Homeopatie

Počátky homeopatie

Homeopatie je evropská terapeutická metoda, jejíž základní myšlenky můžeme najít už v indických védách, v Bibli a v naukách Hippokrata. Za její systematizaci, rozpracování a rozšíření se zasloužil německý lékař a lékárník Samuel Hahnemann (1755-1843).

Úvod do homeopatie

Homeopatie* je jedna z metod alternativní medicíny, která si získala ve světě velkou popularitu, jak v odborných, tak i v laických kruzích. V některých státech světa je oficiálně uznaná léčebná terapie a hradí ji i pojišťovny, je podporovaná a začleněná jako komplementární léčba* do osnov studia vysokých lékářských škol.

Homeopatický přístup

V tisku se často objevují zprávy o „neléčitelných“ chorobách i když se já i ostatní homeopati setkáváme s trpícími pacienty, kteří už pokročili po zahájené homeopatické léčbě na cestě ke zdraví. Je to smutné, ale hodně lidí neví o tom, že by jim homeopatie mohla pomoci a nemuseli by zbytečně snášet mnoho utrpení. Lidé překvapivě velice málo vědí o homeopatii, někteří si myslí, že se podobá fytoterapii nebo že je spojená s výživou, s nějakou dietou. Jiní ji odmítají nebo znevažují bez toho, že by vůbec věděli, o čem je řeč a druzí si myslí, že je dobrá jen na menší bolístky, na větší je už potřeba „pořádného“ léku. Tyto názory nejsou namístě a většinou se objevují v společnosti, která buď nic neví nebo velmi málo toho ví o homeopatii a její filozofii.

Historie homeopatie

Historie homeopatie se datuje od starověku, kdy už Hippokrates léčil podle zákonu podobnosti: Similia similibus curantur (podobné se léčí podobným). O novodobé rozšíření homeopatie a důkladné rozpracování této terapie se zasloužil německý lékař dr. Samuel Hahnemann. Narodil se v 10.4.1755 v Mišní v chudé rodině malíře porcelánu. Otec byl k němu přísný a podporoval jeho studia medicíny, které zahájil v Lipsku a pokračoval v nich ve Vídni. Lékařský diplom získal na univerzitě v Erlangenu, živil se vyučováním cizích jazyků a překlady knih.

Doporučená homeopatická terapie v porodnictví

Užití homeopatických léků vybraných na základě patogenetických příznaků umožní lékaři:
- usnadnit porodní činnost,
- zabránit bezprostředním komplikacím, které jsou spojené s porodem,
- léčit laktační problémy a zajistit dobrou úpravu celkového stavu.

Homeopatická terapie v těhotenství

 

Těhotenství má i tělesné a duševní aspekty.

Charakteristiky duševní stránky: příprava – hlavně během prvního těhotenství – na novou roli, na mateřství. Mohou se změnit emocionální reakce nastávající maminky. Může potřebovat více péče, často se může stát přecitlivělá na různé podněty. Zvýší se i citlivost na homeopatické léky. Proto je málokdy třeba během těhotenství použít vyšší potenci, stačí střední potence (30 CH) nebo ještě nižší. Vyšší potence by měl doporučit jen lékař znalý klasické homeopatie, protože homeopatický lék působí nejen na maminku, ale i na plod.

Léčba vypadávání vlasů homeopatií

Před začátkem homeopatické terapie bychom měli přirozeně provést vyšetření podle akademického lékařství, abychom zjistili příčinu tohoto jevu a vyloučili tak příčinu z nedostatku minerálních látek nebo z nadbytku toxinů, popřípadě přítomnost zánětu v organizmu.

Důležité je lokální kožní vyšetření, abychom určili např. přítomnost plísňového onemocnění. Musíme si všimnout i chování pacienta, protože u alopecie areata se neobjevují holé skvrny umělé, když si nemocný sám trhá vlasy. V takovýchto případech je neodpustitelná i psychologická léčba. 

Postvakcinanční syndrom III.

Jak můžeme tvrdit to, že vakcína v potencované formě je schopna vyléčit chorobu, kterou vyvolala ta sama očkovací látka? Ve skutečnosti chorobu šíří očkovací látka a homeopatie už od svého počátku používá takové účinné látky jako léky (po ředění a potencovaní), které způsobují nemoci. Např. Tuberculinum (původce TBC), Syphilinum (původce syfilis) a Medorrhinum (původce kapavky) úspěšně používala homeopatie už v 19. století a dodnes jsou často používanými léky.

Postvakcinační syndrom II.

V posledních letech se stala diagnóza postvakcinačního syndromu každodenní v mé lékařské praxi. Postupem času jsem vytvořil účinnou metodu na léčbu této skupiny symptomů. Proto cítím povinnost se o své poznání podělit s druhými, ať jsou to lékaři, rodiče nebo s kýmkoliv, koho se to jakýmkoliv způsobem týká nebo má jenom o tuto téma zájem. Můj zájem o vakcinaci a léčbu vedlejších účinků vakcinace se objevil, když byly ještě mé děti malé, asi před dvaceti lety. Od té doby shromažďuji informace o této oblasti medicíny, které jsou zejména v posledních deseti letech založené na potvrzených faktech zaznamenaných ve své praxi.

Postvakcinační syndrom I.

Na následky očkování můžeme použít potencovanou vakcínu, protože jsme-li schopni takto vyléčit autismus, tak na tom něco je. Mnoho dětí má problémy s chováním hlavně trojvakcínou (příušnice, neštovice, zarděnky), mají také autismus a lehkou mozkovou dysfunkci, lze to léčit potencovanou očkovací vakcínou.

Více článků...

Strana 4 z 6

4
LED televízory