Materie medika

Lac vaccinum defloratum: kravské mléko

Nejvíce používaný lék z kravského mléka připravený z odstředěného kravského mléka. Je i lék připravený z neodstředěného mléka, ale je známo jen několik jeho symptomů.

 Na Lac defloratum bylo vykonáno vícero provingů, první udělal dr. Samuel Swan, druhý Laura Morgan.

Lac lupinum: mléko šedé vlčice

První proving tohoto léku vykonala Melissa Assilem, druhý Nancy Herrick. Mezi nejvýraznější symptomy, které se objevily při provingu, patřily sny a bludy. 

 

 Sny: o zvířátech

Sny jsou často projekcí našich potlačených pudů a pocitů. Sny o zvířatech jsou častokrát symboly jedné silné, dominující, ovlivňující osoby. Můžeme hledat obecné pravdy, ale co pro koho znamená sněný obraz, závisí od životní historie jednotlivce.

Lac leoninum: lví mléko

Jejich nejdůležitějším pocitem je silná zlost, která se může zvrhnout až k zuřivosti. V pozadí tohoto vzteku může stát poraněná pýcha, křivé obvinění, pocit omezování a pronásledování, ale i zármutek. 

 Zlost se projeví v přehmatech, osoba je hrubá, diktátorská, sobecká, s tvrdým srdcem a náhlou zlobou. Snadno se rozčílí a praští toho, kdo jej vyvedl z míry. Často se dostává do střetu s významnými osobnostmi.

Lac humanum: lidské mléko

Homeopatický lék Lac humanum byl připraven ze vzorku mléka jedné ženy, proving uskutečnily v roce 1993 Elisabeth Hallahahn a Jacqueline Houghton. Později připravil dr. Tinus Smits homeopatický lék z mateřského mléka od devíti žen, v různém stádiu kojení a nazval ho Lac maternem. Dle jeho představ tento lék pokrývá širší oblast symptomů tohoto léku. 

Lac felinum: kočičí mléko

První proving kočičího mléka připravil dr. Swan v roce 1882. Ústředním pocitem Lac felinum je to, že ho zanedbávají a ubližují mu, nacož reaguje překračováním zásad, aby se osvobodil a získal zpět svou nezávislost. Důvod je: ublížili mi, tak proto tu teď vše nechám a odejdu. V provingu se objevil i opak tohoto, neboli to, že osoba je chorobně svědomitá. 

Lac equinum: kobylí mléko

Jeho nejdůležitější témata se vztahují k tomu, že má těžkosti a problémy. Hodně se konfrontuje, (podobné léky jsou Ammonium muriaticum a Magnesium muriaticum a oba mají sny o koních).

 Proč je frustrovaný? Protože je usilovný a má velký pocit zodpovědnosti, chce plnit úkoly a má pocit, že mu v tom brání a zdržují ho, proto není schopen dosáhnout svých cílů. Z toho se u něj vyvine hluboký žal a pocit nešťastnosti, (u léku Hippomanes, který je připraven z kobylí plodové vody se tento pocit objevuje ještě silněji). 

Lac delphinum: delfíní mléko

Homeopatický lék byl připraven ze dvou kapek zmrazeného mléka delfína skákavého. Proving vykonala Nancy Herrick.

Nejdůležitější téma, které se objevilo: mimořádný klid a pocit míru. Osoba si ještě i v nebezpečí zachovala klid a mír. (Během provingu se vícero proverům ztratily jejich staré strachy).

Zároveň je přítomen silný pocit nebezpečí, ohrožení a strachu. Následujícím důležitým tématem je hra a radost. Lidé Lac-del. si rádi užívají života. Možná tím zkoušejí odvrátit pozornost od pocitu blížícího se ohrožení.

Více článků...

Strana 4 z 6

4
LED televízory