Lac caprinum: kozí mléko

Proving Kees Dama A Yvonne Lassauw. Snový proving, za účasti dvaceti homeopatů.

 

Nejdůležitějším pocitem Lac caprinum je strach, polekání. Z toho, že je ohrožen a nemá šanci na únik. Tento pocit ale udržuje v sobě, neukazuje ho druhým. Čeho se bojí? Když dáme dohromady strachy Aconita a Stramonia, tak se dozvíme strachy Lac caprinuma. Bojí se srdeční choroby, že se jim strachem zastaví srdce, neustále mají špatné předtuchy ve spojení se smrtí. Mají strach z hlasů, pohybu druhých. Za tyto pocity je zodpovědna dlouhá řada strašidelných zážitků. Obranou je touha po společnosti, protože ve skupině se cítí bezpečně. Ve snech se jim často objevují přátelé, stáří přátelé.

 

 Kvůli mnoha strachům touží osoba Lac caprinum po vysoké pozici. Po tak vysoké, kde už nikdo není nad ním, protože to je pro něj nejbezpečnější situace. V pozadí toho nestojí ambice nebo touha po moci. V provingu najdeme i to, jak osoba chtěla jít na střechu, na nejvyšší bod domu.

 

Pro Lac caprinum je charakteristická mimořádně silná sexuální touha, kterou se pokusí vzápětí potlačit, vždyť je nepřípustná v jeho vysoké pozici, (kterou naopak bezpodmínečně potřebuje pro zachování bezpečí). Ale potlačená sexuální touha vede k náhle se objevujícímu sexuálnímu nucení, které je čím dál tím silnější, až se stane tak silným, že se jich osoba nakonec zalekne.

 

Známý symptom Lac caprinum: strach z pádu - zrcadlí možná strach z pádu do hloubky na úroveň bestie. V jejich snění se derou na povrch sny s obsahem potlačené sexuality, v repertoriu se setkáme s dlouhou řadou takových snů.

 

Osoby Lac caprinum jsou mimořádně neodbytné. Nesnesou, aby je někdo přerušil nebo vyrušil. Dokážou se natolik rozčílit, že fyzicky ohrožují společníka. Rádi se hádají, jsou netrpěliví, tvrdohlaví, s kritickou povahou. Neumí řešit své konflikty – to se dobře projevuje i v jejich snech o soudním jednání.

 

Jsou velmi podezřívaví, nevěří ani svým nejbližším známým. (V pozadí toho je možná pocit: že mají co skrývat.) Charakterizuje je střídavě paranoia a antisociální chování.

 

Lidé Lac caprinum jsou velmi neklidní, chtějí se neustále pohybovat, jít z jednoho místa na druhé. Jsou velmi netrpěliví. Očekávají, že každý bude dodržovat jimi diktované tempo.

 

 

Tělesné symptomy (bylo jich málo, protože šlo o snový proving):

- ledové nohy

- stěhovavé revma

- ostrá bolest vnějšího hrdla na levé straně

- tlaková bolest na temeni hlavy; levostranná bolest hlavy, nad levým okem

- bolest hlavy s netrpělivostí a mrkáním

- neustálé mrkání

- hrdlo: bolest šířící se do ucha

- trávicí systém: bublání v žaludku

- palpitace

- nepříjemný pach v podpaží a v oblasti genitálií

- spánek: často se vyleká ze spánku

- jeho symptomy zhoršuje teplo

- více je postižena levá strana

- touží po čaji, sladkostech, koření, studeném mléku

- touží po studené vodní koupeli

 

Zdroj: Réczey Kata: Mléčné léky

překlad © 2008 vilcakul.extra.hu