Z čeho všeho je možné vyrobit homeopatický lék?

Homeopatický lék je možno vyrobit úplně ze všeho. Z plynů, rentgen. záření, min. látek, zvířat, rostlin, exkrementů, moče, spermatu, ovoce. (Nedávno vytvořila skupina homeopatů, zabývajících se mimosmyslovým vnímáním lék z duhy. Soustředili mysl na duhu a svedli to do lahvičky.)

Homeopatické léky se liší od normálních alopatických léků v první řádě svou přípravou a podáním. Homeopatie pro své léky využívá všechny dostupné zdroje ze všech říší. Jedná se zdroje z říše minerálů, rostlin a zvířat, ale v poslední době se začaly dělat léky i mimo těchto říší tzv. imponderabilia (nevažitelné substance).

Homeopatie díky metodě, kterou připravuje homeopatické léky, získává ze všech těchto substancí velmi účinné léky, které jsou na základě podobnosti použity v homeopatické terapií. Dalším významným přínosem homeopatie je získání léčivých účinků i z látek, které jsou ve své materiální formě prudce jedovaté. Jejich použití v homeopatií nenese žádné nebezpečí kvůli jejich jedovatosti, která už během přípravy homeopatického léku vymizela. 

Homeopatické léky se připravují dle homeopatického lékopisu a po výrobě mateřské tinktury, kterou označujeme D 0, se přistupuje k postupnému ředění a potenciaci léku. Toto ředění se dělá buď v poměru 1:10 nebo 1:100 - první způsob značíme písmenem D (decimální) a druhý písmenem C (centezimální). Ředění se provádí tím způsobem, že se vezme 1 ml substance z mateřské tinktury a k té se přidá 9 ml ředidla (alkohol nebo destilovaná voda) - platí pro ředění "D" nebo 1ml mateřské tinktury a 99 ml ředidla (při "C" ředění). Poté se roztok potencuje, vzniknutý lék se označuje D 1 nebo C 1 dle poměru ředění. Další potence léku se vyrobí tak, že základem pro výrobu dalšího stupně léku je předchozí potence. Z D 1 vyrobíme D 2, z D 2 - D 3 atd.

Potenciace spočívá v protřepání léku, které se dělá buď ručně nebo strojem. Některé zdroje doporučují při potenciaci různé počty protřepání léku (21X, 40x, 100X). Tímto postupným ředěním a protřepáváním vyrobíme velmi účinný homeopatický lék, který pak uskladňujeme v lahvičkách, které označíme cedulkou s názvem léku, poměrem ředění a počtem potencování.

Jak už bylo vzpomenuto pro výrobu homeopatických léků je využito všech zdrojů:

Z minerální říše jsou to všechny chemické prvky, sloučeniny, kyseliny, kovy, soli kovů a také minerály a hormony.

Z rostlinné říše jsou to rostliny, keře, stromy (i jedovaté), zdrojem může být i plíseň z brambor.

Z živočišné říše je to hmyz, hadi, savci, živočichové z moře (i jedovatí), ptáci, i lidské produkty: mléko, hormony (i choroboplodné).

Imponderabilia - sluneční a měsíční záření, rentgenové záření, elektřina, hudba apdb.

Další skupinu homeopatických léků by mohly tvořit homeopatika vyrobené na základě isopatie a tautopatie: z chemických léčiv, vakcín, syntetických hormonů apdb.

V poslední době se objevily nové homeopatické léky vyrobené anglickým homeopatem Peterem Chappellem, způsob jejich přípravy a výroby není znám, je součástí obchodního tajemství dotýčného pána. Tyto léky jsou zaměřené na danou nemoc nebo trauma, Peter Chappell s nimi dosáhl dobré výsledky při léčbě AIDS v Africe. Některé jeho léky jsou dostupné na jeho webových stránkách a dají se stáhnout zadarmo ve formátu mp3.

 

LED televízory