Klasická homeopatie

Homeopatické léky

Homeopatické léky se liší od normálních alopatických léků v první řádě svou přípravou a podáním. Homeopatie pro své léky využívá všechny dostupné zdroje ze všech říší. Jedná se zdroje z říše minerálů, rostlin a zvířat, ale v poslední době se začaly dělat léky i mimo těchto říší tzv. imponderabilia (nevažitelné substance). Homeopatie díky metodě, kterou připravuje homeopatické léky, získává ze všech těchto substancí velmi účinné léky, které jsou na základě podobnosti použity v homeopatické terapií. Dalším významným přínosem homeopatie je získání léčivých účinků i z látek, které jsou ve své materiální formě prudce jedovaté. Jejich použití v homeopatií nenese žádné nebezpečí kvůli jejich jedovatosti, která už během přípravy homeopatického léku vymizela. Dalším přínosem je vybuzení léčivých sil ze substancí, které žádné léčivé účinky do té doby nevykazovaly.

Základy homeopatie

Základní princip homeopatické terapie je postaven na vitální síle tzv. dynamis, která je řídící sílou organizmu. Při narušení životní síly dojde k projevům choroby na všech úrovních bytí, takže homeopatická léčba je vlastně léčbou této životní síly, která pak sama nastolí pořádek v organizmu.

Počátky homeopatie

Homeopatie je evropská terapeutická metoda, jejíž základní myšlenky můžeme najít už v indických védách, v Bibli a v naukách Hippokrata. Za její systematizaci, rozpracování a rozšíření se zasloužil německý lékař a lékárník Samuel Hahnemann (1755-1843).

Úvod do homeopatie

Homeopatie* je jedna z metod alternativní medicíny, která si získala ve světě velkou popularitu, jak v odborných, tak i v laických kruzích. V některých státech světa je oficiálně uznaná léčebná terapie a hradí ji i pojišťovny, je podporovaná a začleněná jako komplementární léčba* do osnov studia vysokých lékářských škol.

Homeopatický přístup

V tisku se často objevují zprávy o „neléčitelných“ chorobách i když se já i ostatní homeopati setkáváme s trpícími pacienty, kteří už pokročili po zahájené homeopatické léčbě na cestě ke zdraví. Je to smutné, ale hodně lidí neví o tom, že by jim homeopatie mohla pomoci a nemuseli by zbytečně snášet mnoho utrpení. Lidé překvapivě velice málo vědí o homeopatii, někteří si myslí, že se podobá fytoterapii nebo že je spojená s výživou, s nějakou dietou. Jiní ji odmítají nebo znevažují bez toho, že by vůbec věděli, o čem je řeč a druzí si myslí, že je dobrá jen na menší bolístky, na větší je už potřeba „pořádného“ léku. Tyto názory nejsou namístě a většinou se objevují v společnosti, která buď nic neví nebo velmi málo toho ví o homeopatii a její filozofii.

Více článků...

Strana 5 z 6

5
LED televízory