Klasická homeopatie

Nové směry v homeopatii

Začněme s jeho novým vývojem ve směru praktikování homeopatie. Každý homeopat prochází fázemi, kdy nejdříve získává sebevědomí a následně ho ztrácí s pocitem, to nikdy nemohu dělat. Souvisí to s vlastním vývojem. I s nástroji, které máme po ruce. Během vývoje nachází nové způsoby, jak zacházet s homeopatií. Řada nových vlivů povzbuzujících k využití nových technik. Hom. se nyní hodně rozvíjí. Po 200 letech klasické hom. se nyní v posl. 15 - 20 letech odehrála revoluce. Revoluční čas. On nyní zjišťuje, že jeho práce je vzrušující a hodně ho naplňuje. Proto, že se naučil novým cestám.

Nový přístup k odebírání případu

Dr. Rajan Sankaran vypracoval v posledních několika letech nový, účinnější způsob odebrání případu. K tomuto novému přístupu ho vedlo pro něj osvícené poznání, ke kterému přišel během své praxe při odebírání případů a během provingů při pohovoru s provermi. Díky tomuto poznání přišel na to, že se dají jasně rozlišit úrovně toho, jak lidé vnímají svět, prožívají ho a vyjadřují se o svém životě. To jsou úrovně vnímání (percepce) – o kterých píše ve svém článku „O mém homeopatickém vývoji“, napsal v něm i o důležitosti tohoto poznání: „Toto poznání úplně změnilo mou praktickou činnost, jinak přistupuji k případům i k lékům. Jinak vidím sám sebe i samotný život. Úplně se změnil můj pohled na svět a teď už nemůžu udělat krok zpět, nemůžu jinak pozorovat věci.

Úvod do systematizace rostlinných léků podle Rajana Sankarana

Tato metoda homeopatie vychází ze specifického pocitu člověka v obrazu dané rostliny, na rozdíl od jiných vědeckých metod, které zkoumají věci od všeobecného ke specifickému, zde se od specifického vnitřního pocitu odvíjí celý stav pacienta.

Dr. Rajan Sankaran objevil systém, který není založen na náhodném vyhledávání v Materii medice, ale na jeho tabulce rostlin, kde vertikální sloupec představuje miasmata a horizontální jednotlivé čeledě.

Homeopatie a placebo

V poslední době se v tisku objevilo několik článků zaměřených proti homeopatii, které považují efekt homeopatické léčby za podvod srovnatelný s placebo efektem. První věcí, kterou si člověk znalý věci všimne, je to, že se jedná o výpady lidí, kteří se potřebují nějak prosadit a snad i zalíbit senzací chtivému publiku. Samozřejmě tato antipropagace homeopatie je dnešní společností lépe ceněna a přijatelnější pro lobby farmaceutického průmyslu. Tito autoři popisují principy homeopatické léčby a tváří se jakoby měli alespoň šajnu o tom, o čem vlastně homeopatie je. Tyto principy a postupy homeopatické léčby jsou prezentovány věcně a někdy si člověk může připadat, že je mu poskytnut komplexní obraz o homeopatické terapii. Ale ani zdaleka tomu tak není, studium homeopatie trvá léta a vlastně pro homeopata nikdy nekončí, dá se říci, že trvá celý život. Dalším aspektem těchto článků je to, že nepoukazují na homeopatii v tom pravém světle, to znamená, že nepíšou o homeopatii objektivně, ale zaujatě s cílem znejistit pacienty ve výběru alternativního způsobu léčby a aby nahnali „zbloudilé ovečky“ zpět ke klasické medicíně. Vždyť z toho má prospěch farmaceutický průmysl a jen z toho plynou do kapsy lékaři zisky, které jsou někdy legální a někdy ne.

Homeopatické postupy

Předepisování homeopatických léků

Při předepisování homeopatických léků v klasické homeopatii je nutno dodržet několik následujících zásad:

- homeopat předepíše homeopatický lék na základě podobnosti léku a stavu pacienta

- homeopat vybere potenci homeopatického léku podle úrovně onemocnění pacienta

- homeopat po homeopatickém vyšetření předepisuje jenom jeden homeopatický lék

Více článků...

Strana 3 z 6

3
LED televízory