrum (železa), načež popisuje obrazy solí těchto prvků. Kniha je psaná stručně a jednotlivé obrazy léků jsou i doplněny případy na ukázku.

Na závěr v knize naleznete kapitolu věnovanou času a tabulku časů zhoršení jednotlivých homeopatických léků. Je zde i výzva všem čtenářům k používání informací z této knihy, k tomu, aby experimentovali s těmito léky, k výměně názorů a zkušenosti na toto téma.


LED televízory