Úvod do gemmoterapie

Gemmoterapie je fytoterapeutická metoda, používající rostlinných zárodečných látek jako jsou mladé klíčky, čerstvé pupeny, kořínky – připravovaných macerací ve směsi vody, lihu a glycerínu za účelem výroby extraktu, který nazýváme „lihoglycerínový macerát“.

Slovo gemmoterapie pochází z latinského slova „gemma“, které značí zároveň pupen a drahokam, ať už minerálního či organického původu (ambra, perla), ale označuje rovněž sůl získávanou z dolů (kamenná sůl) a pryskyřici získanou rozříznutím kmene borovice. Pupeny rostlim obsahují veškerou sílu budoucí rostliny. Tyto zárodeční tkáně jsou schopné vytvořit jakoukoliv buňku a nacházejí se ve fázi intenzivního buněčného dělení. Obsahují více nukleových kyselin (genetické informace) než ostatní tkáně a obsahují rovněž minerály, oligo-prvky, vitamíny, různé růstové faktory jako jsou hormony (auxiny, gibbereliny) a enzymy, ale především nerostnou mízu, produkovanou na jaře stromem.

Gemmoterapie, které se rovněž říká „medicína pupenů“ představuje část fytoterapie, která ještě není zakotvena v podvědomí široké veřejnosti, a to především kvůli nedostatku dostupných děl v této oblasti, ale rovněž kvůli používání nepřizpůsobené galenické formy (např. tinktury). Tuto terapii objevil dr. Pol Henry, kterého přitahovala homeopatie, ale zarážela jej omezení, která v ní objevil a proto se raději věnoval fytoterapii. Jakožto velký pozorovatel přírody vyvinul díky studiu účinků extraktů vyrobených z pupenů nový terapeutický obor. Dr. P. Henry vyslovil jako první domněnku, že meristém (dělivé pletivo buňky) by mělo obsahovat veškerou informativní energii pro vývoj stromů. Nazval tuto novou fytoterapie fytoembryo-terapií, která se později stala gemmoterapií.

Luhováním pupenů a mladých výhonků ve třech různých (ale dokonale se vzájemně doplňujících) rozpouštědlech, nalezl způsob, jak vyluhovat jejich „tresť“ ve formě lihoglycerínového macerátu. První extrakt z pupenů, který studoval, byl extrakt z břízy pýřité (Betula pubescens). Dr. P. Henry dokázal, že lihoglycerínový macerát břízy pýřité aktivuje makrofágy jater a umožňuje drenáž Kupfferových buněk, v nichž se ukládá koloidní uhlík.

Dr. P. Henry byl velmi laskavý a sečtělý humanista, předseda Francouzské bioterapeutické společnosti, zveřejnil základy své metody a klinické výsledky své nové fytoterapeutické metody v roce 1970. Díky svým četným přednáškám předneseným jak v Belgii, tak v cizině si získal dr. P. Henry mezinárodní věhlas.

Historicky vzato se pupeny začaly používat ve Středověku na popud alchymistické filozofie. Tyto empirické výzkumy však rychle upadly v zapomnění, především kvůli stabilizačním technikám, které nedokonale ustavovaly aktivní látky pupenů a také kvůli využití léčivých účinků jiné části dané rostliny.

Gemmoterapie stimuluje vylučovací orgány, působí očistným způsobem a usnadňuje detoxikaci organizmu. Gemmoterapeutický extrakt představuje skutečný koncentrát informací, obsahuje v sobě všechny léčivé vlastnosti stromu, z něhož pupen pochází.

Zdroj: Philippe Andrianne: Velká kniha GEMMOTERAPIE

LED televízory