Autismus - je naděje I.

Když se narodí zdravé dítě, je to zázrak; přesto zachování zdraví dítěte je uměním.

(dr.Tinus Smits)

Moji pozornost o autismus vzbudily moje zkušenosti, které jsem získal při neutralizaci vedlejších účinků očkování u dětí. Brzo vymizelo velmi hodně poruch chování, když jsem detoxikoval očkování, ještě i tehdy, když ke mně dítě přivedly s úplně jinými potížemi. Během mé léčitelské praxe se pro mě stalo jasné to, že za změny nálad, agresi, neklid, poruchy pozornosti a hyperaktivitu z nedostatku pozornosti jsou zodpovědná očkování, která jsou aplikovaná v hojném počtu a příliš brzo. Když se několika mým malým pacientům s autismem viditelně zlepšil stav po detoxikaci očkování, upoutalo to můj zájem a časem se stalo mým přesvědčením, že autismus má alespoň částečně spojitost s očkováním.S tímto přesvědčením nejsem osamocen; stejný názor mají i takový vědci jako dr. Andrew Wakefield, dr. Wiliam J. Walsh a mnoho dalších, kteří mají široké zkušenosti v této oblasti. Jejich práce dávají jasný směr v této témě. V květnu 2003 na chicagské konferenci o autismu jsem ve své přednášce prezentoval třicet případů poruchy chování u dětí (z toho tři případy autismu), u kterých neutralizace vedlejších účinků očkování přinesla výrazné zlepšení. Na této konferenci jsem se obeznámil s nejnovějšími výsledky výzkumů v oblasti autismu a úplně mně nadchl nový přístup k této témě, který naskytl možnost mnoha terapií. Dále utřídím nejdůležitější skutečnosti, je to odkaz naděje a já už nevěřím, že autismus musíme považovat za nevyléčitelnou nemoc. Fakta jednoduše vyvracejí toto tvrzení.

V několika posledních letech jsem se začal více koncentrovat na léčbu těchto dětí a poté, co jsem vyšetřil už dvěstě autistických dětí, bez závislosti na tom, co byla jejich konečná diagnóza nebo na tom nakolik byl vážný jejich stav. Došel jsem k závěru, že z deseti dětí se dá devět vyléčit kombinovanou terapií pokrývající vícero oblastí. Ano, úplně je vyléčit, ne jen trošku zlepšit jejich stav. Ale vyléčení neznamená, že toho můžeme dosáhnout tříměsíční terapií. Není tomu tak, protože cesta k úplnému vyléčení trvá obecně dva až tři roky.

V současnosti pro mě znamená opravdovou výzvu to, abych přišel na to, proč některé děti nereagují tak dobře na terapii. Právě tyto děti jsou ty, které nám pomohou přijít na to, jaké jsou hluboce ležící problémy za jejich chováním.

Pro přesnost musím vzpomenout, že několik rodičů ukončilo terapii. Někteří byli netrpělivý, druzí měli problémy se svým společenským prostředím. Zakusili odmítnutí, protože šli po jiné cestě nebo proto, že nechtěli přijmout to, že je její dítě nevyléčitelné. Nevím, jak je to jinde, ale v Holandsku je velký společenský tlak na tyto rodiče. Někteří se nevěděli vyrovnat v některých případech s vážným zhoršením zdravotního stavu. Z úcty k rodičům autistického dítěte nesmíme zapomenout na to, že starostlivost o autistické dítě je tak vyčerpávající, že jakákoliv plus práce je nad jejich síly.Složená terapieProtože mám už třicetiletou praxi s homeopatickou léčbou, detoxikací očkování a odhalením příčin nemoci, mohu s jistotou tvrdit, že homeopatie je zázračným prostředkem uzdravení. V posledních deseti letech jsme mohli číst v odborné homeopatické literatuře o léčbě autismu u dětí výhradně homeopatií. Zároveň je problémem tohoto přístupu, že se podaří vyléčit jen několik případů, většině to vůbec nepomůže. Proto jsem byl nespokojený s těmito výsledky, z toho vychází i to, že se homeopatie nemohla stát první zvolenou terapií pro autistické dítě. Výsledky této léčby nebyly nijak výrazné.Dvacet let se zaobírám tzv. Non-Toxic Tumor Therapy (NTTT - netoxická terapie tumoru) při léčbě rakovinných pacientů, přitom jsem přišel na to, jak se dá úspěšně kombinovat ortomolekulární léčba s různými homeopatickými metodami. Byl jsem svědkem zázračných vyléčení, které byly dosaženy intenzivní homeopatickou terapií v nízkých potencích na všeobecnou detoxikaci působením na játra, trávicí systém a ledviny. Stalo se to díky Inspirující homeopatii (kterou jsem vyvinul v posledních letech) a použitím vitamínů C, E, A, selenu a hub. S touto složenou terapií jsem schopen navrátit energii tak vyčerpaným pacientům, kteří se dostali do špatného stavu po nějaké operaci, chemoterapii nebo radioterapii, a to vše během tří týdnů.

Později jsem přišel na to, že podání C vitamínu dvojím způsobem (ve vodě a rozpuštěné v tucích) a užívání rybího oleje je rozhodující pro autistické dítě pro trvalé zlepšení. Jsem úplně přesvědčen o tom - a je to i má zkušenost -, že homeopatie je o hodně účinnější, když se použije společně s podáváním určitých vitamínů, aminokyselin, minerálních látek a na druhé straně ortomolekulární terapie je o hodně účinnější, když se kombinuje s homeopatií. Použití ortomolekulární terapie společně s homeopatií na pomůže předejít nástupu vážného prvotního zhoršení.Inspirující homeopatieBěhem dvaceti let jsem vyvinul úplně novou homeopatickou metodu tzv. Inspirující homeopatii, která je založena pozorování, že se lépe uzdravují pacienti, když léčíme tu situaci, v které právě jsou, namísto toho, že bychom předepsali homeopatický lék jen podle jejich symptomů. Inspirující homeopatie není objevem brilantního nápadu, ale vývojem dosaženým dlouholetou praxí v klasické homeopatií. Silně věřím v tom, že musíme homeopatii přizpůsobit k dnešní moderní společnosti a způsobu života, pro kterou je charakteristický přehnaný stres, čím dál tím více vakcín a alopatických léků, umělé potraviny a velký stupeň znečištění ovzduší. Inspirující homeopatie dneška do sebe zahrnuje léčbu sedmi univerzálních vrstev, které jsou k nalezení v každém člověku. Ne podle pořadí důležitosti jsou univerzální vrstvy následující: nedostatek sebedůvěry, nedostatek sebelásky, nedostatečná inkarnace, nedostatečná obrana (identita), pocit „být obětí", pocit viny za činy vůči druhým a ztráta spojení sami se sebou.Ta zázračná vyléčení, které jsem dosáhl Inspirující homeopatii, mě posílily v tom, že je metoda účinná, ale největším existujícím potvrzením pro mě znamená to, že je účinná při léčbě rakoviny, lehké mozkové dysfunkci a autismu, které jsou určujícími chorobami moderní společnosti. V současné době zkoumám, jak by se dal tenhle přístup využít při léčbě deprese a dosavadní výsledky jsou slibné.

Dva homeopatické léky, které často používám z Inspirující homeopatie, jsou dva nejdůležitější léky na léčbu autismu: Saccharum officinale (šťáva z cukrové třtiny) a Cuprum metallicum (měď). Saccharum officinale je dokonalým lékem pro autistické děti zápasící se sociálně-emocionálními problémy, Cuprum metallicum zase dokáže vyléčit posednutou a ztuhlou stránku těchto dětí.

Vernix caseosa (plodový mázek) je i výbornou pomocí pro přecitlivělé děti, které jsou nadmíru citlivé na hluk, světlo nebo dotek. Někdy musíme přirozeně podávat i ostatní homeopatické léky. Homeopatickou terapii by měl vždy vykonávat zainteresovaný odborník a ne zainteresovaný rodič! Důležitou částí terapie je to, abychom usměrňovali průběh léčby: léčili případné zhoršení, přizpůsobili podávání léku, změnili potenci nebo lék nebo aplikovali jiný přístup.

Jako homeopatický lékař mám různé metody na to, abych tyto děti vysvobodil z izolace a navrátil je do světa založeném na vztazích a emocích. V současnosti kombinuji následující přístupy:- Na detoxikaci organizmu a na odstranění postvakcinačního syndromu homeopatické léky, které připravuji z mnoho vakcín nebo z takových látek, které pravděpodobně zapříčinily autismus.- Podávám Omega-3 mastné kyseliny (rybí olej obsahující EPA a DHA), abych navrátil integritu mozkových funkcí.- Podávám poměrně vysoké dávky vitamínu C (rozpustitelného ve vodě nebo v tuku).- Homeopatická terapie dítěte.- Ortomolekulární terapie, která má za cíl znovunastolení poměru zinku a mědi v krvi a reaktivitu výroby metallotioneinu. Tím poklesne hladina těžkých kovů a integrita střev se vrátí k normálu. Většinou podávám komplexní formou zinek a magnézium s C vitamínem, aby dítě muselo užívat co nejméně tablet denně.- Na znovunastolení zdravého stavu střev doporučení stravu bez cukru a přísad, složenou ze zdravých bioproduktů, a také denně užití léku Saccharum officinale C6 v tabletě. Saccharum officinale skvělé léčí i ve všeobecnosti trávicí systém, je schopné vyléčit tzv. „vlčí hlad", který je tak charakteristický pro hodně autistických dětí.Homeopatická léčbaČasto se potvrdilo, že autistické dítě má velký užitek z terapie klasickou homeopatií, jak fyzikálně, tak emocionálně. Zároveň mám ten názor, že je tu prostor na zlepšení, když hlouběji pochopíme stav autisty. O příčinách autismu existuje hodně různých teorií. Jedna teorie považuje autismus za genetickou vadu, proto ho považuje za nevyléčitelný. V lékařských kruzích je to asi nejrozšířenější a nevyvratitelné přesvědčení. Přitom je i několik „alternativních" názorů. Jedno o autistickém dítěti tvrdí, že se nechce nebo není schopno inkarnace. Na tyto děti pohlížejí jako na děti jiného věku (New age), které přišly na svět se speciálním posláním, aby nám pomohly. Podle jiné teorie tyto děti stojí na tak vysokém stupni vývoje, že my „barbaři" nejsme schopni s nimi komunikovat. Zase druzí tvrdí to, že se u těchto dětí reinkarnovala jejich „špatná" část, proto se nemohou zapojit do světa. Tu musím podotknout, že tyto teorie nemají nic společného s homeopatií.

Můj osobní názor je vyjádřen mou hypotézou - která je založena na kombinované terapii homeopatie, izoterapie a jednoduché ortomolekulární terapie - odvozené z úspěšné léčby autismu.HypotézaBěhem léčby více než dvěstě autistických dětí se vytvořil můj osobní názor na to, co způsobuje autismus a i to, jak se dá léčit. Mělo by to jen malou hodnotu, kdyby můj předpoklad nevedl k vyléčení. Ale díky tomu, že můj předpoklad je založen na úspěšné léčbě mnoha autistických dětí, nemůžeme ho zamítnout jako nějaký šílený nápad. Musím přiznat to, že vědecké dokazování mé hypotézy nebude jednoduché, protože věda se těžko dokáže vypořádat s více příčinným způsobem náhledu. Ale naštěstí - miliony autistických dětí po celém světě nemusí čekat na vědecké potvrzení. Je a jejich rodiče zajímá jen to, aby se vyléčili a jejich vyléčení je jistotou pro ostatní děti a rodiče. Pomalu jsem přišel na to, že nahromadění stresu v mozku (v neocortexu) může být rozhodující skutečností vývoje autismu. Stres se může objevit ještě před těhotenstvím (tropická očkování atd.) nebo během těhotenství (zubní ošetření, užívání alopatických léků atd.), před a při porodu (anestézie, porod s kleštěmi, protahovaný porod atd.) nebo v prvních dnech života dítěte (první očkování, antibiotika, kravské mléko atd.). Ze začátku se zdá všechno harmonické (všeobecně do jednoho a půl roku), mozek je ještě schopen snést postupně stupňující se stres. Ale u mnoha malých dětí se stres čím dál tím víc nahromaďuje kvůli opakovaným vakcinacím, antibiotikum a steroidům na léčbu infekcí, používáním mikrovlnné roury, nezodpovídající užití vody, používání různých umělých hmot (ftalát a bisfenol-A3), čím dál tím více cukru a uhlohydrátů ve stravě, jedovatých látek v naší stravě a ovzduší a mnoho elektronických prostředků jako např. mobilní telefony, počítače a hrací konzole následkem elektrosmogu.* metallotionein - speciální bílkovina stresu, která váže neorganické kovy.* bisfenol A - nachází se ve většině umělohmotných lahví, uvolňuje se teplem při ohřívání v mikrovlnce nebo při přehřání např. v autě. Je škodlivý pro lidské tělo, může zapříčit autismus, rakovinu prostaty, prsu, onemocnění srdce a diabetes II. typu, obezitu a taky neplodnost.* ftaláty - nachází se ve většině dětských hraček, obalech potravin, kosmetice a medicínských výrobcích. Jsou nebezpečné pro lidské zdraví, poškozují reprodukční systém, ohrožují funkci jater a ledvin a zvyšují riziko alergií, astma a rakoviny. Vstřebávají se vdechováním, sliznicí a konzumací (PVC)!Zdroj: Tinus Smits, Autismus je naděje

překlad © 2008 vilcakul.extra.hu

 

LED televízory