Homeopatické postupy

Předepisování homeopatických léků

Při předepisování homeopatických léků v klasické homeopatii je nutno dodržet několik následujících zásad:

- homeopat předepíše homeopatický lék na základě podobnosti léku a stavu pacienta

- homeopat vybere potenci homeopatického léku podle úrovně onemocnění pacienta

- homeopat po homeopatickém vyšetření předepisuje jenom jeden homeopatický lék


- homeopatický lék se užije jenom 1x, v jedné dávce (1-3 kuličky)

- opakování homeopatického léku se stanoví až po kontrole

- tato kontrola se většinou vykoná za jeden měsíc 

-  podle vývoje stavu pacienta homeopat rozhodne o dalším postupu:

- zlepšení – nepodává se žádný lék, čekat!

- zlepšení a pak zhoršení – nepodává se žádný lék, čekat!

- žádný efekt – důkladné přezkoumání případu a předepsání lepšího léku

- další průběh léčby podle vývoje stavu pacienta stanoví homeopat po dalších kontrolách


Jaký by měl být průběh homeopatické léčby?

Ideální homeopatická léčba by měla probíhat na všech úrovních, při předepsání správného homeopatického léku tzv. similima by se mělo objevit postupné zlepšení na všech úrovních pacientova bytí. Nejdříve na úrovní mentální, poté emocionální a fyzické, takže pacient by měl první změny pocítit v mysli, pak v emocích a nakonec na fyzickém problému, který se každému pacientovi zdá nejdůležitější. Ale opak je pravdou, jak nemůže dům stát bez pevných základů, tak se nemůže nemoc projevit na fyzickém těle bez postižení mentální úrovně a emocí. Každý z nás může pozorovat projev nemoci nejen na fyzické úrovni, ale i na úrovní mentální a emocionální. I tu existuje určitá hierarchie a a i průběh nemoci má svou hierarchii a řád. Dlouhodobé trápení a smutek postihuje nejdříve mentální a emocionální úroveň a až pak se po určité době projeví na fyzickém těle ve formě ekzému nebo astmatu.


Tam kde neproběhne během měsíce po užití homeopatického léku žádná změna k lepšímu a nastane opak, tj. objeví se masivní zhoršení – to nemůžeme považovat za homeopatickou léčbu!!!


Důvodů může být několik, ale nejdůležitější jsou tyto:

- nesprávně předepsaný homeopatický lék

 

- nesprávné dávkování homeopatického léku (nadužití homeopatika)

- antidotace homeopatického léku (narušení účinku homeopatika)

- nebyly odstraněny překážky v léčbě (hygiena, zlá životospráva, prostředí)

- přecitlivělost pacienta na homeopatický lék


Užití homeopatického léku

Homeopatický lék užíváme tak, že se ho nesmíme dotknout prsty, nesypeme si ho dlaně a nesmí přijít do styku s kovem. Požádované množství si odsypeme do kalíšku a pak nasypeme do úst a necháme rozpustit pod jazykem. Homeopatický lék v kapkách nakapkáme na lžičku s umělé hmoty a necháme v ústech vstřebat. Neměli bychom při homeopatické léčbě pít kávu, používat mentolovou pastu nebo žvýkačku. Měli bychom se vyhýbat silným aromatickým látkám, které neutralizují účinek homeopatických léků. Po dobu homeopatické terapie bychom neměli užívat jiné alopatické léky, které neutralizují, potlačují nebo zamlžují účinek homeopatické terapie.


Skladování homeopatických léků

Měli bychom je uschovat na suchém a tmavém místě, v žádném případě nesmí být v blízkosti nějakého elektromagnetického či jiného druhu záření. Nesmí být vystaveny extremním teplotam, ať už horku nebo mrazu. Nesmí být v blízkosti silně aromatických látek jako jsou kamfor, máta, eterické oleje, eukalyptus a podobně.


Heringovy zákony homeopatické léčby


Po podání homeopatického léku se může objevit nejdříve zhoršení, které souvisí s vyvoláním podobného stavu jaký má pacient. Většinou brzo toto zhoršení vymizí a objeví se zlepšení, tento stav se může cyklicky měnit ze zhoršení do zlepšení, jenom s tím rozdílem od normálního zhoršení stavu, že tu se pacient cití vždy lépe než předtím. Zhoršení má často původ v eliminaci toxinů, které se dostávají ven z těla přirozenými vylučovacími systémy. Každá reakce organizmu se směrem zevnitř ven je pozitivní a znamená, že se organizmus čistí a vytlačuje nemoc ven. 

Homeopatická léčba probíhá od hlavy až po paty (zeshora dolů) a od nejdůležitějších orgánů po méně důležité (zevnitř ven). Při správné homeopatické léčbě se to děje u většiny případů a dochází i k návratům starých bolístek a nemocí. Tyto reverzní příznaky jsou jenom připomínkou toho, co bylo a slouží k výmycení choroby. Jsou většinou dvojího druhu: buď intenzivní a krátké nebo dlouhodobější bez intenzity. Takže při astmatu se objeví vykašlávání a pak ekzém, tj. postup choroby zevnitř ven. Návrat starých nemocí v opačném pořádí zodpovídá tomuto průběhu, nejdřív byl ekzém léčen kortikoidy, pak se objevil kašel, který po další potlačující léčbě přešel do astmatu. Po podání homeopatického léku zmizí bolest hlavy a objeví se lepší soustředěnost na věci, poté se objeví bolest hrdla, která bývala i předtím a teď za pár dní vymizí - to je směr léčby zeshora dolu. Zlepšení stavu se může projevit i ve snech, které jsou jiné a člověk z nich má dobrý pocit, hlubokého uvolnění.

LED televízory