Tetracyklin

Jako každá cizí látka, která se dostane do lidského organizmu, vyvolává v něm nějakou reakci. Mluvíme o reakci prvotní a sekundární, ale ne každý člověk je schopen nějakou reakci projevit. Záleží to také na tom, jak dlouho byly u dotyčného pacienta potlačovány symptomy alopatickou medicínou a na konstituci pacienta, to je schopnosti organizmu snášet tuto toxikaci. Dá se předpovědět určité poškození imunitního systému člověka a taky určitý stupeň znečištění organizmu. To se dělo i u pacientům, kterým byl dlouhodobě podáván Tetracyklin, což bylo v určitém období velkou módou. Viděl jsem děti, které po léčbě antibiotikem Tetracyklinem hrozně zhubly a zčernaly jim zuby. Jako takový i tento lék byl zneužit k léčbě lidí a vytvořila se vrstva zvaná „Tetracyklin", která dost účinně blokuje homeopatickou léčbu.O tomto jsem se přesvědčil ve své praxi, kdy jsem měl případ jedné ženy, která měla problémy s velkými boláky na tváři. Tato vyrážka byla velmi agresivní, hnisavá a způsobovala pacientce problémy už přes 20 let. Přes deset lék byla na doporučení lékařů léčená Tetracyklinem, který tlumil tento problém, ale nikdy ho neodstranil a po určité době se vracel zpět. Při odebírání případu byla žena velmi živá, projevovala se výraznou hovornosti a skákala z téma na téma. Hlavním jejím pocitem bylo, že stojí na jednom místě a nemůže se pohnout vpřed. Tyto a i jiné výrazné charakteristiky pacientky vedly k předpisu homeopatika Lachesis C200. I když jsem už v té době uvažoval o potřebě „odblokování" případu homeopaticky připraveným Tetracyklinem, ale natolik to byl jasný případ „Lachesis", že jsem se rozhodl pro jeho předepsání.


Po měsíci na první kontrole se pacientce dost psychicky ulevilo, objevily se některé reverzní symptomy, jeden měla v 13 letech. Dokonce byla na vyšetření, zlepšily se jí jaterní testy, bylo doporučeno čekat bez podání homeopatika. Na další kontrole byly některé věci, které se začaly vracet zpět, bylo opět podáno Lachesis C200. Takhle proběhlo ještě několik kontrol bez výrazné změny a pacientce bylo doporučeno homeopatikum Lachesis 1M. Ani tato potence nevyvolala žádné výrazné změny v pacientčině stavu. Potom mě znovu napadla má počáteční úvaha o zablokování případu Tetracyklinem, vypadalo to, že Lachesis C200 působil do určité hloubky, ale dále už není schopno vyvolat žádné změny. I to, že pacienta nezareagoval na vysokou potenci homeopatického léku, svědčilo o bloku v organizmu.


Největším problémem bylo někde sehnat Tetracyklin, už se několik roků nepoužívá a byla zastavena i jeho výroba, za co může i nástup nových širokospektrálních antibiotik, ale i to že se usazuje v kostech a zubech. Nakonec se podařilo pacientce získat půl gramů Tetracyklinu od své kožní lékařky. Zmíněná doktorka ho ještě používala do mastí na vyrážky, tím „léčila" své pacienty. Nejdřív jsem musel připravit toto homeopatikum a pak jsem ho napotencoval do potence 30K. Potom bylo podáno 1x týdně pacientce, která pak na kontrole referovala o výrazném zlepšení svého psychického i fyzického stavu. Byl jsem překvapen tímto výsledkem, ale i potěšen, že to fungovalo. Došlo k úplné detoxikaci organizmu, což se projevilo černou stolicí, která hrozně smrděla. Tato detoxikace byla velmi intenzivní prvních pět dnů. Pacientka poté cítila velké uvolnění jakoby se zbavila nějaké zvláštní tíhy, která se jí už roky držela. Vysvětluji si toto velké zlepšení i tím, že blok byl díky homeopatickému Tetracyklinu rozpuštěn a nato mohla konečně působit vysoká potence Lachesisu 1M. Poté došlo k výraznému zlepšení psychiky a kůže, které přetrvávalo málem jeden rok. Pacientka je u mě v léčbě už více než 2 roky, ale ještě předtím jí žádná léčba nepomohla tolik jako homeopatie. Díky ní má i pocit, že už konečně někde směřuje a vyvíjí se. Snad i to je smyslem homeopatie.


Další případ se podobá velmi tomu předcházejícímu, i zde se jedná o ženu s problémem vyrážky v tváři. Taky byla dlouhodobě léčená Tetracyklinem, v jejím případě byla léčba zahájená homeopatickým Tetracyklinem, podání 1x týdně. Na kontrole referovala o zlepšení vyrážky a výrazné detoxikaci organizmu. Také se u ní objevuje tmavá velmi zapáchající stolice, následně byl podán i konstituční lék Naja. I když jsem pacientku upozorňoval na to, že nesmí toto homeopatikum (Tetracyklin) často užívat, neposlechla mě a u pacientky došlo k předávkování homeopatickým Tetracyklinem, což vyvolalo velké zhoršení. Byla tak znechucená homeopatickou léčbou, že už víckrát nepřišla. To je také důkaz toho, jak je člověk schopný brát homeopatické léky jako alopatika a užívat je třeba každý den. Na druhé straně to dokazuje i to, že i homeopatický lék může zhoršovat zdravotní stav a ne jak se často v literatuře mylně uvádí, že homeopatie nemá žádné vedlejší účinky.
Na závěr jen asi tolik, že homeopatický Tetracyklin byl podán ještě pár pacientům, kteří hodně používali Tetracyklin na tlumení zápalů a u všech se objevila detoxikace v podobě tmavé zapáchající stolice. To je asi potvrzení teorie o toxikaci organizmu Tetracyklinem. Tuto skutečnost můžeme použit u všech alopatických látek, které po svém podání vyvolaly výrazné zhoršení pacienta, nebo se od té doby pacient necítí dobře. Na jedné letní škole byl případ malého dítěte, které mělo hodně energie a bylo velmi agresivní. Nepomáhaly žádné homeopatické léky a Nick Churchill předepsal homeopatikum z léku, který byl podán matce při porodu. Potom to homeopatickém alopatiku došlo k výrazné změně psychiky dítěte a k následnému zlepšení fyzických symptomů. Tolik k této úvaze, budu rád, když se někdo podělí o stejnou zkušenost.

Autor článku: vilcakul

LED televízory