Lac leoninum: lví mléko

Jejich nejdůležitějším pocitem je silná zlost, která se může zvrhnout až k zuřivosti. V pozadí tohoto vzteku může stát poraněná pýcha, křivé obvinění, pocit omezování a pronásledování, ale i zármutek. 

 Zlost se projeví v přehmatech, osoba je hrubá, diktátorská, sobecká, s tvrdým srdcem a náhlou zlobou. Snadno se rozčílí a praští toho, kdo jej vyvedl z míry. Často se dostává do střetu s významnými osobnostmi.

Pro ženy Lac leoninum je charakteristická agrese, kterou pociťují vůči svým mužům. Mají pocit, že se sesypou pod tíhou domácích prací, přičemž je jejich muž líný a nezodpovědný: „Kde jsi byl, když jsem tě potřebovala??!!“

 

A přitom mají také velmi silné rodinné cítění a je pro ně charakteristický vysoký stupeň sexuality.

 

Mají velkou sílu. Osoba Lac leoninum má pocit, že má nadbytek energie, málem ani neví, co by si počal s takovou energií. Má takový pocit, jako by seděl na slunci a pulzovala mu energie v hlavě, přičemž se snaží tuto velkou sílu držet na uzdě. Bojí se své síly.

 

Lidé Lac leoninum jsou dobrými vedoucími a bojovně zápasí o svou vedoucí pozici. Planou v nich silné ambice a chtějí si udržet svoji dosavadní pozici. Kdyby je položili na lopatky, upadli by do hanby a vyhnali by je ze skupiny. Bojí se, že je křivě obviní a svrhnou z trůnu. Pořekadlo Lac leonina: první jsem já a po mně následují ostatní. Egoistické, diktátorské, pyšné osoby.

 

Přitom pro všechny je charakteristická i hravost. Rádi si hrají, sportují a poslouchají hudbu v přírodě. Při plavání vždy pociťují velkou svobodu.

 

Rádi tráví čas se svými přáteli.

 

Je pro ně charakteristický vysoký stupeň náklonnosti k umění a schopnost jasnozřivosti, intuice. Z tohoto pohledu se podobá Carcinosinu.

 

Jako u většiny mléčných léků i zde nacházíme téma nejistoty, opuštění, ohrožení a útěku.

 

Ve snech vidí kočky, holuby, hady. Sní o dětství, o narození dítěte a o tom, že se dítěti něco stalo. Ve snech se jim objevuje hodně symbolů matky a otce.

 

Tělěsné symptomy

- opuchlá víčka

- velmi častý menses

- páchnoucí flatus

- hlučná řeč

- má žízeň na velké množství tekutin

- pocit hroudy v hrdle

- pocit mimo těla

 

Touží po masu, okurce, šťávnatém ovoci, mléku, bramborách, pálivých a slaných jídlech, špenátu a jogurtu.

 

Vztek Lac leonina je blízký velkým dětským lékům (China, Chamomilla, Mercurius).

 

U dospělých ho musíme diferencovat od Nux vomicy a Lycopodia. Mezi zvířecími léky od Deadroapsisu a Tarentuly, v minerálech by přicházel v úvahu Granit.

 

Zdroj: Réczey Kata: Mléčné léky

překlad © 2008 vilcakul.extra.hu

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

LED televízory